Avtombil (Mühərrik) – Hibrid elektromobil sisteminin diaqnozu

648

Avtombil (Mühərrik) – Hibrid elektromobil sisteminin diaqnozu

Öyrənmə Məqsədləri

• Siz aşağıdakı texniki istismar təlimatlarına əsaslanaraq hibrid elektrik cihazının iş statusunu müəyyən edə bilərsiniz.

• Texniki istismar təlimatlarına uyğun ətraflı yoxlama siyahısını yoxlayın və nasazlığın səbəbini müəyyən etməkdən ötrü diaqnoz avadanlığından istifadə edin.

• Yüksək gərginlikli avadanlıq əməliyyatdan sonra texniki istismar təlimatlarına görə verilmiş dəyərə uyğun sazlana bilər.

• Texniki istismar təlimatlarına uyğun istismar zamanı təhlükəni aşkar etməyin, təhlükəsizlik vasitələrinin geyinilməsinin və işin yerinə yetirilməsinin öyrənmə məqsədi var.

• Elektromobilin elektrik hissələrinin yoxlanılması diaqnozun nəticələrindən asılı olaraq, hissələrin dəyişdirilməsinə ehtiyac olub-olmamasına qərar vermək olar.

• Siz quraşdırılma prosedurunun çıxarılma planını və texniki istismar təlimatlarına uyğun avadanlıq və alətləri hazırlaya bilərsiniz.

• Qeyri-normal hissələr texniki istismar təlimatlarına uyğun olaraq dəyişdirilə bilərlər.

• İş texniki istismar təlimatlarına uyğun təhlükəsizlik təlimatlarına müvafiq yerinə yetirilə bilər.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər
Hibrid Avtomobillərinə Baxış

Hibrid iki enerji mənbəyi ilə idarə olunan (daxili yanma mühərriki və elektromühərrik) avtomobildir və Hibrid, adətən müxtəlif xüsusiyyətləri birləşdirib yenilərini yaratmaqdan ötrü istifadə edilir. Başqa sözlə, onu, mühərriklə elektromühərrikin gücünü bir yerdə istifadə etmək hesabına yanacağa qənaət imkanı verən bir nəqliyyat vasitəsi kimi müəyyən etmək olar.

Avtombil (Mühərrik) – Hibrid elektromobil sisteminin diaqnozu

1. Paralel növ (paralel növ)

Paralel növ mühərrik və ötürücü valın bir-birinə mexaniki şəkildə birləşdiyi və transmissiya tələb olunduğu və ötürücü motorun tutumu azaldıla bildiyi üçün sərfəlidir. Motorun quraşdırılma vəziyyətindən asılı olaraq, o ƏQEQ (əyilgən quraşdırılmış elektrik qurğusu) və TQEQ (transmissiya quraşdırılmış elektrik qurğusu) kimi təsnif olunur.

ƏQEQ sistemində motor mühərrikin işə düşməsi, mühərrikin dəstəyi və motorun regenerasiya funksiyaları üçün mühərrik tərəfdən quraşdırılır. Bu üsulda mühərrik və motor birbaşa birləşdirilir və buna görə də elektromobili idarə etmək mümkün deyil (tək motoru). Bunu həmçinin nisbətən orta tutumlu motorlu mülayim növ və ya yumşaq növ HENV sistemi adlandırırlar. Honda (Civic, Accord), Kia (Forte, Pride), Hyundai (Avante, Verna) bu üsulu istifadə edirlər.

Digər tərəfdən TQEQ sistemində motor birbaşa transmissiyaya birləşir və mühərrikdən elektromobilin (yalnız motor) idarə olunması üçün qarmaqla ayrılır. ƏQEQ sistemi ilə müqayisədə möhtəşəm yanacaq səmərəliliyi elektromobili idarə etmək imkan yaradır. Elektromobilin səyahət edə biləcəyi üsul tam hibrid elektromobil (HENV) növü və ya ağır növ HENV sistemi adlanır. İnvestisiya xərclərinin azaldılmasından ötrü mövcud transmissiyanı istifadə etmək olar, lakin qarmaqla dəqiq idarəetmə tələb olunacaqdır. Motor mühərrikdən ayrıldığı üçün mühərrikin sürmə zamanı işə düşməsi üçün ayrıca işə başladan lazımdır (HVG). Hyundai (Sonata, Grandeur), Kia (K5, K7), Peugeot, Volkswagen, Audi və Porsche bu üsulu istifadə edirlər.

