Avtombil (Yoxlanış) – Nəqliyyat vasitəsini gözlə yoxlamaq

451

Avtombil (Yoxlanış) – Nəqliyyat vasitəsini gözlə yoxlamaq

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Nəqliyyat vasitəsində sızmanı yoxlayaraq avtomobil kuzasının strukturunu / adını izah edəcək.
2. Nəqliyyat vasitəsini gözlə yoxlamağı bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1. Avtomobil yoxlama standartları və metodları
2. Avtomobil və avtomobil komponentlərinin performans və standartları üzrə qaydalar

Avadanlıq və alətlər:

Heç biri

Təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri:

1. İxrac (işlənmiş qaz) borularının çox qızdırılmasından qaynaqlanan yanmalara diqqətli olun.
2. Qaz sızmaları daha çox təchizatda ilk gələn qoxudan qaynaqlanır. Qoxu aşkar edildiyi zaman yanğın riskinə qarşı diqqət olun.

Təcrübə mərhələləri

Enerji ötürücü qurğu ilə bağlı sızma testi
1. Ötürmə qutusundakı maye sızmalarını yoxlayın (havalandırma sistemi, öz-özünə sızma, separator).
2. Manual ötürmələr üçün ilişmə muftasının pedalında ara boşluğunun yetərli olduğundan əmin olun.
3. İlişmə muftasının əsas silindr və işçi silindr növləri üçün yağ səviyyəsi və yağ sızmasına nəzarət edin.
4. Avtomatik transmissiya halında, dəyişdirmə dəstəyi mövqeyinin və cari əməliyyat vəziyyətinin eyni olduğunu təsdiqləyin.
5. Kardan valının quraşdırılma vəziyyətini təsdiqləyin (bolt silkələnməsi, kəsişən dayaqlarda ara boşluğu).
6. Tormoz cihazında yağ sızmalarını yoxlayın (havalandırma sistemi, separatorun aparan dişli çarxı).
7. Enerji ötürülməsi üzrə testin nəticələrinə görə uyğunluğu müəyyənləşdirin.

2. İdarəetmə sistemi üzrə sızma sınağı

1. Gücləndiricinin silindrində sızmanı və rezin sifonların vəziyyətini yoxlayın.
2. Qüvvətləndirici idarəetmənin ötürmələr qutusunda sızmaya nəzarət edin.
3. İdarəetmə qurğusunun ehtiyat çənindəki müvafiq yağ tutumuna nəzarət edin.
4. İdarəetmə sistemi ilə bağlı testin nəticələrinə görə uyğunluğu müəyyənləşdirin.

3. Amortizatorun Yoxlanışı

1. Spiralvari (vintvari) yayın və vərəqli ressorun quraşdırılma vəziyyətini yoxlayın.
2. Mexaniki belin quraşdırılma mövqeyini və sızma mövqeyini yoxlayın.
3. Hər hansı bir anormallıq üçün burulma çubuğunun oymağını yoxlayın.
4. Stabilizatorun quraşdırıldığı yoxsa deformasiya edildiyini yoxlayın.
5. Şok absorber qolunun quraşdırılmasına nəzarət edin (yuxarı qolu, aşağı qolu).
6. Buferin yoxlanışı ilə bağlı nəticələrə əsasən uygunluğu müəyyən edin və düzgün tövsiyələr verin.

Yanacaq sisteminin yoxlanışı

1. Yanacaq çənindən yanacaq sızmasını yoxlayın.
2. Qazdan yanacaq olaraq istifadə edərkən qazın tıxanmadığını, eləcə də ventilyasiya dəliklərinin bağlı olmadığını yoxlamaq üçün xortumu açın.
3. Yanacaq borusunun zədələnmədiyini yoxlayın.
4. LPG modifikasiyası halında, qəbuledici qurğu borusu üzərində quraşdırılmış LPG yanacaq dayağının sabit vəziyyətini yoxlayın.
5. Mexaniki yanacaq sisteminin (püskürmə nasosu) tətbiq vasitələrinin kipləşdirilməsini təmin edin.
6. Elektron yanacaq sisteminin tətbiqi. Nəqliyyat vasitəsinin hər bir komponentində sızıntılar yoxlanılır (yüksək təzyiqli nasos, travers, injektor və s.).
7. Yanacaq qurğusunun yoxlanması ilə bağlı nəticələrə əsasən uyğunluğu müəyyən edin.

Tormozlama sisteminin yoxlanışı
1. Tormoz pedalındakı ara boşluğunu yoxlayın.

(1) Əgər tormoz pedalının sürəti artarsa tormoz sistemində hava axınının mövcud olmasına
dair qərar verilir.
(2) Pedal təzyiq altında olduqda və pedal qaldırıldığı zaman yaranan vəziyyəti yoxlamaq üçün tormoz pedalına bir neçə dəfə basın.

2. Tormoz ehtiyat çənində yağ səviyyəsinin lazımi həddə olduğunu yoxlayın.

(1) Tormozda sızma mövcud olmadığı halında, bütöv tormoz üstlüyünün və ya arxa tormoz lentinin sürtülməsi dolayı yolla təsdiq edilə bilər.
(2) Əgər rul çənində yağ axını aşağı həddədirsə, lakin tormoz lentində sürtünmə mövcud deyilsə, tormoz sızmasından şübhələnin.

3. Busterdə sızma halının olub olmadığına nəzarət edin.

(1) Vakuum tipli olması halında, vakuum xortumunun birləşdirilməsi vəziyyətini yoxlayın.
(2) Vakuum nasos tipli olması halında, vakuum xortumunda zədələnməni və generatordan sonra ayrılmanı yoxlayın.
(3) Pnevmo qüvvətləndiricinin sıxılması halında, tormoz pedalı hələ də sıxılı vəziyyətdə olarkən, hava təzyiqi düşməyə davam edərsə sıxılmış hava sızmasının olub olmadığını yoxlayın.

4. A.B.S (tormozlama sistemində tormozlanmış təkər)elektron cihaz diaqnostikası ilə yoxlanılır.

(1) Alət paneli üzərindəki A.B.S xəbərdarlıq işıq siqnallarını yoxlayın.
(2) Hər bir təkər hissəsi üzrə A.B.S verici məftillər sisteminin quraşdırılma vəziyyətini yoxlayın.

5. Tormozlama sisteminin yoxlanış nəticələrinə görə uyğunluğu müəyyənləşdirin.
Tətbiq tipi

• Dəyişdirmə dəstəyinin vəziyyətini yoxladığınız zaman diqqətli olun, çünki avtomobil nasaz işləmə səbəbi ilə sıradan çıxa bilər.
• İlişmə muftasının işçi silindri üzrə rezin silfonları sızmış yağla doldurula bilər,
odur ki, yoxlama ərzində gözlərinizə və dərinizə sıçramaması üçün diqqətli olun.

Avtombil (Mühərrik) – Yanacaq vurma sisteminin yoxlanması

Əvvəlki məqaləQadın orqazmı haqqında 6 mif
Növbəti məqaləAvtombil (Yoxlanış) – Sınaq avadanlığını işlək vəziyyətdə saxlamaq

Fikirlərinizi bildirin.