Avtombil (Yoxlanış) – Nəqliyyat vasitəsinin identifikasiyasını yoxlamaq

294

Avtombil (Yoxlanış) – Nəqliyyat vasitəsinin identifikasiyasını yoxlamaq

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobil kuzası və nəqliyyat vasitəsi identifikasiyasının quruluşunu/adını izah edəcək;
2. Nəqliyyat vasitəsinin uzunluğunu, enini, hündürlüyünü yoxlayaraq nəqliyyat vasitəsinin identifikasiyasına bacarıqla nəzarət edə biləcək.

Təcrübə materialları:

1. Avtomobil spesifikasiyası vərəqi və ya maşının yoxlanış sxemi
2. Nəqliyyat vasitəsinin identifikasiya nömrəsi
3. Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nişanları üzrə qeydlər və s.
4. Avtomobil şassi nömrələrinin istismarı üzrə qaydalar
5. Avtomobil standartlarının yoxlanılması metodu
6. Nəqliyyat vasitəsinin struktur qurğularının modifikasiyası ilə bağlı qaydalar

Avadanlıq və alətlər:

1. Maşın
2. Tərəzi maşını
3. Əl alətləri, elektrik intiqallı alətlər, pnevmatik alətlər
4. Avtomatik itələyici (yivaçan) alətlər
5. Reflektor
6. Kompüter

Təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri:

1. İşə başlamazdan qabaq təlim ardıcıllığını qurun və çalışma avadanlığı və alətlərini, eləcə də əlaqədar sənədləri və materialları hərtərəfli tətbiq edin.
2. Nəqliyyat vasitəsinin ön və arxa hissəsində heç bir şəxs və ya obyektin olmadığına nəzarət edin.

Təcrübə mərhələləri

1. Avtomobil spesifikasiyasını ölçmə metodu
1. Uzunluq ölçmə metodu
Nəqliyyat vasitəsinin ön sonluq və arxa sonluğundan olan məsafəni ölçməklə, nəqliyyat vasitəsinin mərkəzi xəttinə paralel istiqamətdəki minimum məsafəni ölçün.

2. Eni ölçmə metodu
Avtomobilin ön və ya arxa tərəflərini proyeksiya etməklə, nəqliyyat vasitəsinin mərkəzi xəttinə perpendikulyar istiqamətdəki maksimum məsafəni ölçün.

3. Hündürlüyü ölçmə qaydası
Avtomobilin ön, arxa və ya yan tərəflərini proyeksiya etməklə nəqliyyat vasitəsinin mərkəzi xəttinə perpendikulyar istiqamətdəki maksimum məsafəni ölçün.

4. Təkərin ölçümü
Ön ox mərkəzindən arxa ox mərkəzinə qədər olan məsafəni ölçün.

5. Arxa təkər radiusunun ölçülməsi
Sol koleya mərkəzindən sağ koleya mərkəzinə qədər olan məsafəni ölçün.

6. Yüksək çəkiyə dözümlüyün ölçülməsi

(1) Nəqliyyat vasitəsinə insan və yük yükləmədən yanacaq, soyuducu su, sürtgü yağı və s. ilə təchiz edilmiş, eləcə də əməliyyat üçün zəruri olan əsas avadanlıqlarla (ehtiyat şinlər, ehtiyat hissələri və alətlər) təchiz olunmuş avtomobil hazırlayın.

(2) Nəqliyyat vasitəsinin çəkisinin ölçülməsi Təkər altlıqlarını sol və sağ, ön və arxa olmaqla tərəzinin üfüqi səthi üzərində yerləşdirin, nəqliyyat vasitəsinin çəki göstəricisini və sensor kabelini birləşdirin, sonra isə şəkil indikatorunun sıfır nöqtəsini tənzimləyin. Dözümlük vəziyyəti avtomobil oxunun mərkəzini və ölçü tərəzisinin mərkəzini qeyd edir.

2. Sazlamanın Yoxlanışı

1. İki avtomobil quruluşunun strukturu
Dəyişikliyin (sazlama) yoxlanması
(1) Sazlamanın təsdiqləndiyi və ya təsdiqlənmədiyini yoxlayın.
(2) İki növlü nəqliyyat vasitəsinin strukturunu ölçün (nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu, eni, hündürlüyü və ümumi çəkisi) və spesifikasiyanın dözümlülük səviyyəsindən yuxarı olub- olmadığını yoxlayın.
(3) Nəqliyyat vasitəsinin ümumi çəki limitlərinin təsdiqini artırmaq üçün avtomobilin uzunluğunun, eninin və hündürlüyünün artımı üzrə sazlama.
(4) İzin verilən maksimum aralığın uzunluq həddində olduğunu təsdiqləyin(13m, əlaqəli nəqliyyat vasitəsi üzrə 16.7m), en (2.5m), və hündürlük(4m).
(5) Nəqliyyat vasitəsinin ümumi çəkisi 20 ton (xüsusi avtomobil ilə bağlı 40 ton), spindel çəkisi 10 ton və 5 ton olmaqla məhdudlaşdırılmalıdır.
(6) Nəqliyyat vasitəsinin ümumi çəki limitinin təsdiqini artıran avadanlıq quruluşunda dəyişiklik etmək.

2. Avtomobil sazlamanın yoxlanışı ilə bağlı 13 növ qayda

(1) Sazlamanın təsdiqləndiyi və ya təsdiqlənmədiyini yoxlayın.
(2) Nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı qanun və qaydalara uyğun olaraq, hər bir təsdiq şərtinə əsasən avtomobil strukturunun yoxlanışı və ölçülməsində təsdiq şərtinin təmin edildiyini təsdiq edin.
(3) Təlimat kitabçasında sazlamanın təsdiqinə istinad edərək yoxlanış prosesini icra edin.
(4) Qeyri-qanuni sazlama hallarını yoxlayın.

Avtombil (Mühərrik) – Silindr başlıqlarının yoxlanması/təmiri

Əvvəlki məqaləAlimlərin fikrincə dənizə baxmaq sağlamlığa xeyirlidir
Növbəti məqaləFemina vulgaris. Ən yaxşı qadın anatomik atlası

Fikirlərinizi bildirin.