Psixoqeometrik test

1660

Psixoqeometrik test. Bu metodika vasitəsilə siz şəxsi keyfiyyətlərinizi müəyyən edə bilərsiniz. Heç bir suala cavab vermək gərəkli deyil. İlk baxışdan testin gedişatı sizə o qədərdə ciddi görünməyə bilər. Suallar daha çox oyuna bənzəyə bilər. Lakin, bu metodika elmi cəhətdən olduqca əsaslandırımış və 80% doğru nəticələr verə biləcək üsul hesab edilir. Bir psixoloji test üçün nəticə olduqca müsbət nəticə hesab edilir.

Qaydalar: Təsvir edilən beş fiqura diqqətlə baxın. “Bu mənəm” deyə biləcəyin fiquru seç. Lakin, seçim zamanı məntiqi analizlərə dalma, və seçim zamanı çox düşünmə. Sadəcə öz formanı müəyyənləşdirməyə çalış. Əgər seçim zamanı ciddi çətinlik çəkirsinizsə, ilk diqqətinizi çəkən fiquru seçin. Seçdiyiniz fiquru №1-lə işarə edin. Digər dörd fiqur arasından yenidən özünüzə yaxın fiquru seçin və onu №2-ilə işarələyin. Və bu ardıcıllıqla bütün fiqurları nömrələyin. Zəhmət olmasa çox fikirləşmədən seçimlrinizi edin.

Psixoqeometrik test

Nəticələrin açıqlaması: Fiqurları nömrələdikdən sonra onların psixoloji xarakteristikası barədə oxuyun. Sizin xarakterinizə daha çox №1 və №2 sayı ilə qiymətləndirdiyiniz fiqur uyğundur. Sonuncu qiymətləndirdiyiniz fuqurda qeyd edilən xarakterik cəhətlər sizə daha çox sizə yad səbəblərdir. Eyni zamanda həmin fiqurları seçən insanlarla ünsiyyət qurmaq və münasibətdə olmaq sizin üçün çətinlik yarada bilər.

Fiqurlar
Psixoloji keyfiyyətlər (Müsbət)
Psixoloji keyfiyyətlər (Mənfi)
Psixoqeometrik test
 • Mütəşəkkil
 • Xırdalıqlara qarşı diqqətcil
 • Əməksevər
 • Ehtiyatlı, rasional
 • Erudit
 • İnadkar, israrlı
 • Seçimlərində möhkəm
 • Səbirli
 • Xırdaçı, zərif, pedant
 • Xırdalıqlara görə böyüklüyü görə bilməmək
 • Çox işləmək
 • Soyuq
 • Normadan artıq ehtiyyatlılıq
 • Zəif fantaziya
 • İnadkar
 • Konservativ, narazı olmaq
 • Qərar qəbulu zamanı gecikmə
 • Sakit xarakter
Psixoqeometrik test
 • Arxasınca apara bilən lider
 • Məsuliyyəti üzərinə götürmək
 • Qərar vermək
 • Hədəfi müəyyənləşdirmək
 • İşin məğzinə odaqlanak
 • Özünə əminlik
 • Enerjili
 • Eqosentrik
 • Eqoistlik
 • Narazılıq bildirməmək
 • Səbirsiz, başqalarının sözünü kəsmək
 • Biclik, paxıllıq
 • Yekəxanalıq
 • Koryeraya, statusa yönəlmə
 • Özünü əla-ala bilməmək
Psixoqeometrik test
 • Aktivliyə meyilli olmaq
 • Axtarışda olmaq
 • Yenilikləri rahat qəbul etmək
 • Həsaslıq
 • Ambisiyaların olmaması
 • Cəsarəltilik
 • Həyəcanlı olmaq, özünü itirmək
 • Qeyri daimilik
 • Sadəlövh
 • Emosional zəiflik
 • Özünə dəyər verməmək
 • Ehtiyyatsızlıq
Psixoqeometrik test
 • Dostsevərlilik
 • Ürəyiaçıqlıq
 • Sadiqlik, qayğıkeş olmaq
 • Ürəkyandırmaq
 • Tez inanan
 • Sakit xarakterli
 • Özünüdərkə meyilli olmaq
 • Konflikdə girməmək
 • Çox danışmaq, qeybət etmək
 • Tənbəl
 • Uğura həvəslənməmək
 • Zəif siyasətçilik
 • Qərar verməyi bacarmamaq
 • Digərlərinin hisləri ilə oynamaq
 • Tələbkar olmamaq
 • Tez unutmaq
Psixoqeometrik test
 • Həyata yaradıcı yanaşmaq
 • Gələcəklə bağlı arzular qurmaq
 • İntuitiv olmaq
 • İti ağıla sahib olmaq
 • Açıqsözlü olmaq
 • Həvəslənmək
 • Teoritik yanaşma tərzi
 • Qeyri orqanzivlik
 • Təcrübəsizlik
 • Qeyri real düşünmək
 • Məntiqsizlik
 • Nəticəni tam anlamamaq
 • Özünü ələ-ala bilmək
 • Münasibətlərdə dayanıqsızlıq
 • Əhval-ruhiyyədə qeyri daimilik
 • Sadəlövlük

Nəticələrə diqqət yetirin. Bəzən “müsbət” və “mənfi” damalarda oxşar xarakterlər əks edilmişdir. Sadəcə onlar fərqli ifadələrlə izah edilmişdir. Məna etibari ilə bu psixoloji xarakterlər olduqca yaxındır, lakin onların sizi həyatda hansı halda yaşanması real həyatda düşdüyünüz situasiyalardan aslı məsələlərdir. Eyni zamanda ətrafdakıların və sizin özünüzün bu nüyansları necə gördüyünüz önəmli məsələdir.

Xarakterini örgən Xoşgörülü olmaq-Acıqlı olmaq (rəqabət)Xarekterini örgən Ekstaversiya-İntroversiya

Əvvəlki məqaləQadın sinəsi haqqında 20 fakt
Növbəti məqalə“Gündə 10 000 addım” Yalan-doğru?

Fikirlərinizi bildirin.