Online sürücülük imtahan testləri 46 (şərhlərlə) – Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün DYP-ində keçirilən imtahanda düşən sualın izahı. – Sürücülük imtahanı – Sürücülük test imtahan çalışmaları – Yol hərəkətinin təşkili və hərəkət təhlükəsizliyinin əsasları, Yol nişanları barədə online sürücülük testləri (izahlı).

0%
1 votes, 5 avg
1

ST46

Sürücülük testləri

1 / 20

Qoşqu aparan yük avtomobilinə hərəkəti düzünə davam etdirməyə varilirmi?
Question Image

2 / 20

Hansı nişan yalnız örtüyü yaş olduğu zaman öz təsir qüvvəsində olu?
Question Image

3 / 20

Hansı nişan geriyə dönməyə icazə verir?
Question Image

4 / 20

Uzun ölçülü avtoqatarı idarə edərkən siz sağa dönməni hansı trayektoriya ilə yerinə yetirə bilərsiniz?
Question Image

5 / 20

Sürücü bu şəraitdə hansı trayektoriya üzrə geriyə dönə bilər?
Question Image

6 / 20

Yaşayış məntəqəsindən kənarda minik avtomobilində sol zolaqla hansı sürətlə hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
Question Image

7 / 20

Sürücü dayanma qaydasını pozurmu?
Question Image

8 / 20

Siz yolayrıcını düz istiqamətdə keçmək istədiyiniz halda nə etməlisiniz?
Question Image

9 / 20

Döngədə arxa körpüsü aparıcı oln avtomobilin arxa hissəsini sürüşdükdə sürücü nə etməlidir?

10 / 20

Hansı şəkildə minik avtomoblinin sürücüsü yol verməlidir?
Question Image

11 / 20

Siz düzünə hərəkət zamanı:
Question Image

12 / 20

Minik avtomobilinin sürücsünə yolun sol tərəfində dayanmağa icazə verilirmi?
Question Image

13 / 20

Hansı nişan icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olmayan yük avtomobillərinin hərəkətinə icazə verir?
Question Image

14 / 20

Yük avtomobilinin bu yerdə dayanmasına icazə verilirmi?
Question Image

15 / 20

Bu nişan nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini qadağan edir?
Question Image

16 / 20

Sərnişınlərin və bərkidilməyən yükün intensiv irəli yerdəyişməsi nə ilə əlaədar ola bilər?

17 / 20

Hansı cavabda yol örtükləri ilişmə əmsalının artamsına uyğun olaraq sadalanmışdır?

18 / 20

Aşağıdakı sadalananlardan hansı olmadıqda belə siz icazə verilən maksimum kütləsi 3,5 t-dan artıq olan yük avtomobilinin istismarını davam etdirə bilərsiniz:

19 / 20

Aşağıdakı hansı nasazlıqlar olduqda belə nəqliyyat vasitəsinin istismarına icazə verilir?

20 / 20

Hesabına 16 bal toplanmış sürücü maksimum hərəkəti sürəti 70 km/saat təyin olunmuş yolda 135 km/saat sürətlə hərəkət edərsə, ona qarşı hansı inzibati tənbeh növü tətbiq edilir?

Düzgün cavablar

0%

Sualları bəyəndiniz?

Fikirlərinizi bildirin.