Avtombil (Kuzov) – Plastik hissələrin dəyişdirilməsi və təmiri

440

Avtombil (Kuzov) – Plastik hissələrin dəyişdirilməsi və təmiri

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobil kuzovunun plastik hissələrinin təmiri yolu ilə avtomobil kuzovunun plastik hissələrinin quruluşunu/adını və iş prinsiplərini izah edə biləcək;
2. Avtomobilin kuzovunun deformasiya olmuş hissələrini dəyişdirmək yolu ilə avtomobil kuzovunun plastik hissələrini müvafiq qaydada təmir edə biləcək.

Təcrübə materialları:

• Smeta
• Avtomobil istehsalçısının istismar təlimatları
• İş prosesinin qrafiki
• İşlərin ardıcıllığı

Avadanlıq və alətlər:

• Qızdırma avadanlığı (fənər, və s.)
• Yeni materiallar üçün xüsusi alətlər
• Sökmə və quraşdırma üçün xüsusi alətlər
• qaldırıcı qurğu
• Əl alətləri, elektrik alətləri, hava alətləri
• Cilalama qurğusu
• Cilalayıcılar
• Hava kompressorları

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• Təcrübəyə başlamazdan əvvəl tapşırıqların ardıcıllığını tərtib edin və təcrübə üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitəsini və kuzova texniki xidmət kitabçasını diqqətlə nəzərdən keçirin.
• Praktikaya başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik üzrə təlim keçirin və təhlükəsizlik ayaqqabıları, təhlükəsizlik kaskası və əlcək kimi təhlükəsizlik geyimlərindən istifadə edin.
• Tapşırıqları yerinə yetirərkən müvafiq alətlərdən istifadə edin və praktika vaxtı təhlükəsizlik qaydalarına riayət edin.

Təcrübə mərhələləri

1. Plastik hissələrin təmiri üsulu (kiçik cızıq izləri)
1. Hazırlıq
Şəxsi təhlükəsizlik qoşquları və işləri üçün avadanlıq və alətləri hazırlayın.
2. Zədələri yoxlayın
Zədənin dərəcəsini, quruluşunu, formasını və vəziyyətini diqqətlə nəzərdən keçirin.
3. Yağ təmizləmə işləri
Zədələnmiş sahəni təmizləyici vasitə və əl əskisi təmizləyin.

Avtombil (Kuzov) – Plastik hissələrin dəyişdirilməsi və təmiri

4. Cilalama
Zədələnmiş sahə # 120-180 ölçülü abraziv kağızla cilalanır.

Avtombil (Kuzov) – Plastik hissələrin dəyişdirilməsi və təmiri

5. Yağ təmizləmə işləri

6. Doldurucu maddənin tətbiqi Plastik doldurucu maddədən istifadə edin (plastik şpaklyovka 2-maye növü, gel şəkilli 1-maye növü)

7. Səthin cilalanması
Beldən istifadə edərək, səthi hamarlaşdırın.

Avtombil (Kuzov) – Plastik hissələrin dəyişdirilməsi və təmiri

8. Quruma işləri
Quruma işlərini istehsalçı kitabçasına uyğun şəkildə yerinə yetirin.

9. Cilalama
Zədələnmiş sahə hamarlaşana qədər # 240-320 öçlülü abraziv kağızla cilalanır.

10. Yağ təmizləmə işləri
İş sahəsini təmizləyici vasitə və əl əskisi ilə təmizlənir.

11. Astar şəkilməsi
Plastik material və ya plastik astarı pulverizasiya yolu ilə çəkin.

Avtombil (Kuzov) – Plastik hissələrin dəyişdirilməsi və təmiri

12. Quruma işləri
Quruma işlərini istehsalçı kitabçasına uyğun şəkildə yerinə yetirin.

13. Standart təmir işləri standartları ilə uyğunluq

2. Şüşə-plast hissələrin təmir işi (sınıqlar və s.)

1. Hazırlıq
Şəxsi təhlükəsizlik qoşquları və işləri üçün avadanlıq və alətləri hazırlayın.
2. Zədələri yoxlayın
Zədənin dərəcəsini, quruluşunu, formasını və vəziyyətini diqqətlə nəzərdən keçirin.

3. Yağ təmizləmə işləri
Zədələnmiş sahəni və ətraf sahələri təmizləyici vasitə və əl əskisi ilə təmizləyin.
4. Möhkəmlətmə işləri
Şəffaf sellofandan istifadə edərək, zədələnmiş hissənin arxa üzünü təmir edin.

Avtombil (Kuzov) – Plastik hissələrin dəyişdirilməsi və təmiri

5. Cilalama
Zədələnmiş sahə # 100 və daha kiçik ölçülü abraziv kağızla cilalanır.

6. Qarışıq şüşə lifi, rezin, bərkləşdirici
İstehsalçı kitabçasına əsasən, şüşə lif, rezin və bərkidici maddələr qarışdırılır.

7. Tətbiq işləri
Zədələnmiş sahəyə tətbiq edin.

Avtombil (Kuzov) – Plastik hissələrin dəyişdirilməsi və təmiri

8. Quruma işləri
Quruma işlərini istehsalçı kitabçasına uyğun şəkildə yerinə yetirin.
9. Cilalama
Zədələnmiş sahə hamarlaşana qədər # 120-180 ölçülü abraziv kağızla cilalanır.

Avtombil (Kuzov) – Plastik hissələrin dəyişdirilməsi və təmiri

10. Yağ təmizləmə işləri
Zədələnmiş sahəni və ətraf sahələri təmizləyici vasitə və əl əskisi ilə təmizləyin.
11. Şpaklyovka çəkilməsi
Şpaklyovkanı zədələnmiş sahəyə tətbiq edin.

12. Quruma işləri
Quruma işlərini istehsalçı kitabçasına uyğun şəkildə yerinə yetirin.
13. Cilalama
Şpaklyovkalanmış sahə # 240-320 ölçülü abraziv kağızla hamarlanır.

14. Yağ təmizləmə işləri
Zədələnmiş sahəni və ətraf sahələri təmizləyici vasitə və əl əskisi ilə təmizləyin.

Avtombil (Kuzov) – Plastik hissələrin dəyişdirilməsi və təmiri

15. Plastik astarın çəkilməsi

16. Quruma işləri
Quruma işlərini istehsalçı kitabçasına uyğun şəkildə yerinə yetirin.
17. Astar qatını çəkin
Ən az iki dəfə zədələnmiş sahəyə tətbiq edin.
18. Quruma işləri
Quruma işlərini istehsalçı kitabçasına uyğun şəkildə yerinə yetirin.
19. Gələcək işlərdə standart təmir iş standartları ilə uyğunluq.

Avtombil (Mühərrik) – Elektron İdarəetmə ilə Benzin Püskürmə Sisteminin Diaqnozu (ÇNP)

Əvvəlki məqaləUlduzlar hansı sex oyuncaqlardan istifadə edirlər?
Növbəti məqaləDahilər və ya qəddar ərlər

Fikirlərinizi bildirin.