Avtombil (Kuzov) – Tək hissələrin dəyişdirilməsi

204

Avtombil (Kuzov) – Tək hissələrin dəyişdirilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobil kuzovunun ayrı hissəsinin dəyişdirilməsi yolu ilə avtomobil kuzovunun ayrı hissələrinin quruluşunu/adını və iş prinsiplərini izah edə biləcək;
2. Avtomobil kuzovunun ayrı hissəsinin dəyişdirilməsi yolu ilə avtomobil kuzovunun ayrı hissələrini müvafiq qaydada dəyişdirə biləcək.

Təcrübə materialları:

• Xarici, daxili qabaq təkərin tağı
• Daxili, xarici ön dayaq, xarici, daxili mərkəzi dayaq, xarici, daxili yan panel

Avadanlıq və alətlər:

• Pnevmatik deşici
• Nöqtəvari kəsici alət
• Qayış şəkilli cilalayıcılar
• Çəkic
• Kəsici dairəvi alətlər
• Qızıl suyuna salınmış, işarələnmiş iynə
• Hava çəkici
• Cilalayıcı
• Plazma kəsici qurğu
• Lent ölçmə aləti
• Qaynaq avadanlığı

Təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri:

• Zədələnmiş paneli sökmək üçün həmişə qoruyucu eynəklərdən istifadə edin.
• Ehtiyatla sökmək üçün kəsici və sökmə alətlərindən istifadə qaydaları ilə tanış olun.
• İstismar təlimatlarında qeyd olunmuş ölçülər düzgün şəkildə təhlil edilməli və kəsiləcək sahə dəqiq müəyyən edilməlidir.
• Praktikaya başlamazdan əvvəl iş praktikası ilə tanış olun və təcrübi avadanlığı, alətləri, istismar təlimatlarını və materialları ətraflı şəkildə nəzərdən keçirin.
• Təlimə başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik üzrə təlim keçin, yanğın hadisələrinə qarşı yanğınsöndürənləri hazır saxlayın və yanğın hallarının qarşısını almaq üçün yağ kimi alışabilən maddələri ayrıca təhlükəsiz ərazidə saxlayın.
• Ağır əşyaları qaldırarkən əşyanı bədəninizə yaxınlaşdırmaq üçün belinizi deyil, dizlərinizi bükün və beləliklə, bədəninizin mərkəz nöqtəsini yerə yaxınlaşdırın.
• Kapot paneli və yük bölməsinin qapısını sökmək üçün iki və daha çox insan lazımdırsa, kömək edin.
• Bolt qaykasını bərkidərkən, həddən artıq güc tətbiq etmədən müvafiq dinamometrik açarla bərkidin.
• Deşmə, təmizləmə və cilalama işləri qoruyucu eynəklər geyməklə yerinə yetirilməlidir.
• Toz meydana gəlsə, toz maskasından istifadə edin.
• İş sahəsində təhlükəsizlik ayaqqabılarını geyin.
• Kuzovun modifikasiyası avadanlığından istifadə edərkən, avadanlıq ətrafında insanların və ya maneələrin olub-olmadığını yoxlayın və sonra təhlükəsiz şəkildə əməliyyatları yerinə yetirin.
• Düzəltmə avadanlığından, o cümlədən, kuzovun modifikasiyası avadanlığından istifadəni dərhal dayandırın.

Təcrübə mərhələləri
1. Zədələnmiş panelin sökülməsi

1. Yeni paneli təkərin tağından söküb çıxarın
(1) İlk növbədə yeni paneli kəsmək üçün ölçüləri götürün və iynə və dirsəkdən istifadə edərək, kəsiləcək sahəni işarələyin.

(2) Kəsiləcək hissəni seçdikdən və işarələdikdən sonra, kəsiləcək hissəni izolyasiya lenti ilə işarələyin ki, kəsmə əməliyyatı asanlıqla yerinə yetirilsin.

(3) Kəsici dairəvi alətdən və hava mişarından istifadə edərək, izolyasiya lenti ilə işarələnmiş kəsmə xətti boyu paneli kəsin.

(4) Kəsilmiş paneli çəkic və şpon çivi ilə ayırın.

2. Təkər tağının panelinin sökülməsi

Təkər tağlarını avtomobilin kuzovundan ayırarkən, yeni paneli ayırdığınız şəkildə ayırın.

(1) İlk növbədə kəsiləcək sahəni ölçdükdən sonra, iynə və dirsəkdən istifadə edərək, panelin səthində kəsiləcək hissəni işarələyin.

(2) Kəsmə əməlliyyatını asanlaşdırmaq üçün iynə və dirsəklə işarələnmiş sahəni izolyasiya lenti ilə təkrar işarələyin.

(3) İzolyasiya lenti ilə işarələnmiş sahəni hava mişarı ilə kəsin.

(4) Hava mişarı ilə kəsdiksən sonra flans hissəsinin cilalanması və qaynaq dəliyinin qaynaq işləri qayış cilalayıcılarından istifadə etməklə yerinə yetirilir.

(5) Kəsmə və cilalama işlərindən sonra çəkic və kəlbətindən istifadə edərək paneli kuzovdan ayırın.

(6) Çəkic və şpon çividən istifadə edərək, paneli kuzovdan ayırın.

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

Əvvəlki məqaləNanənin kişi potensiyasına təsiri
Növbəti məqaləTop 5 xarici – qəddar manyaklar

Fikirlərinizi bildirin.