Yolayrıcılarının keçilməsi (maddə 75)

490

Yolayrıcılarının keçilməsi (maddə 75)

I.Sağa vә ya sola dönәn sürücü dönәcәyi yolun hәrәkәt hissәsini keçmәkdә olan piyadalara; habelә belә hәrәkәt hissәsini velosiped yolu ilә keçmәkdә olan velosipedçilәrә yol vermәlidir (şəkil 1).

II.Әgәr yolayrıcında, o cümlədən yolun hərəkət hissələrinin kəsişmə yerində; yaxud yolayrıcından və ya kəsişmə yerindən bilavasitə sonra tıxac yaranıbsa və bu, sürücünü dayanmağa məcbur edərək digər istiqamətlərdən nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti üçün maneə yaradacaqsa; sürücünün belə yolayrıcına və ya 1.25 nişanlanması ilə işarələnmiş kəsişmə yerinə daxil olması qadağandır (şəkil 2).

III.Hәrәkәt növbәliliyi svetoforun vә ya nizamlayıcının siqnalları ilә müәyyәn edilәn yolayrıcı nizamlanan hesab edilir (şəkil 3).

IV.Yanıb-sönәn sarı siqnal olduqda, svetoforlar işlәmәdikdә vә ya nizamlayıcı olmadıqda; yolayrıcı nizamlanmayan hesab edilir vә sürücülәr nizamlanmayan yolayrıcılarını keçmә qaydalarını vә yolayrıcında quraşdırılmış üstünlük nişanlarını әsas tutaraq hәrәkәt etmәlidirlәr (şəkil 4).

Yolayrıcılarının keçilməsi (maddə 75)

Hərəkətə başlama, manevretmə (maddə 42)Qadağan nişanları (maddə 64)Nәqliyyat vasitәlәrinin texniki vәziyyәti vә onların texniki baxışdan keçirilmәsi (maddə 30)Online sürücülük imtahan testləri 66 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 65 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 64 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 63 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 61 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 60 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydaları

Əvvəlki məqaləNizamlanan yolayrıcıları (maddə 76)
Növbəti məqaləYarım saat sex, yoxsa idman məşqi – hansı daha effektivdir?

Fikirlərinizi bildirin.