Avtombil (Elektrik) – İdarəetmə təhlükəsizliyi sistemlərinin diaqnostikası və təmiri

483

Avtombil (Elektrik) – İdarəetmə təhlükəsizliyi sistemlərinin diaqnostikası və təmiri

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobilin idarəetmə təhlükəsizliyi sisteminin yoxlanması və diaqnostikası yolu ilə avtomobilin idarəetmə təhlükəsizliyi sisteminin quruluşunu/adını/iş prinsiplərini izah edə biləcək;
2. Avtomobilin idarəetmə təhlükəsizliyi sisteminin yoxlanması və diaqnostikası yolu ilə avtomobilin idarəetmə təhlükəsizliyi sistemini təmir edə biləcək.

Təcrübə materialları:

• Dəyişmə hissələri (əriyən qoruyucular, relelər, icra mexanizmləri, elektrik naqilləri (naqillər və birləşdiricilər), sensorlar)
• Müştəri Razılaşması
• Avtomobil istehsalçısının istismar təlimatları və sxemləri
• İş prosesinin diaqramı
• İş nizamı
• Yoxlama üzrə istismar aktları, istinadlar

Avadanlıq və alətlər:

• Osilloqraf
• Ümumi diaqnostik avadanlıq
• Multimetr
• Əl alətləri, elektrik alətlər, hava alətləri
• Sökmə və quraşdırma üçün xüsusi alətlər

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• Tapşırığa başlamazdan əvvəl, tapşırıqların sırasını müəyyən edin və tapşırıq avadanlığını, alətləri və istismar təlimatları materiallarını ətraflı şəkildə yoxlayın.
• Təlimə başlamazdan əvvəl təhlükəsizlik təlimi keçirin, yanğın hallarına qarşı yanğınsöndürənləri hazır tutun və yanğın hallarının qarşısını almaq üçün yağ kimi alışabilən maddələri təhlükəsiz yerdə saxlayın.
• Tapşırığa başlamazdan əvvəl və təcrübə vaxtı təcrübi sahənin ətrafını təmizləyin.
• Tapşırıq zamanı müvafiq alətlərdən istifadə edin və təcrübə vaxtı təhlükəsizlik və yanğınla əlaqədar diqqətli olun.
• İdarəetmə təhlükəsizliyi üzrə verilənləri ölçməzdən əvvəl istehsalçının istismar kitabçası və idarəetmə təhlükəsizliyi qaydaları ilə tanış olduğunuzdan əmin olun.
• Bolt qaykasını bərkidərkən, həddən artıq güc tətbiq etməyin, lakin dinamometrik açar üçün müəyyən olunmuş fırlanma momenti ilə bərkidin.

Təcrübə mərhələləri:

Müştərinin avtomobilinin vəziyyətini ətraflı şəkildə müəyyən edin.

1. Müştərinin avtomobilini ən yaxşı müştəri tanıyır, buna görə də müştəridən maşını haqqında mümkün qədər çox məlumat alın.

2. Müştərinin avtomobilinin idarəetmə vəziyyətinə uyğun olaraq nasazlıqları dəqiq şəkildə başa düşmək problemi həll etməyin ən mühüm hissəsidir. Buna görə də idarəetmə vəziyyəti
və problemin meydana gəldiyi vəziyyət təkrar təsvir edilməlidir.

3. Müştərinin avtomobili idarəetmə vərdişləri, idarəetmə ərazisi və avtomobil haqqında məlumatları dəqiq şəkildə toplamaq lazımdır. Beləliklə, biz oxşar vəziyyətlərə düşmüş digər avtomobillərin nasazlıq vəziyyəti ilə müqayisə aparırıq.

4. Yoxlamanın nəticələri: İstismar planını müəyyən etdikdən sonra müştəriyə izahat verin, yeni hissənin hansı sistemə aid olduğunu, seçimini və hissələrə texniki xidməti izah edin və razılaşma ilə razılaşaraq, texniki xidmət göstərin.

5. Bu avtomobilin texniki xidmət tarixçəsini öyrənin, avtomobil üçün müvafiq istismar təlimatlarını və elektrik dövrə diaqramını hazırlayın.

