Avtombil (Kuzov) – Korroziyadan mühafizə

256

Avtombil (Kuzov) – Korroziyadan mühafizə

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobilin korroziyadan mühafizə funksiyasını izah edə biləcək;
2. Avtomobilin korroziyadan mühafizəsini yerinə yetirə biləcək.

Təcrübə materialları:

• Praktika üçün avtomobil
• Pambıq əlcəklər
• Qoruyucu qurğu
• İstismar üzrə təlimatlar
• Astar materialı
• Səskeçirməyən üzlük
• Kuzov üçün köpük
• Təmizləyici vasitə

Avadanlıq və alətlər:

• Şassi
• Quraşdırma alətləri
• Hava alətləri
• Hermetizasiya tapançaları
• Pulverizasiya tapançaları
• Təmizləyici qurğular

Təhlükəsizlik və ehtiyat tədbirləri:

• Avtomobil domkratının ətrafına diqqət yetirin və onu təhlükəsiz şəkildə idarə edin.
• Avtomobilin altında işləyərkən, kənar əşyaların avtomobilə girməməsi və yaralanmamaq üçün ehtiyatlı olun.
• Hissələri sökərkən həddən artıq güc tətbiq etməmək və ya daxili hissələri zədələməmək üçün iş təlimatlarını başa düşdüyünüzdən əmin olun.
• Təmizlik vaxtı gözünüzə və ya ağzınıza kənar maddələrin daxil olmaması üçün qoruyucu geyimdən istifadə edin.
• Səs izolyasiyası, paslanmadan mühafizə, toz izolyasiyası və su izolyasiyası üçün istifadə olunan avadanlıqların istifadə qaydaları ilə tanış olun.
• Pulverizasiya ilə təmizlik vaxtı birbaşa elektrik avadanlığın üstünə sıçratmayın.

Təcrübə mərhələləri

1. Kuzovun astarlama işi.
(1) Yan daxili panel
Avtomobilin yan daxili panelinin astarlanacaq sahəsini yoxlayın.

(2) Döşəmə paneli
Avtomobilin döşəmə sahəsinin astarlancaq hissəsini yoxlayın.

(3) Daşdan mühafizə qurğusuna tətbiqi
(A) Qabaq qanad
Qabaq qanad hissəsinin daşdan mühafizə qurğusunun astarlanacaq sahəsini yoxlayın.

(B) Arxa qanad
Arxa qanad hissəsinin daşdan mühafizə qurğusunun astarlanacaq sahəsini yoxlayın.

(C) Aşağı dolanmış tirin yan hissəsi (Aşağı dolanmış tirin yan hissəsi)
Aşağı dolanmış tirin yan hissəsinin astarlanacaq sahəsini yoxlayın.

Fəaliyyət üzrə tövsiyə

• İş zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edin və müvafiq alətlərdən istifadə edin.
• Qaynaq üsullarının və kuzovun izolyasiyası üçün müvafiq işlərin qeydiyyatını aparın.
• Kuzovun digər səthlərinin zədələnməsinə yol verməyin və işi başa çatdırdığınızdan əmin olun.
• İş zamanı kifayət qədər quru olduğunuzdan əmin olun.
• Nəqliyyat vasitəsinə texniki xidmət şirkətinin istismar təlimatlarına əsaslanaraq, kuzovun izolyasiya vəziyyətini yoxlayın.

Avtombil (Mühərrik) – Turbo Şarj Sistemi haqqında Məlumat

Əvvəlki məqaləFərqli xarici görünüşə sahib 9 gözəl
Növbəti məqalə10 məşhurun ən bahalı bədən hissələri

Fikirlərinizi bildirin.