Kişilər və qadınlar üçün sexsuallıq nə deməkdir?

2783

Kişilər və qadınlar üçün sexsuallıq nə deməkdir? Hər bir insan müxtəlif faktorlardan aslı olaraq xarakterə və xüsusiyyətlərə sahibdir. Bura genetik xüsusiyyətlər, psixoloji məqamlar, sosial durum və cinsi seçim üstünlüklərini aid etmək mümkündür. Ümumiyyətlə intim yaxınlıq olmadan müxtəlif baxışları, qadağaları nəzərə almasaq yaşamaq mümkün deyil. Bu mövzuya toxunduqda mütləq qaydada kişi və qadın süxsuallığına fərqli prizmadan baxmaq lazım gəlir. Bu məqaləmizdə məhs hər iki cinsin sexsuallığının ospektləri barədə danışmaq istərdik.

Kişilər üçün sexsuallıq nə deməkdir?

Çox tez-tez kişilərin sexsual həvəslərinin daha yüksək olduğu bardə eşitmişik. Məhs ehtirasın və həvəsin artıq olması zamanı bir çox hallarda xəyanət, narzıçılıq və inmasızlıq məsələləri ortaya çıxır. Bunu müxtəlif formada izah etmək mümkündür. Bir çox hallarda xəyanətin səbəbi həyat yoldaşını narazı salmamaq şərti ilə müəyyən fərqliliklər yaşamaq, yatağı daha fərqli etmək, yaraşıq və özgüvən hissini möhkəmləndirməkdən ibarətdir. Lakin, adilik və standart həyat məsuliyyəti, gündəlik senarini yaşamaq, zəifləmiş həyəcanla sex nəticəsində yaranan həyatın gedişatını dəyişmək mümkündür. Bunlara baxmayaraq gəlin əvvəlcə sexsuallığın kişilər üçün nə demək olduğunu müəyyənləşdirək.

Sadəcə sayı artırmaq

Qadınlara bir çox kişilərin psixologiyasını anlamaq çətindir. Bir çox kişilərə sexsin keyfiyyəti deyil, sayı daha önəmlidir. Güclü cinsin nümayəndələri qadınlarla daha asan kontakda girə bilir, ünsiyyətə mövzu tapır. Yaranmış flirtin məqsədi şəxsi rekord sayının artımı ilə bağlı olur. Romantik qadınlardan fərqli olaraq kişilər intim münasibətlərə daha rahat razılıq verə bilirlər. Daha sonra isə keçmişi sürətli şəkildə unudub yeni axtarışlara köklənməyi bacarırlar. Bu cür xarakterli insanlara digərlərinin hisləri yaddır və onlar ailə qurmaq üçün heç vaxt tələsmirlər. Bu səbəbdən tanıdıqları qadınların, hətda fahişələrinin sayı olduqca çox olur. Nəticədə yeni yaranan münasibətlər zamanı qadınlar ciddi cəhlə öz portnyorlarını yoxlamaq və kənardakı münasibətlərini aydınlaşdırmaq istəyində olurlar. Bu isə kişiləri həddindən artıq yorur.

Kişilər üçün texnika hislərdən daha vacibdir.

Kişilər bir çox hallarda özlərini tərifləsələrdə qadınlar narazı qala bilirlər. Ancaq kişinin ən önəmli vəzifəsi qarşı tərəfi razı salmaqdan ibarət olmaldır. Bir çoxları məsələnin dahada böyütmək istəmədiklərindən hər şeyi qaydalar çərçivəsində həll etmək istəyirlər. Onlar öz ereksiya müddətinin uzadılması, maksimum həzzin artırılmasını düşümərək qarşı tərəfin istəklərini nəzərə almırlar.

Bacaraqsız görünməmək.

Kişi təbiətcə bir ovçudur. Eyni zamanda o öz gücünü və birinciliyini hər yerdə, əsasən də sexdə sübut etməyə çalışır. Yataqda olarkən özgüvəni artırmaq məsələsində diqqətlərini cəmləyirlər. Bu onları daha da ehtiraslandırır. Ancaq, yaxınlaşma zamanı zəiflik hiss olunarsa bu kişilər üçün böyük zərbə hesab edilər. Yüksəkliklərdə olmağa örgənmiş insan bacarıqsızlıq yaşayarsa, bunu psixoloji baxımdan ağır qəbul edər və gələcək cəhtlər zamanı çəkinər.

Kişilər gözləri ilə sevər.

