İslamda bığ və saqqal məsələləri

  2127
  İslamda bığ və saqqal məsələləri

  İslamda bığ və saqqal məsələləri. Kişinin kişi, qadının isə qadın görkəmində olması ər-arvad arasında cinsi arzularını inkiaf etdirən, həvəsi artıran səbəblərdəndir.

  Məhs bunun üçün İslam dinində kişiyə bığ-saqqal, qadına isə saçlarını buraxması əmri buyrulmuşdur.

  Bığ və saqqalın dini hökmü

  Allahın Rəsulu bığ və saqqalı əvvəlki peğəmbərlər tərəfindən təbliğ olunan bütün şəraitlərdə yer almış və istifadə edilmiş bir borc olaraq belə açıklamışdır:

  “Bığı qısaltmak və saqqal buraxmaq da fitrədən; bütün Peyğəmbərlərin istifadə etdiklərindəndir.”

  Allahın elçisi mömünlərə bığ və saqqal buraxmağı bu şəkildə əmr etmişdir:

  “Bığı çox qısaldın, saqqalı uzadın. Bu halda yəhudilərə bənzəməcəyəksiniz.”,

  “Büdpərəst-materialistlərə hörmətlə davranın. Bığı qısaldın, saqqalı uzadın”,

  “Rəbbim mənə saqqalımı uzatmağı və bığlarımı qısaltmağı əmr etdi.”- buyuran və bütün ömrü boyu saqqalı olan peyğəmbərimiz, ümmətinin bütün kişilərə “Saqqal buraxın” əmrini bidirmişdir. Onun bu əmrini sahibələr və çoxluq tərəfindən tədbiq edilməsi gərəkli bir əmr olarak dəyərləndirilmişdir və icra edilmişdir. Saqqal kəsməyi isə yaradılmış düzənini dəyişdirmə, qeyri müsəlmanlara və qadınlara bənzəmə və Hz.Peyğəmbərin əmirlərinə uyğunsuzluq kimi vəzifələndirilmişlər.

  Quranda Hz. Harunu saqallı olaraq tanıdıldığı vaxt (Taha 94) arxeoloji tapıntılar və İslami qaynaqlar da Hz. İbrahim, Hz. İsa və Hz. Məhəmmədi saqallı olaraq tanıdmaqdadır. Hz. İsanı saqallı olaraq təsvir edən kilsə ikonaları da deyilən həqiqətləri təsdiq edirlər. Bu məlumatlar əsasən bütün Peyğəmbərləri şəriətlərində yer alan, tədbiq kimi açıqlanan fıtrat hadisi işığında bütün Peyğəmbərlərin saqallı olduğunu deyə bilərik.

  Bığ və saqqalın kişilik və sosial önəmi

  Bığ-saqqal, mömünləri tanış edən, onları yaxın edən, cəmiyyəti digərləri üzərində kontrol edib diqqətdə saxlıyan görünüş ünsürüdür.

  Cinsi baxımdan xöşbəxtlik ünsürləri

  Bığ-saqqal ən əsas dövrümüzdə İslami kimliyin formalaşmasında önəmli rol oynayan məsələlərdəndir. Xarici mədəniyyətlər emperyalizminə bir növ baş qaldırmaqdır.

  Bığ-saqqalın cinsəliklə bağlılığı

  Kişi olaraq yaradılışın tərənnümü olan bığ-saqqal fizioloji olaraq kişiliyin formalaşması, kişi kimi yetkinliyin nümayişidir.

  Buna görədə bütün mədəniyyətlər kimi İslam dininin var olduğu mədəniyyətlərdə də istifadə edilməkdədir.

  Kişi bədənində cinsəl hormonların lazımı qədər fəaliyyət göstərdiyini aydınladan bığ-saqqal, kişiliyin mesajını vermək üçün yaradılmış və cinsi gücü artıran kişisəl dəyərlərdən biridir.

  Bığ-saqqal əleyhinə olan mədəniyyətlər eroziyasına uğramamış kişilərin belə bığ-saqqala cinsəllik arasında olan əlaqəsi, bilinən və dilə gətirilən bir həqiqtdir.

  Eyni zamanda, bığ-saqqaldan fərqli olaraq yalnız bığ buraxan mömünün təmizliyə son dərəcədə diqqət ayırmağı məcburiyyətdir. Cinsi yaxınlıq zamanı münasibətlərdən öncə bığ xüsusi diqqətlə yuyulub təmizlənməli, ətirləndirilməlidir. Dodaqlar sevişmənin önəmli hissəsidir.

  Bu səbəbdən də Allahın Rəsulu: “Bığını qısaltmayan bizim yaşayışımızla yaşayanlar deyil” deyərək buyurmuşdur. Digər hədislərdə isə bığı təmizlənməyən kişilərin cinsi münasibətləri ilə bağlı bu şəkildə fikirlərini ifadə etdiyi bildirilmişdir:

  “Bığlarınızı (dodaqlarınızın üzərinə bağlamayacaq səviyyədə) qısaldın. Bəzi İsrail oğulları bığlarını qısaltmadıqları üçün (bəzilərinin)qadınları xəyanət etmişlər”.

  Saqqal-bığ əsasən mədəniyyət emperiyalizminin kəskin olduğu dövürlərdə də İslam qadınının örtüsü kimidir. Örtü, bilinçi olaraq İslamı iman və həyatı semvolizə edən Libasüt-tekva üzərinə geyinildiyi zaman əxlaqı hədəfinə çatdıra biləcəyi kimi saqqal-bığ da istəyə ancaq Libasüt-Tekva ilə birləşdiyi zaman çata bilər. Bu səbəblə saqqal və bığ buraxmalı, amma İslamı kimliyi təmsil edəcək səviyyəyə çatmağıda unutmamaq lazımdır. Əks halda savab-fayda yerinə, güah-zərər yaşana bilər.

  Saqqal haqqında 15 maraqlı faktQadınlar hansını bəyənir – saqqallı ya saqqalsız?

  Əvvəlki məqaləOnline sürücülük imtahan testləri 47 (şərhlərlə) – Yol hərəkəti qaydaları
  Növbəti məqaləBürclərə görə evlənmə yaşı

  Fikirlərinizi bildirin.