Yol hərəkətinin təşkili və hərəkət təhlükəsizliyinin əsasları, Yol nişanları barədə online sürücülük testləri (izahlı).

0%
2 votes, 5 avg
0

ST 5

Sürücülük testləri

1 / 20

Bu nişan hansı məqsədlə tədbiq edilir?
Question Image

2 / 20

Bu nişanın təsir sahəsində hansı halda səs siqnalından istifadə etməyə icazə verilir?
Question Image

3 / 20

Siz hansı trayektoriya ilə geriyə dönə bilərsiniz?
Question Image

4 / 20

Siz hansı halda məcburi dayanma əməliyyatını yerinə yetirirsiniz?

5 / 20

Operativ nəqliyyat vasitəsinin yaxınlaşdığı bu şəraitdə minik avtomobilinin sürücüsü nə etməlidir?
Question Image

6 / 20

Dayanmanın qadağan olunduğu yerdə məcburi dayanmış avtomobili işarələmək üçün bu nişanlardan hansı tətbiq olunmalıdır?
Question Image

7 / 20

Kim hərəkət üstünlüyünə malikdir?
Question Image

8 / 20

Hansı trayektoriya üzrə geriyə dönməyə icazə verilir?
Question Image

9 / 20

Bu şəraitdə minik avtomobilində hansı zolaqlarda hərəkət etməyə icazə verilir?
Question Image

10 / 20

Sizə bu vəziyyətdə ötməyə icazə verilirmi?
Question Image

11 / 20

Siz göstərilən yerlərin hansında dayana bilərsiniz?
Question Image

12 / 20

Minik avtomobilinin sürücüsü bu vəziyyətdə durma qaydasını pozurmu?
Question Image

13 / 20

Siz düz istiqamətdə hərəkət etmək fikrindəsiniz. Bu şəraitdə nə etməlisiniz?
Question Image

14 / 20

Əgər yolayrıcından sonra tıxac yaranıbsa, Siz hansı halda yolayrıcına girə bilərsiniz?
Question Image

15 / 20

Sız sola dönmək istəyirsiniz. Kimə yol verməlisiniz?
Question Image

16 / 20

Sizə bu şəraitdə dəmiryol keçidinə daxil olmağa icazə verilirmi?
Question Image

17 / 20

Dövlət texniki baxışından keçmiş saz nəqliyyat vasitələrinə DYP tərəfindən elektron texniki baxış talonu tərtib edilir. Bu talonun kağız daşıyıcıdakı variantı kəmilərə verilə bilər?

18 / 20

Pedalı sıxmaqla tormozvermə zamanı əmələ gələn sürüşməni aradan qaldırmaq məqsədi ilə sürücü birinci növbədə nə etməlidir?

19 / 20

Körpücük sümüyü sınmış zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərmək məqsədi ilə nə etmək lazımdır?

20 / 20

İl ərzində ilk dəfə olaraq nəqliyyat vasitəsini sərxoş halda idarə etməsinə görə saxlanmış və bu zaman digər qaydaları pozmamış sürücüyə qarşı hansı tənbeh növü tətbiq oluna bilər?

Düzgün cavablar

0%

Sualları bəyəndiniz?

Fikirlərinizi bildirin.