Sünnət olunmuş ya olunmamış, qadın üçün fərq nədədir?

5437

Sünnət olunmuş ya olunmamış, qadın üçün fərq nədədir? Sünnət olunmuş və ya olunmamış kişi ilə sex-hansı qadınlar üçün daha maraqlı görünə bilir? Yəqinki yalnız hər iki formadan kişi cinsi orqanı ilə tanışlığı olan təcrübəli qadınlar bu cür yaxınlıqların incə intim xırdalıqlarını açıqlaya və ortada olan fərqləri bildirə bilərlər. Əgər sizə də bu fərq maraqlıdırsa, qadınların bu haqda fikirləri sizi qorxuzursa, o zaman siz mütləq bu məqaləmizi diqqətlə oxumalısınız.

Sünnət məsələləri kifayət qədər öz ətrafında miflər və mübahisələr yaratmışdır. Həkimlər, qadınlar və kişilər bu movzunu müzakirə etməkdən yorulmurlar. Hər kəsin öz fikri formalaşır. Bəzi qadınlar sünnət olunmuş cinsi orqanlardan daha çox xoşlanır (burda heçdə məsələ gigiyenadan getmir), kimisi isə onun tam olmadığını düşünür.

Sakit halda (ölmüş vəziyyətdə) sünnət olunmamış cinsi orqanın başlığı nazik qatlı dəri ilə örtülür. Ereksiya zamanı isə dəri dartılır və örtük sankı götürülür. Adətən bu zaman kişilər heç bir narahatlıq yaşamırlar. Ancaq natəmizlik olduğu şəraitdə sözü gedən dərinin altına müxtəlif çirk yığılır ki, bu da bakteriyaların münbit mühütünün formalaşmasına səbəb ola bilir. Tədricən xoşa gəlməz qoxu belə yarana bilir. Ancaq sözü gedən problem gündəlik duş aldığınız zaman rahatlıqla aradan qalxmış olur.

Sünnət olunmuş kişiləri isə isti havalarda intim hissələrinda yaşanan problemlər çoxda narahat etmir. Həmin bölgədə dərinin olmaması səbəbindən intim sahə hər zaman quru qalır. Ən azından yaxınlıq zamanı tər və çirk qoxusu gəlməyən kişilər hər bir xanıma xoş təsir bağışlayır.

Ancaq ereksiya zamanı sünnət olunmuş cinsi orqanla olunmamış orqan arasında fərq çox hiss olunur. Beləki, olunmamış kişinin cinsi orqanının ətrafında olan dərini də hiss mənbəyinə və ya sexsual oyunlar zamanı (fantazyadan aslı olaraq) istifadə etmək mümkündür. Digərlərin isə artıq dəri götürüldüyündən bu kimi fantazyalar mümkünsüz olur.

Müasir dövürdə sünnət proseduru ən çox yəhudilikdə və islamda tədbiq edilir. Digər hallarda isə, daha doğrusu avropa və ya xristian kişilərində prosedur yalnız həkimin göstərişi zamanı, problemlər yarandığı zaman həyata keçirilir.

Belə ki, sünnət məsələsi hələki bütün dünyada dəb halını almadığından, könüllü olaraq bu sahənin mütəxəsislərinə müraciət halları azlıq təşkil edir.

Sünnət olunmuş və olunmamış kişilərdə orqazm

Deyilənlərə görə cinsi orqanın sünnətindən sonra başlıq nahiyyənin hissiyyatlılıq səviyyəsi artmış olur. Həkimlərin fikrincə isə, sözü gedən prosedurdan sonra əsəb sonluqları daha üzdə olmuş olur. Yəni, başlığın bir müddətdən sonra hissiyyatlılığı azalır və nəticədə sex daha uzun müddətli olur. Digər mənbələrə görə isə bu fikirlər sadəcə bir mifdir.

Nəticə etibari ilə hər iki fikrin tam olaraq sübutu açıqlanmamışdır. Yəni, sünnət olunmuş və ya olunmamış kişinin hansının daha yaxşı məşuq ola biləcəyi bununla hesablanmır. Burda hər şey şəxsi bacarıq və təcrübə ilə bağlıdır.

Sünnət olunmuş ya olunmamış, qadın üçün fərq nədədir?

Ancaq, sübut olunmama faktına baxmayaraq, ümumi qadınlar arasında sünnət olunmuş kişilərlə sex yaşamaq istəyi və marağı çoxluq təşkil edir. Hər bir xristian qadın bunu şəxsi təcrübəsində sınamaq istəyindədir. Lakin, istənilən sexsoloq rahatlıqla deyə bilər ki, kişi orqazmı üçün temperament, ehtiraslanma, əhval-ruhiyə və cinsi əlaqə zamanı orqazmın səviyyəsi və əsəb sisteminin sonluqları daha önəmlidir. Eyni bir kişi müxtəlif şəraitlərdə və müxtəlif portnyorlarla (qadınlarla) orqazmı müxtəlif yaşa bilər.

Bəziləri həqiqətəndə ciddi şəkildə elə düşünür ki, sünnət olunmuş cinsi orqan sehirli şəkildə böyüyə bilər. Səbəb? Onları axı dartıb uzatmırlar? Sadəcə təcrübələrində sünnət olunmuş cinsi orqan görməyən qadınların gözlərində bəzən bu hall vizual böyük kimi görünə bilir.

Real olaraq isə, santımetirlərdə fərq mümkün deyil. Əlbətdə, əgər qadın bunu bu şəkildə qəbul etmişdirsə, əksini sübut etmək mümkün də deyil. Birdəki bu halın özü sünnət olunmuş kişilərin xeyrininədir.

Cinsi orqanın böyüdülməsi zamanı hidropompadan istifadə üçün 5 səbəbKişi cinsi orqanının formaları: çəkic, karandaş, karlik, göbələk, xiyar və s.

Fikirlərinizi bildirin.