Avtombil (Kuzov) – Səs izolyasiyası və su izolyasiyası

608

Avtombil (Kuzov) – Səs izolyasiyası və su izolyasiyası

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobilin səs izolyasiyasını və su izolyasiyasını izah edə biləcək;
2. Avtomobilin səs izolyasiyasını və su izolyasiyasını yerinə yetirə biləcək.

Təcrübə materialları:

• Praktika üçün avtomobil
• Pambıq əlcəklər
• Qoruyucu qurğu
• İstismar təlimatları
• Hermetik material
• Astar
• Səskeçirməyən üzlük
• Kuzov üçün köpük
• Təmizləyici vasitə

Avadanlıq və alətlər:

• Şassi
• Quraşdırma alətləri
• Hava alətləri
• Hermetizasiya tapançaları
• Pulverizator tapançalar
• Təmizləyici qurğular

Təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri:

• Avtomobil domkratının ətrafına diqqət yetirin və onu təhlükəsiz şəkildə idarə edin.
• Avtomobilin altında işləyərkən, kənar əşyaların avtomobilə girməməsi və yaralanmamaq üçün ehtiyatlı olun.
• Hissələri sökərkən həddən artıq güc tətbiq etməmək və ya daxili hissələri zədələməmək üçün iş təlimatlarını başa düşdüyünüzdən əmin olun.
• Təmizlik vaxtı gözünüzə və ya ağzınıza kənar maddələrin daxil olmaması üçün qoruyucu geyimdən istifadə edin.
• Səs izolyasiyası, paslanmadan mühafizə, toz izolyasiyası və su izolyasiyası üçün istifadə olunan avadanlıqların istifadə qaydaları ilə tanış olun.
• Pulverizasiya ilə təmizlik vaxtı birbaşa elektrik avadanlığın üstünə sıçratmayın.

Təcrübə mərhələləri
1. Havanı izolyasiya edən lentin quraşdırılması

Avtombil (Kuzov) – Səs izolyasiyası və su izolyasiyası

1. Qapının yan tərəfinin hava izolyasiyasını yerinə yetirin.
(1) Nəzarət qurğusunun bərkidici boltunu boşaldın.
(2) Sıxıcı qurğunu sökün və qabaq qapının yan tərəfinin hava izolyasiyasını sökün (A).
(3) Quraşdırma işləri sökmə əməliyyatlarının əks ardıcıllığı ilə aparılır. İstismar təlimatlarına istinad edin.
2. Havanı izolyasiya edən materialın içindəki qabaq qapı qayışı ilə işləyin.
Havanı izolyasiya edən materialın içindəki qabaq qapı qayışımı sökün və quraşdırın (A).

3. Arxa qapının hissələri qabaq qapının hissələri ilə eynidir, buna görə də istismar təlimatlarına istinad edin.

4. Yük bölməsinin qapısının izolyasiya lentini quraşdırın.
(1) Yük bölməsinin qapısının havanı izolyasiya edən lentini sökün (A).
(2) Quraşdırma sökmə ardıcıllığının əksinə aparılır.

2. Kuzovun izolyasiyası və səskeçirməyən üzlüyün çəkilməsi

1. Kuzovun izolyasiya ediləcək hissəsini müəyyən edin və yoxlama siyahısında qeyd edin.
2. Yoxlama siyahısını tamamlayın və kuzovun izolyasiyası üçün zəruri olan materialları və avadanlığı seçin.
3. İzolyasiya işləri aparılmazdan əvvəl təmir sahəsini təmizləyici vasitə ilə təmizləyin.
4. Kuzovun izolyasiyası üçün təmir məqsədilə material seçin və istifadə olunacaq izolyasiya tapançasına doldurmazdan əvvəl yaxşıca silkələyin.
5. Kuzovun izolyasiya işləri ilə əlaqədar istismar təlimatları ilə tanış olun, izolyasiya materialını və səskeçirməyən üzlüyü, kuzov üçün köpüyü hazırlayın və materiallar və avadanlıq üçün quraşdırma şərtlərini yoxlayın.
6. İş ərazisini möhürləyin və işdən sonra avadanlıqları təmizləyin.

Avtombil (Kuzov) – Səs izolyasiyası və su izolyasiyası

3. Kuzovun astarlama işləri

1. Kuzovun astar çəkiləcək hissəsini müəyyən edin və yoxlama siyahısında qeyd edin.
2. Yoxlama siyahısını tamamlayın və kuzovun astarlama işləri üçün zəruri olan materialları və avadanlığı seçin.
3. Astarlama işləri görülməzdən əvvəl təmir sahəsini təmizləyici vasitə ilə təmizləyin və qurulayın.
4. Təmir olunmayacaq hissələrin üstü örtülməlidir ki, astarlama materialı iş zamanı digər panel sahələrinə sıçramasın.
5. Astarlama materialını seçin və astarlama tapançasından istifadə etməzdən əvvəl yaxşıca silkələyin.
6. Kuzovun astarlama işləri ilə əlaqədar istismar təlimatları ilə tanış olun, astarlama materialını hazırlayın və materiallar və avadanlıq üçün quraşdırma şərtlərini yoxlayın.
7. Kuzovun dibində astarlanacaq sahə üzərində işləyin və işdən sonra avadanlığı təmizləyin və saxlayın.

Avtombil (Kuzov) – Səs izolyasiyası və su izolyasiyası

Fəaliyyət üzrə tövsiyə

• İş sahəsini müəyyən edin və müvafiq materialları və iş təcrübəsini qeyd edin.
• İşçi avadanlığa həddən artıq güc tətbiq edirsinizsə, hava axınını və işi dayandırın.
• Növbəti işdə işləməzdən əvvəl kifayət qədər quru olduğunuzdan əmin olun.

Avtombil (Mühərrik) – Akkumulyator tipli yüksək təzyiqli yanacaq sisteminin (CRDI) diaqnozu/təmiri

Əvvəlki məqaləMüharibələrə təşəkkür etməli olduğumuz 7 kəşf
Növbəti məqaləUlduzlar bakirəlikləri və bakirliklərini itirmələri haqqında danışırlar

Fikirlərinizi bildirin.