Online sürücülük testləri 18 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydaları

1110
Online sürücülük testləri (şərhlərlə) - Yol hərəkəti qaydaları

Online sürücülük testləri 18 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydaları – Yol hərəkətinin təşkili və hərəkət təhlükəsizliyinin əsasları, Yol nişanları barədə online sürücülük testləri (izahlı).

0%
2 votes, 5 avg
3

ST 18

Sürücülük testləri

1 / 20

Şəkildə göstərilmiş yol nişanı hansı nişanlanma xətti ilə birgə tətbiq edilə bilər?

2 / 20

Bu yol nişanları sizi nə haqqında məlumatlandırır?

3 / 20

İcazə verilən maksimum kütləsi 10 t-dan artıq olan yük avtomobilində sol kənar zolaqda hansı istiqamətlərdə hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?

4 / 20

Hansı avtomobilin sürücüsü qaydaları pozmur?

5 / 20

Yük avtomobilini ötə bilərsinizmi?

6 / 20

Siz baş yolda hərəkəti davam etdirmək fikrindəsiniz. Bu halda sola dönmə siqnalını yandırmalısınızmi?

7 / 20

Sağa dönməni hansı trayektoriya ilə yerinə yetirə bilərsiniz?

8 / 20

Şəkildə göstərilmiş hansı yol sahəsində piyadaya yaxınlaşmaq üçün geriyə hərəkət etməyə icazə verilir?

9 / 20

Nəqliyyat vasitələrinin sıx axınında hərəkət etdiyiniz zaman siz sürəti nəyə əsasən seçməlisiniz?

10 / 20

Hansı yerdə ötməyə başlaya bilərsiniz?

11 / 20

İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 t-dan artıq olan yük avtomobilinin sürücüsünə yolun sol tərəfində dayanmağa icazə verilirmi?

12 / 20

Göstərilən yerdə durmağa icazə verilirmi?

13 / 20

Siz sola dönmək istəyirsiniz. Bu halda nə etməlisiniz?

14 / 20

Siz yuxarıdakı şəkildə göstərilən şəraitdə sola, aşağıdakında isə sağa dönmək istəyirsiniz. Hansı şəraitdə yol verməlisiniz?

15 / 20

Siz hərəkəti düzünə davam etdirmək istəyirsiniz. Kimə yol verməlisiniz?

16 / 20

Siz uzaq işıqları yaxın işıqlara keçirməyə borclusunuzmu, əgər qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü buna ehtiyac olduğunu işıqlarını yandırıb-söndürməklə bildirirsə?

17 / 20

Yanacağı qurtarmış minik avtomobilini yedəkdə aparmaq zərurəti yaranmışdır. Əgər hər iki minik avtomobilində oturacaqların sayı qədər sərnişin varsa, yedəyə alınan avtomobilin sərnişinlərinə qarşı hansı tədbir görülməlidir?

18 / 20

Faraların və arxa qabarit işıqları yanmayan (nasaz olan) nəqliyyat vasitəsinə hansı hallarda hətta təmir və ya duracaq yerinə kimi hərəkəti davam etdirmək qadağandır?

19 / 20

Yolun hansı sahəsində hərəkət edərkən yandan əsən güclü küləyin təsiri daha təhlükəlidir?

20 / 20

Huşitirmə zamanı zərərçəkənə ilk tibbi yardımın göstərilməsi nədən ibarətdir?

Düzgün cavablar

0%

Sualları bəyəndiniz?

Fikirlərinizi bildirin.