Kommunikativ bacarıqlar

2784
Kommunikativ bacarıqlar

Kommunikativ bacarıqlar: müxtəlif şəxslərlə işgüzar əlaqələr qurmaq, peşə münasibətlərini müəyyənləşdirmək, spesifik problemləri olan istifadəçilərə fərdi yanaşmaq, komfort, xeyirxah mühit yaratmaq, onların etimadını qazanmaq, ba­şa düşərək problemlərini həll etmək, məlumatlandırmaq, dinləmək, özünü təq­dim etmək, məktub, sorğu vərəqi, ərizə yazmaq, sual vermək, diskussiya aparmaq.

Qaydalar. Metodika Kommunikativ bacarıqları müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu cür insanlar digər insanlarla tez bir zamanda ünsiyyət qura bilir, müxtəlif tədbirlərdə aktiv iştirak edir, ətarfındakı insanlara təsir etmək qabiliyyətinə sahib olur, təkliflərlə çıxış etməyə meyilli olurlar.

Metidika 20 sualdan ibarətdir. Hər bir suala "Bəli" və ya "Xeyr" kimi cavab verin.
1. Fərqli insanlarla tanışlıq sizə maraqlı gəlirmi? Buna can atırsınızmı?
2. Dostlarına qarşı incikliyiniz uzun müddət davam edir?
3. Daimi ünsiyyətdə olduğunuz dostlarınız çoxdur?
4. Sizə kitab oxumaq və ya nədənsə oxuyaraq məlumatlanmaq başqaları ilə ünsiyyətdə olmaqdan daha xoş və rahatdır. Bu fikirlər doğrudurmu?
5. Sizdən yaşca böyük insanlarla ünsiyyətdə olmaq, münasibət qurmaq sizə rahatdırmı?
6. Yeni insanlar arasında görünmək sizə çətindirmi?
7. Tanımadığınız insanlarla ünsiyyətə girmək və əlaqə yaratmaq sizə çətinlik yaradırmı?
8. Yeni kollektivə qaynıyıb-qarışmaq sizdə çətinlik yaradırmı?
9. İmkan düşdükcə yeni bir insanla tanış olmağa çalışırsınızmı?
10. Ətrafdakı insanların sizi yorması və daha çox təklikdə qalmaq istədiyiniz zamanlar tez-tez baş verir?
11. Daima insanlar arasında olmaq xoşunuza gəlirmi?
12. Tanımadığınız insanla məcburən tanış olmalı olduğunuz zaman çətinlik çəkirsinizmi?
13. Kollektiv oyunları sevirsinizmi?
14. Tanımadığınız insanlar arasında olarkən özünüzü narahat hiss edirsiniz?
15. Sizin fikrinizcə az tanıdığınız insanlar əhatəsində ruh yüksəkliyi yaratmaq sizin üçün qəliz deyil. Razısınız?
16. Tanıdığınız insanlar sayca çox deyil. Doğrudurmu?
17. Tanımadığınız əhatədə olarkən özünüzü heçnəyə məcbur hiss etmirsiniz?
18. Çoxlu insan olan tədbirlərdə nəsə danışarkən bu sizdə narahtlıq və həyacan yaradır. Bu doğrudurmu?
19. Düzdürmüki, sizin dostlarınız çoxdur?
20. Az tanıdığınız insanlarla ünsiyyətdə olarkən özünüzü narahat hiss edirsiniz?

Ünsiyyətin hamı tərəfindən eyni dərəcədə qəbul olunan ümumi tərifi yoxdur.

Psixoloqlardan birinin hesablamasına görə, hələ 1969-cu ilə qədərki dövrdə təkcə ingilis dilində olan ədəbiyyatda ünsiyyətin 96 tərifi məlum idi. Sosial psixologiyada ünsiyyətə müxtəlif təriflər verilmişdir. Onlardan biri belədir: iki və daha çox adamın münasibətləri aydınlaşdırmaq və ümumi nəticə əldə etmək məqsədilə öz səylərini əlaqələndirməyə və birləşdirməyə yönəldilmiş qarşılıqlı təsirinə ünsiyyət deyilir. Ünsiyyət tələbatı sosial tələbatdır, insanın tələbatları içərisində xüsusi yer tutur. Lev Vıqotski ünsiyyət tələbatına uşağın psixi inkişafının əsas və hərəkətverici qüvvəsi kimi xüsusi əhəmiyyət verirdi. Körpənin hər bir tələbatı inkişaf prosesində tədricən onun üçün başqa adama, insanla təmasa, onunla ünsiyyət tələbatına çevrilir. Ünsiyyət tələbatı sonrakı yaş dövrlərində də uşaq şəxsiyyətinin inkişafında müham rol oynayır. Yeniyetmə ictimai-əxlaqi münasibət normalarını ünsiyyət prosesində mənimsəyir. Ünsiyyət situasiyasının iki tipini fərqlləndirmək olar: birgə fəaliyyətdə ünsiyyət və şəxsi ünsiyyət. Birgə fəaliyyət şəraitində ünsiyyət funksional xarakter kəsb edir, yəni onun mövzusu birgə fəaliyyətin xarakteri ilə müəyyən olunur. Şəxsi ünsiyyət isə iki və daha çox adamın vasitəsiz təması kimi meydana çıxır və emosional xarakter daşıyır.

Ünsiyyətin funksiyaları çoxsaylıdır. Onların ikisini xüsusilə qeyd etmək lazımdır: a)insanların birgə fəaliyyətinin təşkili ( başqa sözlə, “ümumi nəticə əldə etmək məqsədilə səyləri əlaqələndirmək”) b) şəxsiyyətlərarası münasibətlərin formalaşması və inkişafı (yəni, “münasibətləri aydınlaşdırmaq məqsədilə qarşılıqlı təsir”)

Ünsiyyətə ehtiyacPsixoqeometrik testBaşqaları haqqında düşüncələriniz nə dərəcə obyektivdir?

Əvvəlki məqaləTəşkilatçılıq bacarıqları
Növbəti məqaləSperma haqqında 6 fakt

Fikirlərinizi bildirin.