Online sürücülük testləri 19 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydaları

1217
Online sürücülük testləri (şərhlərlə) - Yol hərəkəti qaydaları

Online sürücülük testləri 19 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydaları – Yol hərəkətinin təşkili və hərəkət təhlükəsizliyinin əsasları, Yol nişanları barədə online sürücülük testləri (izahlı).

0%
1 votes, 5 avg
0

ST 19

Sürücülük testləri

1 / 20

Siz sahibi olduğunuz minik avtomobilini özünüz yanında olmaqla digər şəxsə idarə etmək üçün verə bilərsinizmi?

2 / 20

Siz avtomobili hansı yerdə dayandırmalısınız?

3 / 20

Siz kənar sol zolaqda hərəkət etdiyiniz halda hansı istiqamətlərdə hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?

4 / 20

Bu yol nişanı sizi nə barədə xəbərdar edir?

5 / 20

Yolayrıcıdan sonra reversiv hərəkət zolağına keçməyə icaz verilirmi?

6 / 20

Minik avtomobilinin sürücüsü soladönmə siqnalını nə vaxt söndürməlidir?

7 / 20

Bir hərəkət hissəsindən ibarət olan yolun ikinci zolağı ilə bu yolayrıcıya yaxınlaşan minik avtomobilinin sürücüsü hərəkəti hansı istiqamətdə davam etdirə bilər?

8 / 20

Eyni vaxtda geriyə dönən sürücülərdən kim yol verməlidir?

9 / 20

Maksimum sürəti saatda 40 kilometrdən artıq olmayan nəqliyyat vasitələrinə hansı hallarda kənar sağ zolağın hüdudundan sol zolaqlara çıxmağa icazə verilir?

10 / 20

Əgər arxanızca nəqliyyat vasitəsi gəlmirsə, birinci avtomobili ötdükdən sonra siz ikinci avtomobili də keçmək məqsədilə sol zolaqda hərəkəti davam etdirə bilərsinizmi?

11 / 20

Hansı şəkildə göstərilmiş şəraitdə sürücülər dayanma qaydasını pozmur?

12 / 20

Əgər avtomobiliniz texniki səbəblərə görə saatda 50 kilometrdən az sürətlə hərəkət edirsə, sizə avtomagistralda hərəkət etməyə icazə verilirmi?

13 / 20

Siz sola dönmək istəyirsiniz. Kimə yol verməlisiniz?

14 / 20

Bu şəraitdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkət ardıcıllığını göstərin.

15 / 20

Siz yolayrıcını düz istiqamətdə keçmək istəyirsiniz. Bu halda torpaq yoldan çıxan yük avtomobilinə yol verməlisinizmi?

16 / 20

Gözləri işıqdan qamaşan sürücü hərəkət zamanı nə etməlidir?

17 / 20

Siz 10 aylıq sürücülük təcrübəsinə maliksiniz və icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olmayan yük avtomobilini idarə edirsiniz. Nasaz minik avtomobilini tros vasitəsilə yedəyə alıb aparmaq üçün nə etməlisiniz?

18 / 20

Sutkanın qaranlıq vaxtı faralar və arxa qabarit işıqlar yanmadıqda (nasaz olduqlarına görə) nəqliyyat vasitəsinə təmir və ya duracaq yerinə kimi hərəkəti davam etdirməyə icazə verilirmi?

19 / 20

Meşə sahəsindən açıq sahəyə çıxarkən "Yandan əsən külək" nişanı quraşdırılmışdırsa, siz nə etməlisiniz?

20 / 20

Xarici zədə əlamətləri görünməyən və huşsuz vəziyyətdə torpaqda uzanmış zərərçəkənə ilk tibbi yardımın göstərilməsi nədən ibarətdir?

Düzgün cavablar

0%

Sualları bəyəndiniz?

Fikirlərinizi bildirin.