Avtombil (Yoxlanış) – Sınaq avadanlığından istifadə edərək nəqliyyat vasitəsini yoxlamaq

399

Avtombil (Yoxlanış) – Sınaq avadanlığından istifadə edərək nəqliyyat vasitəsini yoxlamaq

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobil sınaq avadanlıqlarının strukturunu/adını və nəqliyyat vasitəsinin göstəricilərinin yoxlanmasını, eləcə də emissiya testini izah edəcək;
2. Sınaq avadanlığından istifadə edərək nəqliyyat vasitəsini yoxlayacaq.

Təcrübə Materialları:

1. Yanacaq
2. Nəqliyyat vasitəsi üzrə istehsalçıların texniki xidmət təlimatları

Avadanlıq və alətlər:

1. Yana maillik üzrə sınaq cihazı
2. Avtomobillər üçün qaldırıcı
3. Əl alətləri, ümumi alətlər
4. Nəqliyyat vasitəsi
5. Təkər Manometri
6. Hava kompressorları

Təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri:

1. Nəqliyyat vasitəsinin ön və arxa hissəsində heç bir şəxs və ya obyektin olmadığına nəzarət edin.
2. Yana maillik vəziyyətinin ölçülməsindən sonra düzəliş üçün birləşdirici dartı uzunluğunu tənzimləyərkən, qaldırıcı qüvvənin təhlükəsizlik cihazını yoxlayın.
3. Avtomobili taxta üzərində park etməyin və ya icazə verilən yük üzərində yerləşdirin.

Təcrübə mərhələləri

1. Yana maillik vəziyyətinin ölçülməsindən qabaq hazırlıq
1. Dözümlülük şəraitini hazırlayın.
(1) Nəqliyyat vasitəsində ön və arxa təkərlərin hava təzyiqinin doğru olduğunu yoxlayın.
(2) Xarici maddələri nəqliyyat vasitəsinin təkərlərindən çıxarın.
(3) Şinin yeyilməsi ilə bağlı vəziyyətin yoxlanılması.

2. Avtomobili ölçü cihazının qarşısında üfüqi şəkildə yerləşdirin.

2. Yana maillik vəziyyətinin ölçülməsi
1. Nəqliyyat vasitəsi daxilində aparıcı detalı oturdun.
2. Yana maillik üzrə sınaq cihazının sıfır nöqtəsini yoxlayın.

Üç lövhə üzərindən maşınla keçmək
1. Nəqliyyat vasitəsinin sürəti 5 km / saat və ya daha az sürətdə həddində keçir.
2. Bu zaman nəqliyyat vasitəsinin sükan çarxına güc tətbiq etməyin və düz keçin.

Tətbiq növü

• Bu zaman, idarəetmə dəstəyinə güc tətbiq etməmək üçün əlinizi dəstəkdən çəkin.

3. Sükan çarxını və ya əyləcləri döndərməyin.

4. Yana maillik üzrə ölçülmənin yoxlanılması.
(1) Yana maillik üzrə ölçü cihazının ekranında sınaq nəqliyyat vasitəsinin ölçülmüş dəyərini yoxlayın.

4. Yana maillik vəziyyətinin ölçülməsindən sonra tənzimləmə

1. Əgər yana maillik pozulmuş vəziyyətdədirsə birləşdirici dartı uzunluğunu tənzimləyin.
(1) Əgər birləşdirici dartı uzunluğu artarsa, qabaq təkərlərin görüşməsi halı ortaya çıxır.
(2) Birləşdirici dartı uzunluğunu azaltmaq, qabaq təkərlərin əks görüşməsi ilə nəticələnir.
(3) Nəqliyyat vasitəsinin texniki təmir üzrə kitabçasını yoxlayın və hər fırlanma hərəkəti üzrə dəyişmə dəyərinə görə tənzimləyin.
Məsələn, 6mm-lik məsafədə qabaq təkərlərin əks görüşməsini tənzimləmək üçün sol təkəri 3mm və sağ təkəri 3mm olaraq nizamlayın. Əgər birləşdirici dartı ilə yana maillik vəziyyətini tənzimləyirsinizsə, nəqliyyat vasitəsinin texniki təmir üzrə təlimatlarına baxın.

Tətbiq növü

•Müvafiq qaydaların cari xarakter daşıdığından əmin olun.

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin Püskürmə Sisteminin Diaqnozu (ÇNP)

Əvvəlki məqaləDarçının kişilər üçün xeyri
Növbəti məqaləNiyə qadınlar evli kişilərə üstünlük verirlər?

Fikirlərinizi bildirin.