Qədimdə impotensiyaya qarşı 7 qorxunc müalicə üsulu

1734
Qədimdə impotensiyaya qarşı 7 qorxunc müalicə üsulu 2

Qədimdə impotensiyaya qarşı 7 qorxunc müalicə üsulu. Tarix boyu kişilər hər zaman sexual güclərini bacardıqca uzun müddətli saxlamağa çalışmışlar. Necə deyərlər “əsas ürək qocalmasın”. Bəlkə də bu orqana da ürək demək mümkündür.

Radiyan şamları

Qədimdə impotensiyaya qarşı 7 qorxunc müalicə üsulu

Radiyan 1898-ci ildə kəşf edilmiş və bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilmişdir. Bu xəstəlikərin siyahısı korluqdan impotensiyaya qədər davam edə bilirdi. Bəzi kişilər radiyan suyunu içsələrdə, bəziləri per rectumu anal deşikdən daxilə soxmaqla qəbul edirdilər. Bütün bu təhlükəli təcrübələr 1925-ci ilə, kütləvi zəhərlənmə hallarının başladığı vaxta qədər davam etmişdir. Farmoloji  şirkətlərə 1938-ci ildən etibarən tibbi həblərdə və əlavələrdə bu tərkibin istifadəsinə qadağa qoyulmuşdur.

Prostat qızdırıcısı

Qədim zamanlara aid qorxunc görünən sex-devays –radiyan müalicəsinin analoqudur. 1900-cu illərdə olduqca məşhur hesab edilirdi. Anal probka ilə təchiz edilmiş alət digər tərəfdən cərəyana qoşulur. Ucundakı lampa yandıqda, onu anal deşiyə salmaq olardı. İstehsalçıların sözlərinə görə istilik prostata yayılar və stimulasiya təmin edər.

Timsahın ürəyi

Qədimdə impotensiyaya qarşı 7 qorxunc müalicə üsulu 3

Qədim misirlilər də böyük həvəslə öz “maço” statuslarını qoruyub saxlamağa cəhd göstərirdilər. Bununla yanaşı onlar impotensiyanın səbəbinin kimlərinsə cadu etməklərində görürdülər. Narahatlığın müalicəsi üçün istifadə edilən vasitələrdən biridə timsah balasının ürəyi hesab edilirdi. Beləki, timsahın balasının qəlbi kəsilir və kişi cinsi orqanına sürtülürdü. Əgər əl altında timsah olmazsa, bu inqrident müxtəlif bitkilərdən alınan yağlarla əvəz edilirdi.

Uretral prutiklər

Adından göründüyü kimi özüdə olduqca qorxunc prosedur hesab edilir. Bir sözlə prutik dedikdə uzun metal katetirlər başa düşülür. Onlar bir başa olaraq uretrə qoşulur. 1800-cü illərdə həkimlər bu müalicə üsulunun ereksiyanın bərpası məsələsində olduqca xeyirli olduğunu düşünürdülər. Sonradan isə kateterlərə cərəyan buraxılırdı.

XIX əsrdə impotensiyanın əsas səbəbi kişilərin özünü təminə, yəni masturbasiyaya olduqca həvəsli olmaları hesab edilirdi. Bu səbəbdən, bəzi hallarda katetirlərdən azot turşusu və gümüşi nitrat keçirilirdi.

Strixnin

Siçanların öldürülməsi üçün istifadə edilən zəhər XIX əsrdə həkimlərin fikrincə xeyirli bir dərman idi. Misal olaraq, o zəif cinsi funksiyaya sahib kişilərə sexin sevincini yaşamağa imkan yaradırdı.

Bəli, bu məhs baş ağrılarının ən yaxşı dərmanının heroyin olduğu düşünülən zamanlar idi. 1913-cü ildə doktor Uilyam Robinson kitablarında strixinin əks təsirləri ola biləcəyi qeyd edilir. Yəni, xəstələr özlərini yaxşı hiss etsələrdə, bir müddətdən sonra vəziyyətləri pisləşir.

Flaqellyasiya

 

Doktor Hollikin fikrincə Flaqllyator cinsi orqanı tam ölçüdə qalxmayan istənilən kişiyə məsləhətlidir. O dəri qızarana qədər istifadə edilir. Fikirlərə görə bu halda qan bütün damarlara çatır və ereksiyanı təmin edə bilir.

Elektroterapiya

Qədimdə impotensiyaya qarşı 7 qorxunc müalicə üsulu 7

XIX əsrin əvvəllərində düşünülürdü ki, enerji bütün dünyanı dəyişə biləcək. Bu dəyişikliklərı kişi zəifliyi problemlərinədə aitdir. Beləliklə, eketrodlar cinsi orqanın ətrafına bərkidilir və cərəyan buraxılırdı. Eyni şəkildə o zamanlar şəkər və ürək xəsttəliklləri də bu cür müalicə olunurdu. Zaman keçdikcə riskin böyük olduğu anlaşıldı və daha fərqli yollar axtarıldı.

Hansı ölkələrdə və xalqlarda kişi kimi doğulmağa dəyməz?Nə dərəcədə ehtiraslanmısan? Maraqlı cihazlar

Əvvəlki məqaləƏqrəblərdə olan – digər bürclərdə olmayan 5 keyfiyyət
Növbəti məqaləZənginliyin açarı – Napoleon Hill

Fikirlərinizi bildirin.