Home Taglar Cars

Taglar: Cars

Dəmiryol keçidlərinin siqnallaşdırılması (maddə 70)

Dəmiryol keçidlərinin siqnallaşdırılması (maddə 70) I.Dәmiryol keçidlәrindәki işıq siqnalları eyni sәviyyәdә quraşdırılmış, növbәliklә işlәyәn vә keçiddәn hәrәkәti qadağan edәn iki yanıb-sönәn qırmızı işıqdan ibarәtdir. II.İşıq siqnallarını...

Servis nişanları (maddə 67)

Servis nişanları (maddə 67) Servis nişanları yollarda müvafiq obyektlərin yerləşməsi barədə məlumat verir. Nişanlar yaşayış məntəqələrində bilavasitə obyektlərin yanında və ya onlara dönəcək yerlərdə quraşdırılır....

Hərəkət sürəti və NV arasında ara məsafəsi (maddə 50)

Hərəkət sürəti və NV arasında ara məsafəsi (maddə 50) I.Sürücü hərəkətin intensivliyini, NV-nin, yükün xüsusiyyətlərini və vəziyyətini, yol və meteoroloji şəraiti, xüsusən hərəkət istiqamətində görmə...

Avtomagistrallarda hərəkət (maddə 43)

Avtomagistrallarda hərəkət (maddə 43) I.Nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri avtomagistrala girdikdә, avtomagistralda hәrәkәt edәn nәqliyyat vasitәlәrinә yol vermәlidirlәr (şəkil 1.). Sürәtlәndirmә zolağı olduqda, sürücülәr bundan istifadә etmәlidirlәr. ...

Dayanma və durma (maddə 52)

Dayanma və durma (maddə 52) I.Nizamlama vasitәlәrindә başqa göstәriş nәzәrdә tutulmamışdırsa, nәqliyyat vasitәlәrinin yolun sağ tәrәfindә - yol çiyinindә (şəkil 1); yol çiyini olmadıqda isә...

Ötmə və qarşılıqlı keçmə (maddə 51)

Ötmə və qarşılıqlı keçmə (maddə 51) I.Ötməyə başlamazdan əvvəl sürücü əmin olmalıdır ki: 1)girmək istədiyi hərəkət zolağı ötmə üçün kifayət edəcək məsafədə boşdur və bu manevr...

Piyada keçidləri və ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsinin dayanması (maddə 54)

Piyada keçidləri və ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsinin dayanması (maddə 54) I.Nizamlanan piyada keçidlәrindә svetoforun icazә siqnalı yandırıldıqda, sürücü imkan vermәlidir ki, hәmin istiqamәtin hәrәkәt...

Hərəkətə başlama, manevretmə (maddə 42)

Hərəkətə başlama, manevretmə (maddə 42) I.Sürücü hərəkətə başlamazdan, yerdəyişməzdən, dönməzdən, ötməzdən və dayanmazdan qabaq müvafiq istiqamətə dönmək üçün xarici işıq sıqnallarının köməyi ilə, bunlar olmadıqda...

Qadağan nişanları (maddə 64)

Qadağan nişanları (maddə 64) Qadağan nişanları yol hərəkəti iştirakçılarının hərəkətlərinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyur, yaxud onları ləğv edir. Nömrə İşarə Mənası 3.1 Giriş qadağandır. Nəqliyyat vasitəsinin bu istiqamətdə girişi qadağandır (şəkil...

Nәqliyyat vasitәlәrinin texniki vәziyyәti vә onların texniki baxışdan keçirilmәsi (maddə 30)

Nәqliyyat vasitәlәrinin texniki vәziyyәti vә onların texniki baxışdan keçirilmәsi (maddə 30) I.Az.Res-nın әrazisindә yol hәrәkәtindә iştirak edәn nәqliyyat vasitәlәrinin texniki vәziyyәti vә avadanlığı yol hәrәkәtinin...

Sürücülük vәsiqәlәrinin verilmәsi, dәyişdirilmәsi vә qaytarılması

Sürücülük vәsiqәlәrinin verilmәsi, dәyişdirilmәsi vә qaytarılması I.Bu Qanunun 33-cü maddәsinin birinci hissәsindә nәzәrdә tutulmuş sürücülük vәsiqәsini almaq istәyәn hәr bir şәxs: 1)yol hәrәkәtinin qaydaları üzrә nәzәri...

Əlavə məlumat nişanları (lövhəciklər) (maddə 68)

Əlavə məlumat nişanları (lövhəciklər) (maddə 68) Əlavə məlumat nişanları (lövhəciklər) birlikdə tətbiq olunduğu nişanların təsirini dəqiqləşdirir və ya məhdudlaşdırır. Lövhəciklər birlikdə tətbiq olunduqları yol nişanının...

İlk tibbi yardım qutusunun tərkibi

İlk tibbi yardım qutusunun tərkibi Azərbaycan respublikası Nazirlər Kabinetinin 09 sentyabr 2019-cu il tarixli 399 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunub  Travma (çıxıqlar, sınaqlar, əzilmələr), şok, yaralanmalar...

Avtomobilin cihazlar lövhəsində yerləşdirilən işarələr

Avtomobilin cihazlar lövhəsində yerləşdirilən işarələr. Avtomobillərin cihazlar lövhəsində çoxsayda müxtəlif işarələr yerləşdirilir. Bu işarələr avtomobilin sistem, mexanizm, aqreqat, hissə və bəzi avtonom qurğularının işə salınması...

Avtombil (Yoxlanış) – Sınaq avadanlığından istifadə edərək nəqliyyat vasitəsini yoxlamaq

Avtombil (Yoxlanış) – Sınaq avadanlığından istifadə edərək nəqliyyat vasitəsini yoxlamaq İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə: 1. Avtomobil sınaq avadanlıqlarının strukturunu/adını və nəqliyyat vasitəsinin göstəricilərinin...

Alimlər sürücülərin sükan arxasında yatmaqlarının səbəblərini açıqladılar

Alimlər sürücülərin sükan arxasında yatmaqlarının səbəblərini açıqladılar. Sizə elə gəlirki, gözləriniz axşamdan maraqlı film izləməkdən və ya sosial şəbəklərdə zaman keçirməkdən yumulur? Əslində belə...

Avtombil (Yoxlanış) – Nəqliyyat vasitəsinin identifikasiyasını yoxlamaq

Avtombil (Yoxlanış) – Nəqliyyat vasitəsinin identifikasiyasını yoxlamaq İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə: 1. Avtomobil kuzası və nəqliyyat vasitəsi identifikasiyasının quruluşunu/adını izah edəcək; 2. Nəqliyyat vasitəsinin...

Avtombil (Boyanma) – Qurumuş boyanın yoxlanması və yekun boyama

Avtombil (Boyanma) – Qurumuş boyanın yoxlanması və yekun boyama İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə: 1. Qurumuş boyanın yoxlanması və yekun boyama işlərinin funksiyasını izah...

Avtombil (Boyanma) – Təkrar boyanmış avtomobilin quruması

Avtombil (Boyanma) – Təkrar boyanmış avtomobilin quruması İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə: 1. Nəqliyyat vasitəsinin təkrar boyanmasının funksiyasını izah edə biləcək; 2. Təkrar boyanmış nəqliyyat...

Avtombil (Boyanma) – Boya qatının və şəffaf örtüyün çəkilməsi

Avtombil (Boyanma) – Boya qatının və şəffaf örtüyün çəkilməsi İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə: 1. Avtomobilə şəffaf örtüyün çəkilməsi funksiyasını izah edə biləcək; 2. Şəffaf...
- Reklam-

Top oxunanlar

Arxiv