Avtombil (Yoxlanış) – Test nəticələrini təhlil etmək

355

Avtombil (Yoxlanış) – Test nəticələrini təhlil etmək

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobil sınaq cihazları ilə bağlı aparılan test vasitəsilə avtomatik sınaq qurğularının və fəaliyyət prinsiplərinin strukturunu / adını izah edəcək;
2. Sınaq cihazından istifadə edərək test nəticəsini qiymətləndirəcək.

Təcrübə materialları:

1. Atmosferik mühitin mühafizəsi aktı
2. Paytaxt bölgədə hava keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə xüsusi akt
3. Avtomobilin idarə edilməsi aktı
4. Səs və vibrasiyaya nəzarət hüququ
5. Avtomobillər üçün qeydiyyat lövhələri kimi standartlara dair resenziya
6. Avtomobil və avtomobil komponentlərinin performansı və standartlarına dair qaydalar
7. Avtomobillər üçün təzyiqli rezervuarların təhlükəsizliyinə dair qaydalar
8. Nəqliyyat vasitəsinin yoxlanış sistemi
9. Avtomobil yoxlanışı üzrə nəticə cədvəli

Avadanlıq və alətlər:

1. Şəbəkə avadanlıqları
2. Nəqliyyat vasitələrinin yoxlanışı üzrə inteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemi (VMS)
3. Printer
4. Kompüter
5. LAN avadanlıqları

Təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri

1. Avtomobilin yoxlanılması və fəaliyyəti proqramı kompüter, yoxlama avadanlığı və şəbəkədən ibarətdir. Xüsusilə, yoxlama avadanlıqlarının normal iş şəraitində yoxlanılmalıdır.
2. Avtomobilin yoxlanılması ilə bağlı nəticələrin qiymətləndirilməsi, hüququn qanuni halına uyğun olaraq düzgün və aydın olmalıdır.
3. Əgər nəqliyyat vasitəsinin görüntüsündə (hesablama) hər hansı bir yanlışlıq olarsa, yol təhlükəsizliyi üzrə kompüter meneceri ilə əməkdaşlıq edin və onu düzgün şəkildə idarə edin.

Təcrübə mərhələləri
1. Avtomobilin hərtərəfli yoxlanılması

Hərtərəfli test laboratoriyası və kompüterdə informasiya emalı təşkilatının maşın və alət ilə real zaman rejimində kommunikasiya edə bilmək və real zaman çərçivəsində avtomatik olaraq ölçmə nəticələrini daxil etmək bacarığına malik olmalıdır. Yəni şəkil çəkən kamera, yana sürüşməni ölçən cihaz, tormoz üzrə sınaq cihazı, sürət testeri, elektronik nasazlıqları aşkarlama cihazı, səs ölçmə cihazı və şassi dinamometri kimi tətbiqi avadanlıqlar da real zaman rejimində kommunikasiya edə bilmək bacarığına malik olmalıdır. Test rejimi, test nəticələrinin giriş və çıxışları, eləcə də sınaq nəticələrinin qiymətləndirilməsi avtomatik olaraq həyata keçirilməlidir. Belə ki, sözügedən nəticələr, avtomobil yoxlama sistemi üzrə kompüterləşdirilmiş məlumat emalı sisteminin baş kompüterinə real zaman rejimində ötürülməli və saxlanılmalıdır. Geniş əhatəli yoxlanış idarəsində yoxlama prosesinin tamamlanmasından sonra avtomobilin hərtərəfli yoxlamasının nəticəsi (avtomobil fəaliyyəti ilə bağlı geniş əhatəli funksiya yoxlaması) ötürülür və yoxlama obyekti qeydə alınır və buraxılır.

