Yaşayış zonalarında hərəkət (maddə 45)

344
Yaşayış zonalarında hərəkət (maddə 45)

Yaşayış zonalarında hərəkət (maddə 45)

I.Yaşayış zonası olan әrazidә piyadaların hәrәkәtinә hәm sәkilәrdә, hәm dә yolun hәrәkәt hissәsindә icazә verilir. Yaşayış zonasında piyadalara üstünlük verilir, lakin onlar nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәti üçün әsassız maneә yaratmamalıdırlar.

II.Yaşayış zonasında xüsusi olaraq ayrılmış, işarәlәrlә göstәrilmiş, nişanlanmış yerlәrdәn kәnarda saatda 20 kilometrdәn artıq sürәtlә hәrәkәt etmәk, sürmә tәlimi keçmәk, mühәrriki söndürmәdәn durmaq, habelә icazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tondan çox olan yük avtomobillәrinin durması qadağandır.

III.Sürücülәr yaşayış zonasından çıxarkәn, hәrәkәtin digәr iştirakçılarına yol vermәlidirlәr (şəkil 1).

IV.Bu maddәnin tәlәblәri hәyәt әrazilәrinә dә şamil edilir.

Online sürücülük imtahan testləri 66 (şərhsiz)- Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 65 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 63 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 61 (şərhsiz) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 60 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 59 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 58 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 57 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 56 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 55 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 54 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 53 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydalarıOnline sürücülük imtahan testləri 52 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydaları

Əvvəlki məqaləKişilərin sex zamanı buraxdığı 10 yanlışlıq
Növbəti məqaləQoç ♥ Tərəzi

Fikirlərinizi bildirin.