Məntiqli düşünmə sənəti – Rolf Dobelli

Məntiqli düşünmə sənəti – Rolf Dobelli.Belə bir fikir mövcuddur ki, ibtidai insanların bey­­ni yalnız iki funksiyanı yerinə yetirmək üçün hesablanmışdı: ov etmək və yığıcılıqla məşğul olmaq. Lakin təəssüflər olsun ki, bəşər tarixində çox böyük dəyişikliklər baş verdiyi üçün indi bizim bu rəngarəng dünyada pula, karyeraya can atma, ailə və sosial münasibətlər dəyişmişdir.

Ona görə də biz təhtəlşüurumuzda hazırlanmamış, qayğılar içində sahmana salınmamış “mental tələyə” düşürük. Rolf Dobelli bir neçə il məntiqi yanlışlıqları təhlil edərək, özünü bu məsələlərin öyrənilməsinə həsr edir. Məlum olur ki, biz bunları hiss etmədən, qismən anlamadan bu sıxacın məngənəsinə düşürük.

Bu kitab sizə özünüzə və ətrafa baxmağa kömək edəcək, başqa cür desək, sizin bu vaxta qədər bilmədiyiniz reallıqların qapısını açacaq. Əgər siz bunu bu gün qaydaya sala bilərsinizsə, nəyə görə gələcək hə­ya­tı­nızı puç etməlisiniz?!

Ön söz

Hər şey 2004-cü ildə bir payız axşamından başladı. Nəşriyyatçı Hubert Burdanın dəvətilə mən Mün­­he­nə “İntellektual adamlarla sadə mübadilə” adlı sə­fərə yola düşdüm. Bundan əvvəllər özümü heç zaman “İntellektual” adam kimi qəbul et­­məmişdim (xalq təsərrüfatı fakültəsini bitirib sa­hibkarlıqla məş­ğul olurdum), buna baxmayaraq, iki romanımı nəşr etdirmişdim. Bu isə necə de­yər­lər, bəs edirdi.

Bir dəfə fəlsəfə meyilli gizli Voll-Strit treyderi (birja makleri) Nassim Nikolas Taleb öz stolunda əyləşmişdi. Mən ona yaxınlaşaraq özümü ingilis və şotland izahlı dilçiliyini bilən, xüsusən də devidhyumşünas kimi təqdim etdim.

Onlar məni ta­ma­milə səhv saldılar. Mən heç nə demədim, bir az ətrafa baxıb gülümsədim və bu qısa aranı öz “möhtəşəm” fəlsəfi biliklərimi ört-basdır etmək üçün istifadə etdim. Taleb dərhal boş bir stulu özünə tərəf çəkdi və stulun üstünü hamarlayaraq orada əyləşməyimi təklif etdi.

Xoşbəxtlikdən söhbət Hyumdan bir neçə kəlmə getdikdən sonra Voll-Stritə keçdi və mən özümü ən azından tarazlaya bildim. Biz özümüzü də istisna etmədən baş direktorların etdiyi sistematik yanlışlıqlar haqqında mükalimə apardıq.

Belə bir məqama to­xun­duq ki, əgər geriyə nəzər salsaq, ehtimal olunmayan hadisələr daha çox həqiqi görünür. Biz bir məsələyə güldük ki, investorlar özlərini birja kurs­larında alğı-satqıda üstünlük hüquqları ilə aksiyalardan ayıra bilmirlər.

Sex haqqında TOP 10 kitabHakimiyyətin 48 qanunu – Robert Greene

Əvvəlki məqalə69-u unut. Tam yeni versiya – 68
Növbəti məqaləAvtombil (Elektrik) – Məlumatların ötürülməsinin diaqnostikası

Fikirlərinizi bildirin.