Qabaqcıl psixoloqların fikrincə kişi ilə qadın arasında ən önəmli fərq ətraf mühiti dərk etmə məsələsidir. Qadınlar daha çox audio-siqnallar qəbul edir və ya sadə dillə desək, qulaqları ilə sevirlər. Kişilər üçün isə əsasən gözlə görmək, tam canlandırmaq daha önəmlidir. Bu səbəbdən onların ilk seçimləri gözlə dəyərləndirdikdən sonra baş verə bilir. Bu faktı anlayaraq qadınlar xeyli zamandır özlərinə diqqət etməyə, daha cazibəli görünməyə çalışırlar. Lakin, gözlə dəyərləndirmənin mənfi tərəfi birmüddət sonra, yaxından tanışlıq baş verdikdə istəklərin və həvəsin sönməsi ilə yekunlaşa bilir.

Kişilər və qadınlar üçün sexsuallıq nə deməkdir?

Sex və hislər fərqli anlayışlardır.

Yəginki bir çox kişilərin dilindən qadınların iki qurupa bölünməsi ilə bağlı fikirlərini eşitmisiniz. Yəni, bəzi qadınlar ailə qurmaq üçün yaradılıb, bəziləri isə gözəl sex yaşamaq üçün. Bu cür bölgü bəlkədə ədalətsiz görünə bilər. Ancaq məhs bu yanaşma ilə kişilər əsl hislərlə sexsi ayırmağa çalışırlar. Nəticədə gənc, gözəl, daha sexsual qadınlarla xoş zaman keçirərək sonda isə yenədə darıxdırıcı sex üçün ailələrinə, həyat yoldaşlarına qayıdarlar.

Qadınlar üçün süxsuallıq nədir?

Qadınlar üçün süxsuallaıq barəsində danışarkən ilk ağıla gələn məsələlər kişilərin dövrü olaraq qulaqlarına pıçıldamalı olduqları xoş sözlərdən xoşlanmaları başa düşülür. Hər bir kişi həyatında “sən məni sevirsənmi?” sualı ilə mütamadi qarşılaşır. Əslində bu qadınlar üçün olduqca vacib məsələdir. Qadınlar nadir hallarda qarşı tərəfə sevgilərini ifadə edirlər. Kişilərdən fərqli olaraq onlar həqiqətən daxilən sevgi və dəyər hiss edərlərsə sözlə incə şəkildə bu barədə vurğulayırlar.

Qadını ilk öncə kişinin obrası çəlb edir.

Kişilərdən fəqli olaraq qadınlar daha romantikdirlər. Seçdikləri insanı ideallaşdırmağa meyillidirlər. Eyni zamanda cazibəliyi və marağı qorumaq üçün bir çoxları qucaqda sakitləşməyə tələsməzlər. Onlar ilk öncə istənildiklərinə və sevildiklərinə tam əmin olmalıdırlar. Əgər bir qadın qarşısındakı insanın məhs o “ağatlı oğlan” olduğuna əmin olsa, ona tamilə güvənə bilsə, bu zaman sadiqlik göstərər, qarşılıq verməyə çalışar. Əlbətdəki, münasibətlər qarşı tərəfin günahı ucbatından pozulana qədər. Beyinlərində bu kimi məsələləri şişirdərək narazılıqları dərinləşdirməyə çalışırlar.

Qaınlar üçün orqazm önəmli deyil.

Kişi cinsi əlaqəyə başlayan zaman məqsədə nail olmağa can atır. Qorqazm yaşamaq istəyi ilə bütün hisləri unudur. Qadınlarda isə bu nüyans fərqlidir. Bir çox qadınlar yataqda toxunuşdan, sığaldan və xoş sözlərdən həzz ala bilirlər. Onlar bir çox hallarda sexdən orqazm yaşaya bilmirlər. Bəzən yanlarında istədikləri kişinin olması onlara yetərli olur. Başqa sözlə desək kişilərdən fərqli olaraq fiziki yaxınlıqdan çox plotonik yaxınlıqdan məmnun olurlar. Bu səbəbdəndə qadınlar kişilərdən daha çox vurulur, sevir və ayrılığı çətin qəbul edirlər. Kişilər üçün isə əksinə sex hər şeydən önəmlidir.

SEX haqqında fikirlər-statlarYüksəklikdə sex: təyyarədə sexlə necə məşğul olmalı

Əvvəlki məqaləVegeterianlığa keçid zamanı bədəndə gedən 7 dəyişiklik
Növbəti məqaləİnsan DNK-sı haqqında 10 qəribə fakt

Fikirlərinizi bildirin.