Avtombil (Yoxlanış) – İşlənmiş Qazlarla Ayrılmanı Sınaqdan Keçirmək

371

Avtombil (Yoxlanış) – İşlənmiş Qazlarla Ayrılmanı Sınaqdan Keçirmək

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobildə işlənmiş qazlarla ayrılma prosesi ilə bağlı test cihazları və test prinsipinin quruluşunu/ adını izah edəcək;
2. İşlənmiş qazlarla ayrılma prosesi ilə bağlı testi etməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1. Nəqliyyat vasitəsində işlənmiş qazının tam yoxlanılması qaydası
2. İşlənmiş qazı ölçmə avadanlığı ilə bağlı təlimat kitabçası (manual kalibrləmə)
3. Sıfır nöqtəli tənzimləmə və diapazon tənzimlənməsi üçün standart qaz

Avadanlıq və alətlər:

1. Şassi dinamometri
2. Emissiya ölçən cihaz
3. İşıq ötürücü tipli qurum analizatoru

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

1. Maşın avadanlıqlarının idarə olunması ilə bağlı məlumata alətləri yoxlama və nəzarət nöqtələri daxildir.
2. Hava keyfiyyətinin qorunması aktının icra qaydaları ilə bağlı məlumat nəqliyyat vasitələrinin dövri yoxlanış üsulları və meyarları, nəqliyyat vasitələrinin ətraflı yoxlanılması üçün nəzərdə tutulan standartlar, yoxlanılmalı olan elementlər və nəqliyyat vasitəsinin emissiya üzrə ehtiyat standartlarına dair informasiyaları ehtiva edir.

Təcrübə mərhələləri
1. İlkin dinamometr üzrə dəyəri düşürmə testi

1. Nəqliyyat vasitəsinin dinamometrini işə salaraq əvvəlcədən qızdırın.
2. Şassi dinamometrinin idarəetmə cihazında dəyəri düşürmə testi metodunu seçməklə başlayın.
3. Dinamometr diyircəyi sürətləndiyi və daha sonra da mühərrik dayandığı zaman, təbii yavaşlama müddətini ölçməklə dinamometrin özünün itirdiyi at gücünü hesablayın.

Avtombil (Yoxlanış) – İşlənmiş Qazlarla Ayrılmanı

2. İşlənmiş qaz analizatoru üzrə sıfır nöqtə. Diapazon tənzimləmə metodu

1. Analizatoru tamamilə qızdırın və sıfır nöqtəsinə təyin edin.
2. Oksigen ölçmə cihazının sıfır nöqtəsi, 20.80 ~ 21% nisbətində atmosferik oksigen konsentrasiyasına uyğun tənzimlənməlidir.
3. Göstərilən dəyər sabit olana qədər standart qaz, standart qazı işəsalma dəliyi vasitəsilə püskürdülür.
4. Göstərilən dəyəri standart qaz kalibrləmə dəyərinə uyğun təyin edin (O2, CO, CO2 və NOx standart qaz konsentrasiyasına daxildir, HC isə analizatorda göstərilən normal heksan əmsalı ilə vurulan propan konsentrasiyasıdır).
5. Ara hissəni tənzimlədikdən sonra, püskürdülən standart qazı boşaltmaq üçün sorma nasosunu işə salın və sıfır nöqtəsini göstərib göstərmədiyini yoxlayın.
6. Ölçü götürdüyünüz nəqliyyat vasitəsi üzrə HCV (hidrogen nisbəti) və OCV (oksigen nisbəti) dəyərlərinin düzgün şəkildə daxil edildiyinə nəzarət edin.
<Benzinli avtomobil> HCV: 1.85, OCV: 0.000
<Qazla işləyən nəqliyyat vasitəsi > HCV: 2.50, OCV: 0.000.
7. Ara hissəsinin tənzimlənməsi ən azı ayda bir dəfə aparılmalıdır. Bir həftədən çox istifadə edilməsə belə, həmin ara hissədə tənzimləmə aparılmalıdır.

3. İşıq ötürücü tipli tüstü detektoru və diapazon tənzimlənməsi metodu

Avtombil (Yoxlanış) – İşlənmiş Qazlarla Ayrılmanı

1. Analizatoru tamamilə qızdırdıqdan sonra, yığma şlanq və birləşdirici şlanqda toplanmış qurumun olub olmadığını yoxlayın və istənilən toplanmış qurumu təmizləyin.
2. Ətraf hava konsentrasiyası 5% -dən az olduğu zaman, sıfıra tənzimləmək üçün sıfır düyməsinə basın.
3. Diapazonu kalibrləmə üçün nəzərdə tutulan standart süzgəcdən istifadə edərək aralıqları yoxlayın.
4. İşıq qaynağı ilə işıq qəbuledici arasındakı göstərilən dəyər sabitləşənə qədər gözləmək üçün kalibrləmə qurğusu üçün standart süzgəc yerləşdirin.
5. Standart süzgəc konsentrasiyası ilə kalibrləmə qurğusunun ölçülmüş konsentrasiyası arasındakı fərqin göstərilən dəyər daxilində olduğunu yoxlayın.
6. Diapazon təsdiqi, eyni gündə yoxlama işinə başlamazdan əvvəl gündə ən azı bir dəfə həyata keçirilməlidir.

Tətbiq növü

• Kalibrləmə prosesindən qabaq əvvəlcədən isitmə yolu ilə cihazı qızdırın. Mühərrik işə salındığı və ya çirkləndiyi zaman sıfır tənzimləmə əməliyyatını tətbiq etməyin. Əvvəlcədən diapazon tənzimlənməsi üçün istifadə olunan standart qazın tutumunu yoxlayın.

Avtombil (Mühərrik) – Yağlama sisteminin yoxlanması/təmiri

Əvvəlki məqaləAvtombil (Yoxlanış) – Test nəticələrini təhlil etmək
Növbəti məqalə“Küçə uşaqlarının” pedofillərə verilmə eksperimenti

Fikirlərinizi bildirin.