1. Yoxlama işi

Avtomobilin mütəmadi yoxlanılması sensor yoxlaması və təhlükəsizlik yoxlaması üzrə sahələrə ayrılır. Sensor testi Audit Bürosu tərəfindən əyani şəkildə yoxlanılır. Sensor testi identikliyi təsdiqləyir (avtomobil qeydiyyat nömrəsi, nəqliyyat vasitəsinin nömrəsi, işəsalma mühərrik növü). Belə ki, mühərrik tutumunu, alt kuzanı və balansiri yoxlayın və onu kompüter vasitəsilə daxil edin.
Təhlükəsizlik yoxlaması 7 elementdən ibarətdir (yana sürüşmə, tormozlama qüvvəsinin ölçülməsi, spidometr xətası, fara intensivliyi və optik ox, işlənmiş qazın konsentrasiya səsi və işlənmiş qazın səsi, mayeləşdirilmiş petrol qazı sızması). Nəqliyyat vasitəsi üzrə geniş əhatəli marşrut işi kuzanın aşağı hissəsinin yoxlanması, faraların yoxlanması (fara yoxlanışı,
səsin ölçülməsi), işlənmiş qazın yoxlanması (işlənmiş qaz yoxlanışı), ABŞ yoxlanması (ön təkərin tarazlaşdırılması, tormozlama qüvvəsinin yoxlanışı) hallarından ibarətdir. Yoxlama obyektləri, yoxlanış nəticəsinə əsaslanan qaydalar üzrə düzülür.

2. Avtomatik yoxlama nümunəsi

(1) Gözləmə
Giriş siqnali qırmızıdan maviyə doğru dəyişdiyi zaman, nəqliyyat vasitəsi trasa daxil olur.
(2) Müayinəyə hazırlıq
Yoxlama qaydası, nəqliyyat vasitəsi növünün seçilməsi düyməsinə görə təyin olunur və yoxlama detalı işə salınır.
(3) Yana sürüşmənin ölçülməsi
Yana sürüşmə üzrə sınaq cihazının üzərindən keçdiyimiz zaman, burada sürüşmənin tutumu ölçülür və onun yararlı olub-olmadığı qiymətləndirilir.
(4) Əsas tormoz testi
Tormozlama üzrə sınaq cihazına birbaşa daxil olun, təkəri dəqiq şəkildə diyircəklər arasındakı qaldırıcı qüvvəyə uyğun tutuşdurun və tamamilə tormoz pedalına basın. Burada tormozlama qüvvəsi ölçülür və işlək hesab olunması yoxsa sıradan çıxması üzrə qiymətləndirilir.
(5) Spidometr sınağı
Siqnal düyməsi. Spidometr 40 km / saat göstərdiyi zaman sürətləndirmək üçün keçiricini basılı saxlayın və düyməni sıxın. Spidomet rüzrə ölçü götürülür və işləmə və dayanma sistemi işə salınır.

(6) Fara üzrə test
Faraların işə salınması. Sol və sağ faraların işıq qüvvəsi və əsas yan fənər üzrə ölçü götürülür, işlək hesab olunması yoxsa sıradan çıxması üzrə qiymətləndirilir.
(7) İşlənmiş qazın ölçülməsi
İşlənmiş qaz meyarları, avtomobildən istifadə fərqinə uyğun olaraq müəyyən edilir. Zond qoyulduğu zaman işlənmiş qaz üzrə ölçü götürülür, işləmə və dayanma sistemi işə salınır.
(8) Aşağı yoxlama
Avtomobili aşağı yoxlama qanovunda dayandırın və mühərriki söndürün, ara məsafəni idarə edin, tədricən tormozlayın, tormoz qasnağını dayandırın.
(9) Tarazlıq qurğusu, vizual yoxlama
İşıqlar, dumana qarşı faralar, tormoz lampaları, dönmə siqnal işıqları, kiçilmə işıqları, ehtiyatda olan köməkçi lampalar, şüşətəmizləyənlər və s. ardıcıl olaraq eyni vaxtda işə salınır. Yoxlanış prosesi tamamlandığı zaman, işləmə və dayanma sistemi işə salınır.

Avtombil (Mühərrik) – Mühərrik blokunun diaqnostikası/təmiri

Fikirlərinizi bildirin.