Xəbərdarlıq nişanları (maddə 62)

300
Xəbərdarlıq nişanları (maddə 62)

Xəbərdarlıq nişanları (maddə 62)
Xəbərdarlıq nişanları hərəkət zamanı şəraitə uyğun tədbirlər görülməsi tələb edilən yolun təhlükəli sahəsinə yaxınlaşma və təhlükənin xarakteri barədə yol hərəkəti iştirakçılarına məlumat verir.

Nömrə İşarə Mənası
1.1
Şlaqbaumlu dəmir yol keçidi
1.2
Şlaqbaumsuz dəmir yol keçidi
1.3.1
Birxətli dəmir yolu. 1.3.1- nişanı dəmir yol keçidində bir dəmir yolunun olduğunu bildirir.
1.3.2
Çoxxətli dəmir yolu. 1.3.2- nişanı dəmir yol keçidində iki və daha artıq dəmir yolunun olduğunu bildirir.
1.4.1
Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma. Yaşayış məntəqələrindən kənarda sürücülərə dəmir yol keçidinə yaxınlaşma haqqında əlavə olaraq məlumat verir.
1.4.2
Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma. Yaşayış məntəqələrindən kənarda sürücülərə dəmir yol keçidinə yaxınlaşma haqqında əlavə olaraq məlumat verir.
1.4.3
Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma. Yaşayış məntəqələrindən kənarda sürücülərə dəmir yol keçidinə yaxınlaşma haqqında əlavə olaraq məlumat verir.
1.4.4
Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma. Yaşayış məntəqələrindən kənarda sürücülərə dəmir yol keçidinə yaxınlaşma haqqında əlavə olaraq məlumat verir.
1.4.5
Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma. Yaşayış məntəqələrindən kənarda sürücülərə dəmir yol keçidinə yaxınlaşma haqqında əlavə olaraq məlumat verir.
1.4.6
Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma. Yaşayış məntəqələrindən kənarda sürücülərə dəmir yol keçidinə yaxınlaşma haqqında əlavə olaraq məlumat verir.
1.5
Tramvay xətti ilə kəsişmə. Yolayrıclardan kənarda yolun tramvay xətti ilə kəsişmə yerinə yaxınlaşmanı bildirir.
1.6.1-

1.6.6

Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsi
1.17
Çınqıl sıçrayışı. Nəqliyyat vasitələrinin təkərlərinin altından çınqıl, daş və buna bənzər digər qırıntıların sıçrayışının mümkün olduğu yol sahəsi.
1.18.1
Yolun daralması. Yolun hər iki tərəfdən daralması.
1.18.2
Yolun daralması. Yolun sağdan daralması.
1.18.3
Yolun daralması. Yolun soldan daralması.
1.19
İkitərəfli hərəkət. Əks-istiqamətdə hərəkət olan yol sahəsinin (hərəkət hissəsinin) başlanğıcı.
1.20
Piyada keçidi. 5.16.1-5.16.2 nişanları ilə və (və ya) 1.14.1-1.14.2 nişanlanması ilə işarələnmiş piyada keçidlərinə yaxınlaşmanı bildirir.
1.21
Uşaqlar. Məktəblər, düşərgələr və bunlara bənzər təşkilatların yanında uşaqların yola çıxmaları ehtimal olunan yol sahələri.
1.22
Velosiped yolu (zolağı) ilə kəsişmə. Yolayrıcılardan kənarda yolun velosiped yolu (zolağı) ilə kəsişmə yerinə yaxınlaşmanı bildirir.
1.23
Yol işləri. Yolda (hərəkət hissəsində) aparılan hər hansı bir iş yerini bildirir.
1.24
Mal-qara keçidi. Mal-qara ötürülməsi üçün istifadə edilən yol sahəsi.
1.25
Vəhşi heyvanlar. Vəhşi heyvanların yolun hərəkət hissəsinə çıxmaları ehtimal olunan sahə.
1.26
Daş uçqunu. Daş uçqununun, torpaq sürüşməsinin mümkün olduğu yol sahəsi.
1.27
Yandan əsən külək
1.28
Alçaqdan uçan təyyarələr
1.29
Tunel. Giriş yeri məhdud görünən tunelə yaxınlaşmanı bildirir. Tunelə daxil olarkən faraların yaxın və ya uzaq işıqları yandırılmalıdır.
1.30
Digər təhlükələr. Başqa xəbərdarlıq nişanları ilə nəzərdə tutulmayan təlükəli sahələrin olduğu yol sahəsi.
1.31.1
Döngənin istiqaməti. Məhdud görüntüyə malik olan kiçikradiuslu döngələrdə və təmir olunan sahələrdə hərəkətin istiqamətini bildirir.
1.31.2
Döngənin istiqaməti. Məhdud görüntüyə malik olan kiçikradiuslu döngələrdə və təmir olunan sahələrdə hərəkətin istiqamətini bildirir.
1.31.3
Döngənin istiqaməti. “T” şəkilli və ya yolların şaxələnməsindən əmələ gələn yol ayrıcılarda və təmir olunan sahələrdə hərəkətin istiqamətini bildirir.
1.32
Qəza. Yol-nəqliyyat hadisəsi və ya qəza baş vermiş yerə yaxınlaşmanı bildirir.
1.33
Tıxac yaranmış sahəyə yaxınlaşma barədə xəbərdarlıq

Xəbərdarlıq nişanları hərəkətin icazə verilmiş sürətindən, görünmə şaraitindən və onların yerləşdirilməsi imkanından asılı olaraq yaşayış məntəqələrindən kənarda, təhlükəli sahələrin başlanğıcından 150-300 metr, yaşayış məntəqələrində isə 50-100 metr aralıda quraşdırılır.

Xəbərdarlıq nişanları (maddə 62)Zərurət olduqda bu nişanlar başqa məsafədə də quraşdırıla bilər. Bu halda təhlükəli sahəyə qədər yolayrıcı varsa, bu yolayrıcından sonra nişan təkrarən 7.1.1 lövhəciyi ilə quraşdırılır. Bundan başqa kəsişən (və ya birləşən) yolda yolayrıcından 50 metr məsafədə 7.1.3 və ya 7.1.4 lövhəciklərindən biri ilə birlikdə belə xəbərdarlıq nişanı quraşdırıla bilər.

Xəbərdarlıq nişanlarından:

-yolun hərəkət hissəsində qısamüddətli işlər aparılarkən 1.23 nişanı işlərin aparıldığı yerə 10-15 metr qalmış (7.1.1 lövhəciyi olmadan) quraşdırılır;

-enişlər və yoxuşlar bir-birinin ardınca gəlirsə, 1.13 və 1.14 nişanları 7.1.1 lövhəciyi olmadan, enişin və ya yoxuşun başlanğıcında quraşdırılır;

-yaşayış məntəqələrindən kənarda 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21 və 1.23 nişanları təkrarlanırlar. İkinci nişan təhlükəli sahənin başlamasına 50 metr qalmış quraşdırılır;

-1.3.1 və 1.3.2 niaşnları bilavasitə dəmir yol keçidinin qabağında quraşdırılır.

Avtombil (Yoxlanış) – Nəqliyyat vasitəsinin identifikasiyasını yoxlamaqOnline sürücülük imtahan testləri 57 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydaları

Fikirlərinizi bildirin.