Online sürücülük imtahan testləri 32 (şərhlərlə) – Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün DYP-ində keçirilən imtahanda düşən sualın izahı. – Sürücülük imtahanı – Sürücülük test imtahan çalışmaları – Yol hərəkətinin təşkili və hərəkət təhlükəsizliyinin əsasları, Yol nişanları barədə online sürücülük testləri (izahlı).

0%
0 votes, 0 avg
2

ST32

Sürücülük testləri

1 / 20

Siz hansı hallarda hərəkət hissəsində yalnız zolaqlarda hərəkət etməlisiniz?

2 / 20

Hansı nişanlar saatda 40 kilometr sürətlə hərəkət etməyə icazə verir?
Question Image

3 / 20

Sizə hansı trayektoriya üzrə hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?
Question Image

4 / 20

Yolayrıcıdakı qırıq xətli nişanlanma cizgiləri nəyi bildirir?
Question Image

5 / 20

Siz bu şəraitdə nə etməlisiniz?
Question Image

6 / 20

Siz bu vəziyyətdə dönmə göstəricisini qoşmalısınız?
Question Image

7 / 20

Siz sağ zolağa keçərkən:
Question Image

8 / 20

Hansı trayektoriya ilə geriyə dönə bilərsiniz?
Question Image

9 / 20

İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 t-dan artıq olmayan yük avtomobilində soldan birləşən yola döndükdən sonra hansı maksimal sürətlə hərəkət edə bilərsiniz?
Question Image

10 / 20

Yolayrıclarda əks-istiqamətli hərəkət zolağına keçməklə qarşıda hərəkət edən avtomobili ötməyə icazə verilirmi?

11 / 20

Taksilərin sifariş qəbul etmək məqsədilə durasına icazə verilir:
Question Image

12 / 20

Kimə öz avtomobilini parklanma yerində 24 saatdan artıq müddətdə saxlamağa icazə verilir?

13 / 20

Siz sağa dönmək istəyirsiniz. Bu halda nə etməlisiniz?
Question Image

14 / 20

Bu şəraitdə yolayrıcının keçilməsi qaydalarına əməl edən sürücülərdən kim manevretmə qaydalarını pozur?
Question Image

15 / 20

Sizin geriyə dönmə istədiyiniz bu şəraitdə nəqliyyat vasitələrinin yolayrıcını keçmə ardıcıllığını göstərin.
Question Image

16 / 20

Hansı sürücü dayanma qaydasını pozur?
Question Image

17 / 20

Yaşayış zonasında nəqliyyat vasitələrinə nə qadağandır?

18 / 20

Sutkanın işıqlı vaxtı mütəşəkkil uaq dəstələri daşıyan nəqliyyat vasitələrində hansı xarici işıq cihazları qoşulmalıdır?

19 / 20

Yükgötürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modeli üçün uyğun gəlməyən şinlərin istifadəsinə icazə verilirmi?

20 / 20

Döngədə mərkəzdənqaçma qüvvəsi hərəkət sürətinin artması ilə necə dəyişir?

Düzgün cavablar

0%

Sualları bəyəndiniz?

Fikirlərinizi bildirin.