Nizamlanan yolayrıcıları (maddə 76)

388
Nizamlanan yolayrıcıları (maddə 76)

Nizamlanan yolayrıcıları (maddə 76)

I.Relssiz nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü svetoforun yaşıl işığında sola və ya geriyə dönərkən, qarşıdan düzünə və ya sağa gedən nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidir. Tramvay sürücüləri də öz aralarında bu qaydanı əsas tutmalıdırlar (şəkil 1).

II.Svetoforun sarı və ya qırmızı siqnalı ilə eyni vaxtda əlavə bölməsində yandırılmış ox işarəsi istiqamətində hərəkət edən sürücü başqa istiqamətlərdən gələn nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidir (şəkil 2; 3). 5.53 nişanı tədbiq edilməklə daimi sağa dönməyə icazə verilmiş yolayrıcında sağa dönən sürücü digər istiqamətlərdən gələn NV-yə; habelə dönməyə başladığı və dönəcəyi yolların hərəkət hissələrini keçməkdə olan və hərəkətinə icazə verilmiş piyadalara yol verməlidir.

III.Svetoforun və ya nizamlayıcının siqnalları eyni vaxtda həm tramvayın; həm də relssiz nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə icazə verirsə; tramvay, hərəkət istiqamətindən asılı olmayaraq, üstünlüyə malikdir. Lakin svetoforun qırmızı və ya sarı siqnalı ilə eyni vaxtda olan əlavə bölməsində yandırılmış ox işarəsi istiqamətində hərəkət edən tramvay başqa istiqamətlərdən gələn nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidir (şəkil 4; 5).

IV.Svetoforun icazə siqnalı yanarkən yolayrıcına girmiş sürücü yolayrıcının çıxışında qoyulmuş svetoforun siqnalından asılı olmayaraq, nəzərdə tutulan istiqamətdə dayanmadan hərəkət etməlidir (şəkil 6); bu zaman qalan nəqliyyat vasitələri ona maneə törətməməlidirlər. Lakin, əgər yolayrıcında sürücünün hərəkət etdiyi yolda qoyulmuş svetoforların qabağında stop-xətlər (5. 33 nişanı) vardırsa, sürücü hər bir svetoforun siqnalını əsas tutmalıdır (şəkil 7; 8).

V.Svetoforun icazə siqnalı yanarkən sürücü yolayrıcında hərəkəti başa çatdırmaqda olan nəqliyyat vasitələrinə və həmin istiqamətin hərəkət hissəsində keçidi başa çatdırmamış piyadalara yol verməlidir (şəkil 9).

Hərəkətə başlama, manevretmə (maddə 42)Əlavə məlumat nişanları (lövhəciklər) (maddə 68)

Əvvəlki məqaləArmudun kişi orqanizminə xeyri barədə
Növbəti məqaləYolayrıcılarının keçilməsi (maddə 75)

Fikirlərinizi bildirin.