Taun xəstəliyinin qorxuları : qara ölüm zamanı sex

2155

Taun xəstəliyinin qorxuları : qara ölüm zamanı sex. Taun xəstəliyinin yayılmasını “qara ölüm” adlandırırdılar. Xəstəlik Avropanı, Asyanı, Şimali Afrikanı əhatə etməklə XIV əsrin ortalarında cərayan etmişdir. Təqribi hesablamalara əsasən 75-200 milyon insan vəfat etmişdir. İlk baxışdan bu dövrdə sexdən danışmaq vəhşilik hesab edilə bilər, ancaq insan o dövrdədə insan olduğundan təccübləndirici faktlara rast gəlinir. Ektremal həyat şəraiti eksteremal sexsə yanaşma fikirlərini sərtləşdirmiş oldu. Orta əsrlərdə insanlar daxillərində olan həyat eşqini necə təmin etdiklərini bu günki məqalədən təxmin edəcəksiniz.

Qəbirsanlıqda orqiya halları

Dəişətli səslənsədə, yaşadıqları çətinliklərdən bezən insanlar həyatda var olduqlarını hiss etmək istədiklərindən bir növ sexsual azadlıq və rahatlıq səviyyəsinə nail olmağa can atırdılar. Tarixçi David Herlihy öz “Qara ölüm və Qərbin transormasyası” (Black Death and the Transformation of the West) kitabında insanların ölümə və ölülələrə olan hörmətsizliklərini nümayiş etdirməyə çalışırdıqları və qəbirstanlıqda sexlə məşğul olduqları haqda yazırdı. Misal olaraq Champfleur qəbirstanlığında işlər bərbad səviyyə aldığından, rəsmi papa qadğası tədbiq edildi. Bu qadağa aciz şəkildə qəbirstanlıqda sexlə məşğul olan “zina edənlər və zinakarlara” qarşı idi.

Yeri gəlmişkən, o dövrlərdə qəbirstanlıqlar yalnız sex meydançasına deyil, spirtli içki içmək üçün, çalıb-oynamaq üçün əyləncə məkanına da çevrilmişdir. Bəlkədə, bununla insanlar ölülərin arasında olmağın heçdə qorxulu olmadığı fikrinə özlərini inandırmaq üçün belə edirdilər.

Az sex təhlükəsizlik deməkdir

Bu ağır zamanlarda həkimlər ciddi cəhtlə insanların sexdən imtina etməsinə çalışırdılar. Tarixçi Joseph Patrick Byrne öz “Qara ölüm” (The Black Death) kitabında orta əsr həkimlərinin sexsin bədəni qızdırmasına əmin olduqları barədə yazır. Bu səbəbdən hava korlanır və buda taun xəstəliyinin yayılmasına səbəb olur. “Korlanmış hava” nəfəs yolu ilədə insan orqanizminə keçə bilər. Beləki, sex zamanı insan tənginəfəs olur və daha çox hava almağa çalışır.

O dövrün alman həkimlərindən biri hətda istənilən fiziki və emosyanal hərəkətlərdən yayınmağı məsləhət görmüşdür: qaçış, tullanış, qısqanclıq və s. Bunun əvəzinə xoş musiqi dinləmək, nağıllar danışmağı təkid etmişdir.

Fahişəliyin sərbəstləşməsi

Taun xəstəliyinin qorxuları : qara ölüm zamanı sex

Maraqlı görünsədə, tədricən fahişəlik sərbəstləşməyə başladı. Beləki, tarixçi Jeffri Richardın “Sex, mübahisələr və lənət: orta əsrlərdə azlıqlar”(Sex, Dissidence and Damnation: Minority Groups in the Middle Ages) kitabında yazılanlara əsasən fahişələr arasında işci qüvvəsinin çatışmamazlığı onların iş şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olduğu müəyyənləşir.

Lia Lidiya Otis “orta əsrlər cəmiyyətində fahişəlik” (Prostitution in Medieval Society) adlı kitabında taun xəsətəliyinin sönməyə başlamasına baxmayaraq, fahişəlikdə əməlli başlı yüksəliş yaşanılmışdır. Mühafizəçilərin qoruduğu bardellər tikilməyə başlanıldı. Lakin, insnlar arasında xəsətəliklər azalmağa başladığından, xidmətlərdən istifadə ehtiyacı da azalırdı.

Əxlaq və etika qaydaları

Taun xəstəliyinin qorxuları : qara ölüm zamanı sex

Lakin, bir çox yerlərdə fahişəlik önəmli məsələ kimi qəbul edilmirdi. Bir çoxlarının fikrincə qara ölüm allahın qəzəbi kimi qəbul olunduğundan əxlaq və etika ilə bağlı qanunlar sərtləşməyə başladı. Misal olaraq, Florensiyafa fahişələr bu sferanın inkişaf etməyindən və xəstəliyin sönməsindən aslı olmayaraq şəhərdən atılırdılar. Növbəti on il ərzində onlara küçədə işləməyə icazə verilmirdi.

Bütün dövrlərdə mövcud olan homosexsuallarda ciddi təzyiqlər və hədələlə rastlaşırdılar. Belə ki, eyni cinsinlə sexsual münasibətlər böyük günah hesab edilirdi.

Küçə bayraqçıları

Taun xəstəliyinin qorxuları : qara ölüm zamanı sex

Qara ölüm zamanı küçədə gəzərək özlərinə əziyyət və əzab verən insanla mövcud idi. Onların fikrincə bu yolla allahın insanlara yazığı gələr və taun kimi bəladan onları qurtarar. Digər insanlar isə, onlara günahlarının yuyulması üçün pul ödəyirdilər. Kilsə bu cür qazanc mənbəyini doğru saymasada, insanlar buna artıq fikir vermirdilər.

Maraqlı tərəf ondadır ki, bayraqdarların arxasınca yalançı-bayraqdarlarda meydana gəldi. Onlar həyatın tamami ilə dadını çıxarmağa hazır, əyləncələrə meyilli idilər. Hətda pul qarşılığında insanların arasında sexlə məşğul ola bilərdilər. Kilsə bunada qadağa qoysada, bu qadağa əksinə onlara marağı daha çox artırmış oldu.

İnsest

Taun xəstəliyinin qorxuları : qara ölüm zamanı sex

Orta əsrlərdə İngiltərədə insest münasibətlərə daha çox rast gəlinirdi. Bu adi bir riyazi hesablama idi. Taun təxmini əhalinin üçdə birini apardığından, qohumlar arasında baş verən münasibətlərə olan qadğalar ciddiyə alınmamağa başlanıldı. Bu hallar daha çox imkanlı ailələrdə baş verirdi. Xanım sosial statusuna görə bəyə uyğun olan biri olmalı idi.

Anal sex zamanı yarana biləcək xəstəliklər.İş yerində QİÇS-ə tutulan porno aktyorlar

Əvvəlki məqaləİkinci dəri – gizli həyat: maskanın altında kim gizlənir?
Növbəti məqaləŞam yeməyindən sonra sex: rahatlaşdıran 4 duruş

Fikirlərinizi bildirin.