Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

491

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomatik ötürülmə qutusu cihazlarının strukturunu/adını/ avtomatik FR tipli ötürülmə qutusu sisteminin sökülməsi vasitəsilə onun iş prinsiplərini izah edəcək;
2. Avtomatik ötürülmə qutusu sisteminin sökülməsi vasitəsilə avtomobilin FR tipli ötürülmə qutusunu bacarıqla sökmək keyfi yyətlərinə sahiblənəcək.

1. Tədrisin məqsədləri:

• Mən avtomatik ötürülmə qutusunun mayesini yoxlaya və yağı dəyişdirə bilərəm.
• Müxtəlif iş mexanizmləri yoxlanıla bilər.
• Mən hidravlik sistemin iş statusunu yoxlaya bilərəm.
• Mən avtomatik ötürülmə qutusunu montaj edə və birləşdirə bilərəm.
• Avtomatik ötürülmə qutusu yoxlanıla və nizamlana bilər.
• Mən avtomatik ötürülmə qutusunun hər bir detalını yoxlaya və onun normal işləyib-işləmədiyini müəyyən edə bilərəm.

2. Elektron şəkildə idarə olunan avtomatik ötürülmə qutusunun ayrıca yoxlanılması

(1) Texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək elektron şəkildə idarə olunan avtomatik ötürülmə qutusu ilə əlaqəli özünü diaqnostikanı icra edin və xətanın kodunu hesabata yazın.

(2) Texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək giriş və çıxış vallarının sürət datçiklərini yoxlayın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

– Giriş və çıxış vallarının sürət datçiklərini ayrıca yoxlayın.

– Skanerdən istifadə edərək giriş və çıxış vallarının sürət datçiklərini ölçməklə datçikin statusunu yoxlayın.

Giriş və çıxış vallarının sürət datçiklərində nasazlığın baş vermə səbəbini təsvir edin.
(3) Texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək blokirovka açarını yoxlayın.

Funksiya

Seçmə mexanizminin linginin mövqeyi kontakt tipli açar ilə aşkar edilir, belə ki,yalnız dayanma və neytral vəziyyətdə işə salmaq mümkündür və dəyişdirmə linginin mövqeyi TCM tərəfi ndən bildirilir.

– Bloklama açarını ayrıca yoxlayın.

Avtomatik Transaks

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

Çıxarılması

1. Batareyanı (-) terminalını (A) çıxarın.

2. Transmissiya yağ səviyyə çubuğunu (A) çıxarın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

3. Kardan valını (A) çıxarın.

4. Səsboğanı (A) və asqını çıxarın.

5. Avtomobilin sürət sensorunu (A) və CKP sensoru (C) ötürmə konnektorunu (B) ayırın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

6. Keçid kabelini (A) çıxarın.

7. Avtomatik transmissiya mayesini boşaldın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

8. Yağ soyuducu boruları (A) çıxarın.

9. Ötürmə qutusunun alt bərkidici boltlarını (A) və tozdan müdafiə qapağını (B) çıxarın.

10. Hidrotransformatorun bərkidici boltlarını (A) çıxarın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

QEYD:

Saat əqrəbi istiqamətində dirsəkli valı fırladaraq boltları (A-6ea) çıxardın.

11. Ötürmə qutusunun yuxarı bərkidici boltlarını (A) və starterin bərkidici boltlarını (B) çıxarın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

12. Ötürücünü domkratla (A) dəstəkləyərək traversin (B) bərkidici boltlarını çıxardın.

13. Domkratı yavaş-yavaş salaraq, ötürmə qutusunu çıxarın.

DİQQƏT!

Ötürmə qutusunun transaks dəstini çıxararkən ətrafdakı hissələrə və ya kuzov komponentlərinə zərər vurmamaq üçün diqqətli olun.

Quraşdırma

1.Ötürücü domkratından istifadə edərək ötürücünü (A) quraşdırın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

DİQQƏT!

