Online sürücülük imtahan testləri 37 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydaları

1249
Online sürücülük testləri (şərhlərlə) - Yol hərəkəti qaydaları

Online sürücülük imtahan testləri 37 (şərhlərlə) – Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün DYP-ində keçirilən imtahanda düşən sualın izahı. – Sürücülük imtahanı – Sürücülük test imtahan çalışmaları – Yol hərəkətinin təşkili və hərəkət təhlükəsizliyinin əsasları, Yol nişanları barədə online sürücülük testləri (izahlı).

0%
1 votes, 5 avg
0

ST37

Sürücülük testləri

1 / 20

Hansı hallarda yedəyə alınan mexaniki nəqliyyat vasitələrində qabarit işıq siqnalları qoşulmalıdır?

2 / 20

Hansı nişan yalnız üzərində quraşdırıldığı hərəkət zolağına aid olur?

3 / 20

Siz geriyə dönmək niyyətindəsiniz. Bu manevri harada icra edə bilərsiniz?

4 / 20

Hərəkət zolağına çəkilən bu nişanlanma nə bildirir?

5 / 20

Hansı istiqamətlərdə hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?

6 / 20

Bu yolayrıcıda geriyə dönmək istəyirsiniz. Belə olan halda yolayrıcıya daxil olarkən hansı dönmə göstəricisini qoşmalısınız?

7 / 20

Hansı avtomobilin sürücüsü yol hərəkəti qaydalarını pozur?

8 / 20

Yolun bu sahəsində geriyə dönməyə icazə verilirmi?

9 / 20

Hərəkət hissəsini zolaqlara ayıran qırıq nişanlanma xəttini hansı hallarda kəsməyə icazə verilir?

10 / 20

Hərbi yük avtomonili və onu müşayiət edən operativ nəqliyyat vasitəsini bu şəraitdə ötməyə icazə verilirmi?

11 / 20

Bu yerdə dayanmağa icazə verilirmi?

12 / 20

Göstərilən yerdə durmağa icazə verilirmi?

13 / 20

Siz sağa dönmək istəyirsiniz. Bu halda nə etməlisiniz?

14 / 20

Siz sola dönmək istədiyiniz halda nə etməlisiniz?

15 / 20

Siz hərəkəti düz istiqamətdə davam etdirmək istəyirsiniz. Hansı nəqliyyat vasitəsinə yol verməlisiniz?

16 / 20

Avtomagistralda məcburi dayanmış avtomobilin sürücüsü yalnız qıza dayanma işığını qoşmaqla bu avtomobilin nişanlama qaydasını pozurmu?

17 / 20

Yolun hərəkət hissəsində yerləşən minik meydançasında dayanan tramvaya yaxınlaşdıqda, siz nə eməlisiniz?

18 / 20

Sutkanın işıqlı vaxtında yaşayış məntəqəsində ötülən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünü xəbərdar etmək məqsədilə hansı siqnaldan istifadə edə bilərsiniz?

19 / 20

Arxa duman fənərləri hansı rəngdə olmalıdır?

20 / 20

Su sahəsini keçdikdən sonra tormozun effektivliyini az vaxta bərpa etmək məqsədilə sürücü nə etməlidir?

Düzgün cavablar

0%

Sualları bəyəndiniz?

Fikirlərinizi bildirin.