2. Enerjinin Ayrılma Növü (qarışıq növ)

Toyota tərəfindən hazırlanan Toyota Hibrid Sistem (THS) kimi tanınan “enerjinin ayrılması mühərriki” və iki motoru planetar çarx ötürmə ilə birləşdirir. Bunun əvəzinə avtomobilin sürəti və motorun idarə edilməsi planetar çarxlar vasitəsilə nizamlanır. Elektromobili sürmək mümkün olduğu üçün bu ağır növ HENV-dir. Çatışmazlığa baxmayaraq ki, böyük tutuma malik motor tələb olunur, o yüksək səmərəlilik və iş göstəricisi ilə fərqlənir. Toyota, Ford, GM, BMW и Mercedes bu yanaşmanı istifadə edirlər.

Yumşaq və ağır növ arasında müqayisə

Avtombil (Mühərrik) – Hibrid elektromobil sisteminin diaqnozu

Yumşaq və ağır növün təsnifat meyarları ondan ibarətdir ki, mühərrikin işə buraxma əməliyyatı olmadan yalnız fırlanma qüvvəsi ilə hərəkət edən elektrik motoru işləyə bilərmi? Həm motoru, həm də mühərriki işə sala bilməyən yumşaq növ yalnız daimi aşağı sürətlə və az yüklə işləyən motorla işləyə bilər. Yüksək yüklənmə sahəsində, məsələn, sürətlənmə və ya arxa gedişdə mühərrikin fırlanma qüvvəsi HENQ motor fırlanma qüvvəsi tərəfindən səbəb olur. Əyləmə zamanı regenerasiya əyləmə sistemi yüksək gərginlikli batareya üçün generator qismində çıxış edən HENQ motor təkərlərin kinetik enerjisinin elektrik enerjisinə çevrilməsi üçün istifadə olunur. Dayandıqda yanacağa qənaət etməkdən ötrü mühərrik də dayanır, bu da avtomatik dayanma adlanır.

Avtombil (Mühərrik) – Hibrid elektromobil sisteminin diaqnozu

Ağır növün iş rejimi yumşaq növdə olduğu kimidir, lakin ilk işəsalmada və nisbətən aşağı yüklənmədə yanacaqdan istifadə etmədən elektromobil rejimində işləyir (yalnız motorla işə düşür). Bundan başqa, ağır növ elektromobilin idarə olunması üçün yüksək güclü motorla təmin olunub.

Hibrid Sazlama

Ağır növün sistem sazlamasında yüksək gərginlikli batareya, böyük tutumlu motor, HVG, EYN (elektrik yağ nasosu), ASQ, mühərrik tutma və s. ENV səyahətinin yandırılması üçün tətbiq olunur. Bundan başqa, aerodinamik performans qabiliyyətini və yanacaq səmərəliliyini yüksəldən AAF, habelə ENV səyahəti boyu havalandırma mexanizmini işlətmək üçün qurğular tətbiq olunmuşdur.

Avtombil (Mühərrik) – Hibrid elektromobil sisteminin diaqnozu

1. Hibrid motor

Hibrid elektromobillər yığcam, yüngül, güclü, yüksək effektli motor tələb edir. Bu tələblərə cavab olaraq biz mövcud hibrid avtomobillərin motorlarının texnologiyası əsasında yüksək məhsuldarlıq və effektivlik təmin edən motor sistemi hazırladıq. Elektromotor özündə əsas enerji mənbəyi kimi istifadə edilən motoru və işəsalma və mühərrik generatoru kimi xidmət
edən başlanğıc generatoru (HVG) ehtiva edir.

(1) Ötürücü motor

Ötürücü motor, nəqliyyat vasitəsinin işə düşdüyü zaman, yaxud alçaq sürət və sabit sürət bölməsində yalnız motor vasitəsilə hərəkətə gətirildiyi elektrik nəqliyyat vasitəsi rejimində (ENV) ötürücü çıxış gücünün əmələ gəlməsinə xidmət edir və hibrid rejimində (HENV) mühərrik çıxış gücünün yaranmasına yardım edir. Bundan başqa, sürətin yavaşladılması və ya əyləmə zamanı yavaşlama enerjisini elektrik enerjisinə və regenerasiya əyləmə rejiminə çevirən enerji əmələgətirmə funksiyası vasitəsilə batareya ilə yüklənir.

Avtombil (Mühərrik) – Hibrid elektromobil sisteminin diaqnozu

Son 100 ilin ən gözəl avtomobilləri

Əvvəlki məqaləBir çox qadınlar özləri bilmədən belə bisexualdırlar
Növbəti məqaləCinsi orqanlar parkı vədigər  görməli parklar

Fikirlərinizi bildirin.