Home Taglar Cars

Taglar: Cars

Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyatı (maddə 27)

Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyatı (maddə 27) I.Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә bütün mexaniki nәqliyyat vasitәlәri vә onların qoşquları bu Qanunla vә ona uyğun olaraq Az. Respublikasının müvafiq...

Svetoforun siqnalları (maddə 59)

Svetoforun siqnalları (maddə 59) I.Yolarda, yolayrıclarında və digər yerlərdə yol hərəkətini nizama salmaq üçün svetoforlardan istifadə olunur. Svetoforların vasitəsilə verilən siqnallarda yaşıl, sari, qırmızı və...

Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnməsi (maddə 28)

Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnməsi (maddə 28). I.Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun hüdudlarından kənarda yol hrəkətində olan nəqiyyat vasitəsi və onun sahibi...

Yol hərəkəti ilə bağlı əsas anlayışlar

Yol hərəkəti ilə bağlı əsas anlayışlar. Yol hərəkəti qaydaları “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda təsbit olunmuşdur. Bu qaydaları öyrənmək üçün ilk növbədə onların mətnində...

Svetoforun və nizamlayıcının siqnallarının yerinə yetirilməsi (maddə 60)

Svetoforun və nizamlayıcının siqnallarının yerinə yetirilməsi (maddə 60) I.Svetoforun və nizamlayıcının sıqnallarının yerinə yetirilməsi yol iştirakçıları üçün məcburidir. II.Svetoforun və ya nizamlayıcının qadağanedici siqnalı verildikdə sürücülər...

Avtomobillərdə icazə verilən maksimum kütlənin oxlar üzrə paylanması cədvəli

Avtomobillərdə icazə verilən maksimum kütlənin oxlar üzrə paylanması cədvəli Minik avtomobilləri Avtomobillərin markası İcazə verilən maksimum kütlə (Ga), kq İcazə verilən maksimum kütlənin oxlar üzrə paylanması hesabı: kq;...

Yol nişanları (maddə 61)

Yol nişanları (maddə 61) I.Yollarda yol hәrәkәtinin qaydaları vә şәraiti barәdә müәyyәn mәlumat saxlayan vә yol hәrәkәtini nizamlayan әsas vasitәlәrdәn biri yol nişanlarıdır. II.Yol nişanları 7...

Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən səs siqnalları və xarici işıq cihazlarından istifadə...

Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən səs siqnalları və xarici işıq cihazlarından istifadə edilməsi (maddə 73) I.Tәhlükәnin vә ya hәrәkәtdә olan maneәlәrin aradan qaldırılması mәqsәdilә nәqliyyat vasitәlәrinin...

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinə nəzarəti nəzarəti həyata keçirən Az. Res-nın müvafiq icra...

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinə nəzarəti nəzarəti həyata keçirən Az. Res-nın müvafiq icra hakimiyyəti orqanı əməkdşının vəzifələri (maddə 84) Yol hərəkəti təhlükəsizliyinə nəzarəti həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının...

Parklanma (maddə 53)

Parklanma (maddə 53) I.Dövlət avtomobil yollarında parklanma yerləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanın müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunur. II.Parklanma yerləri bələdiyyə yollarında bələdiyyələr, özəl avtomobil...

Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən...

Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) əməkdaşının hərəkətləri (maddə 85) Yol hərəkəti təhlükəsizliyinə nəzarəti həyata keçirən Az. ...

Məcburi hərəkət istiqaməti nişanları (maddə 65)

Məcburi hərəkət istiqaməti nişanları (maddə 65) Məcburi hərəkət nişanları sürücülərə nəqliyyat vasitələriin hərəkətinin icazə verilmiş istiqamətini, sürətini, müvafiq nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini, eləcə də piyadaların hərəkəti...

Nəqliyyat vasitəsinin tanınma nişanları (maddə 72)

Nəqliyyat vasitəsinin tanınma nişanları (maddə 72) Nəqliyyat vasitəsində aşağıdakı tanınma nişanlarından istifadə olunur: İşarə Mənası Avtoqatar. Qoşulu yük avtomobillərində və təkərli traktorlarda (1,4 ton və daha artıq yük...

Yolun nişanlanması (maddə 69)

Yolun nişanlanması (maddə 69) I.Yolun nişanlanması yol hərəkətinin nizamlanmasının səmərəli vasitələrindən biri olmaqla nəqliyyat axınının qaydaya salınmasına və yolun buraxma qabiliyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir. II.Yolun nişanlanmasına...

Adamların daşınması (maddə 56)

Adamların daşınması (maddə 56) I.Banında adamlar daşınan yük avtomobillәrini yalnız “C” kateqoriyalı və ya “C1” altkateqoriyalı (kabinәdәki sәrnişinlәr dә daxil olmaqla 8 nәfәrәdәk adam daşındıqda),...

Nasaz nəqliyyat vasitələri və onların yedəyə alınması (maddə 55)

Nasaz nəqliyyat vasitələri və onların yedəyə alınması (maddə 55) I.Nәqliyyat vasitәsi sıradan çıxdıqda, sürücü onu yolun hәrәkәt hissәsindәn kәnara çәkmәli, bu mümkün olmadıqda sәkinin bordürünün...

Nizamlanmayan yolayrıcıları (maddə 77)

Nizamlanmayan yolayrıcıları (maddə 77) I.Eyni әhәmiyyәtli olmayan yolların kәsişdiyi yolayrıcında, ikinci dәrәcәli yolla hәrәkәt edәn nәqliyyat vasitәsinin sürücüsü, baş yolla yolayrıcına yaxınlaşan nәqliyyat vasitәlәrinә, onların...

Yolayrıcılarının keçilməsi (maddə 75)

Yolayrıcılarının keçilməsi (maddə 75) I.Sağa vә ya sola dönәn sürücü dönәcәyi yolun hәrәkәt hissәsini keçmәkdә olan piyadalara; habelә belә hәrәkәt hissәsini velosiped yolu ilә keçmәkdә...

Nizamlanan yolayrıcıları (maddə 76)

Nizamlanan yolayrıcıları (maddə 76) I.Relssiz nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü svetoforun yaşıl işığında sola və ya geriyə dönərkən, qarşıdan düzünə və ya sağa gedən nəqliyyat vasitələrinə yol...

NV-nin yolun hərəkət hissəsində yerləşməsi (maddə 49)

NV-nin yolun hərəkət hissəsində yerləşməsi (maddə 49) I.Normal hərəkət zamanı nəqliyyat vasitəsinin sürücüləri vəziyyətdən asılı olaraq, yolun hərəkət hissəsinin sağ kənarı ilə hərəkət etməlidirlər. Yaşayış...
- Reklam-

Top oxunanlar

Arxiv