Ötürmə qutusunun transaks dəstini çıxararkən ətrafdakı hissələrə və ya kuzov komponentlərinə zərər vurmamaq üçün diqqətli olun.

2. Traversi quraşdırın (B).

Sıxıcı tork: 140-170Nm (14-17kgf.m, 101.3-123lb-ft)

3. Ötürücünün yuxarı bərkidici boltlarını (A) və starter motorunun bərkidici boltlarını (B) quraşdırın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

Sıxıcı tork: A: 43-55Nm (4.3-5.5kgf.m, 31.1-39.8lb-ft)
B: 50-65Nm (5.0-6.5kgf.m,36.2-47 lb-ft)

4. Vaxt ayarlayan qurğunu qoşmaqla tork açar boltları (A) quraşdırın

Sıxıcı tork: 46-53Nm (4.6-5.3kgf.m, 33.3-38.3lb-ft)

QEYD:

Saat əqrəbi istiqamətində fırlanan dirsəkli valın boltlarını (A-6ea) quraşdırın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

5. Ötürücünün aşağı bərkidici boltlarını (A) və tozdan müdafiə qapağını (B) quraşdırın.

Sıxıcı tork: 43-55Nm (4.3-5.5kgf.m, 31.1-39.8lb-ft)

6. Yağ soyudan boruları (A) quraşdırın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

Sıxıcı tork: 40-50Nm(4-5kgf.m, 28.9-36.2lb-ft)

7. Keçid kabelləri quraşdırın (A).

8. Avtomobilin sürət sensorunu (A) və CKP sensorunun (C) ötürmə konnektorunu (B) birləşdirin.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

9. Səsboğanı (A) və asqını quraşdırın.

Sıxıcı tork: 40-60Nm (4-6kgf.m, 28.9-43.4lb-ft)

10. Kardan valını quraşdırın (A).

Sıxıcı tork:
Kardan valı: 60-70Nm (6-7kgf.m, 43.4-50.6 lb-ft)
Arxa polad büküşlər: 40-50Nm (4-5kgf.m, 28.9-36.2lb-ft)

11. Yağ səviyyə çubuğunu (A) quraşdırın.

12. Batareya (-) terminalını (A) quraşdırın.

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

13. Quraşdırmanın tamamlanmasından sonra növbəti proseduru yerinə yetirin.

•Keçid kabelini nizama salın.
•Avtomat ötürmə qutusunun mayesini tökün.
• Akkumulyatorun ştepsellərini və kabel ştepsellərini sumbata kağızı ilə təmizləyin və onları korroziyanın qarşısını almaq üçün quraşdırmadan əvvəl sürtün.

Qeyd:

Avtomatik ötürmə qutusunun dəyişdirən zaman High-Scan Pro-un köməyi ilə avtomatik ötürmə qutusunun dəyərlərini yenidən daxil edin.

1. Hi-Scan Pro konnektorunu qəza balışının altındakı məlumatların ötürülməsi üçün konnektora və qidalanma kabelini mərkəzi üz panelinin altında siqarlar üçün yuvaya birləşdirin.
2. Alışdırıcını işə salın və Hi-Scan Pro-u qoşun.
3. Avtomobilin adını seçin.
4. “AVTOMATİK ÖTÜRÜCÜ QUTU”nu seçin.
5. “RESETTING AUTO T / A VALUES-i” seçin və proseduru yerinə yetirin.
6. F1 basmaqla proseduru yerinə yetirin (REST).

Avtombil (Şassi) – A/T ötürülmə qutusunun təmiri (FR)

Avtombil (Mühərrik) – Yağlama sisteminin yoxlanması/təmiriAvtombil (Mühərrik) – Soyutma sisteminin yoxlanması/təmiri

Əvvəlki məqaləSex zamanı güzgülərdən necə istifadə etməli?
Növbəti məqaləKlitor haqqında 15 fakt

Fikirlərinizi bildirin.