Hər şey səninlə başlar – Mümin Sekman

Hər şey səninlə başlar – Mümin Sekman. Şəxsi inkişafa tuşlanan kitabları ilə tanınan Mümin Sekmanın 10-cu əsəri “Hər şey səninlə başlar” sosial uğura gedən yolları anladır.

Kitabda yerli və dünya təcrübəsindən olan misallarla uğursuzluğa necə alışıldığı və uğur qazanmanın necə öy­rə­nildiyi haqda bəhs edilir.

Əsərin təməlindəki sual budur: Nə üçün uğursuzluğa uğ­rayırıq? Çarəsizlik psixologiyasını necə yen­mə­liyik? Uğur qazanmağı necə öyrənə bilərik? Uğur­lu insanların bildiyi və digərlərinin bilmədiyi nədir?

“Həyatda ya tozu dumana qatarsan, ya da tozu, dumanı udarsan. Seçim sənindir!” kəlamı ilə çıxan və uğuru öyrə­dən bu kitab özünün də uğur tarixçəsini yazıb. İlk nəşri 100 min tirajla çıxan əsər 2 ildə 500 min, 8 ildə isə 1 milyon oxucuyla görüşərək Türkiyədə rekord qırıb. Bu­nunla da “Ən uğurlu uğur kitabı” adlanmağı haqq edib.

MÜMİN SEKMAN

 Fərdi inkişaf və sosial uğur sahəsində kitabların müəllifidir.

“Uğurlu olmaq öyrənilə bilər” fikrini müdafiə edən yazıçının kitabları aşağıdakılardır:

1.Ya bir yol tap, ya bir yol aç, ya da yoldan çəkil! (53-cü nəşr)

2.Kəsintisiz öyrənmə (21-ci nəşr)

3.Uğur qazanmağın türk üsulu (8-ci nəşr)

4.Uğur Universiteti (35-ci nəşr)

5.Fərdi ətalətə qalib gəlmək (43-cü nəşr)

6.Çevik şirkətlər: təşkilati ətalətə qalib gəlmək (7-ci nəşr)

7.Hər şey səninlə başlar (1.000.000 nüsxə)

8.Hər şey səninlə başlar 9+ (Uşaqlar üçün uğur kitabı – 26-cı nəşr)

9.Limit sizsiniz (300.000 nüsxə)

10.Hər şey beyində başlar (150.000 nüsxə)

Bu kitablardan başqa, sıfırdan zirvəyə çıxanların uğur hekayə­lə­rindən bəhs olunan “İnsan istərsə: əzmin qələbə hekayələri” sil­siləsinin məs­lə­hət­çisidir.

İs­tanbul şəhərində anadan olan yazıçı Ankara Dövlət Univer­si­tetinin hüquq fakültəsini bitirib. Amma hüquq sahəsində bir gün belə çalışmayıb. O, uğurlu insanların həyatını incələyib, zir­vəyə necə çıxdıqlarını, on­ların bunu necə bacardıqlarını öyrənib, uğur qazanmaq istəyənlərlə da­nışmağı özünə peşə seçib.

Çoxsaylı universitet, şirkət və dövlət qurumlarında uğur haqda semi­nar­lar keçib. Məşhur adamlara uğurun idarə olunması sa­hə­sində məsləhətlər verib. Bir müddət “Uşaqlar eşitməsin” serialında ssenari müəllifi işləyib.

“Fərdi İnkişaf Mərkəzi”nin (kigem.com) yaradıcısıdır. Ki­gem.com Türkiyənin ilk fərdi inkişaf istiqamətli internet saytıdır və Tür­kiyədə mü­tə­ma­di olaraq “Beyin həftəsi” keçirir.

Tür­­kiyədə “Fərdi inkişaf mütəxəssisi” titulunu ilk is­ti­fa­də edən şəxs olan Mümin Sekman mərkəzi Londonda yer­ləşən “The Success Think Tank”ın qurucusudur. Yazar dün­yanın hər kvad­rat­metrinə düşən uğurlu insan sayını ar­tırmağı şəxsi missiyası he­sab edir.

Mümin Sekman karyerası statistik rəqəmlərdə:

  • Bu günə qədər 7-dən çox kitabı çap olunub.
  • Türkiyənin 40 şəhərində seminarlar keçirib.
  • Konfranslarında 100.000-dən çox insan iştirak edib.
  • Kitablarının ümumi nəşr sayı 2.000.000 nüsxəni keçib.
  • “Hər şey səninlə başlar” adlı kitabı isə 1.000.000 nüsxə ilə nəşr olunmaqla Türkiyədə kitab nəşri sahəsində rekorda imza atıb.

Həyat mozaikasının beş əsas fraqmenti – Cim Ron

Əvvəlki məqaləKişi pencəklərinin arxasındakı qəribə kəsiklər nə üçündür?
Növbəti məqaləStephen King həyat qanunları

Fikirlərinizi bildirin.