6. Avtomobilin istismar tarixçəsi, qəza tarixçəsi, quruluşunda dəyişikliklər, nasaz birləşmələr kimi ilkin göndərilmə vəziyyəti ilə müqayisə edərək, ilkin nasazlığın olub-olmadığını müəyyən edin.

7. Avtomobilin təhlükəsizlik səviyyəsini yoxlayın.

8. Müvafiq skanner və ya ümumi məqsədli diaqnostik blok vasitəsilə “diaqnostik nasazlıq kodlarının” (DNK) mövcud olub-olmadığını yoxlayın.

(1) Diaqnostik aləti avtomobilin DAN (diaqnostik ayrılmaya nəzarət) birləşdiricisinə birləşdirin və nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısını seçin.
(2) Diaqnostik blokda nəqliyyat vasitəsini seçin. Sonra müvafiq sistemi seçin.
(3) Nasaz kod aşkar edildikdə, müvafiq kodu yoxlama qeydlərinə daxil edin.

9. Nəqliyyat vasitəsini sadə vizual, səs yoxlamasından keçirin.

(1) Nəqliyyat vasitəsinin qəza (toqquşma) hadisəsini diqqətlə müşahidə edin və vizual, səs yoxlaması ilə nasazlıqları yoxlayın və diaqnostikasını aparın.
(2) Nəqliyyat vasitəsinin işlək vəziyyətdə olub-olmadığını və ya hər vəziyyətin və nasaz əməliyyatın nasaz vəziyyətdə olub-olmadığını yoxlayın.

Avtombil (Elektrik) – İdarəetmə təhlükəsizliyi sistemlərinin diaqnostikası və təmiri

İdarəetmə təhlükəsizliyi cihazından istifadə etməklə diaqnostika

1. Nəqliyyat vasitəsinin diaqnostik blokunun fəaliyyətini yoxlayın və diaqnostik bloku işə
salın.

2. Diaqnostik blokun ən son versiyasının əlçatan olub-olmadığını yoxlayın və modelin və diaqnostikası aparılacaq illik modelin diaqnostik blok üçün uyğun olduğundan əmin olun. Diaqnostik prosedur aşağıdakı kimidir: Diaqnostik birləşdiricini nəqliyyat vasitəsinə (DAN) birləşdirin>Nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısını seçin>Nəqliyyat vasitəsinin növünü seçin>Mühərrikin növünü seçin>Sistemi seçin>Nasaz kod və sensor verilənləri bölməsini seçin>Nəticəni yoxlayın>Nasaz kodu göstər bölməsini seçin>icra edin.

3. Nəqliyyat vasitəsinin diaqnostika sisteminin əsas ekranını seçin.

Avtombil (Elektrik) – İdarəetmə təhlükəsizliyi sistemlərinin diaqnostikası və təmiri

4. Model, model, model, mühərrik növü bölmələrinin seçin.

5. Diaqnostikasını aparmaq istədiyiniz sistemə klikləyərək, yoxlamaq istədiyiniz sistemi seçin

Avtombil (Elektrik) – İdarəetmə təhlükəsizliyi sistemlərinin diaqnostikası və təmiri

6. Ətraflı diaqnostikada nasaz kodu seçin

7. Verilənləri təhlil etdikdən sonra, mexaniki və elektrik qüsurları yoxlayın. Ayrılıqda elementləri və siqnal sisteminin problemlərini yoxlayın.

Skanner diaqnostik alətindən istifadə etməklə diaqnostika

1. Nəqliyyat vasitəsinin diaqnostik blokunun fəaliyyətini yoxlayın və diaqnostik bloku işə salın.

2. Diaqnostik blokun ən son versiyasının əlçatan olub-olmadığını yoxlayın və modelin və diaqnostikası aparılacaq illik modelin diaqnostik blok üçün uyğun olduğundan əmin olun.

3. Diaqnostik prosedur aşağıdakı kimidir: Diaqnostik birləşdiricini nəqliyyat vasitəsinə (DAN) birləşdirin>Nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısını seçin>Nəqliyyat vasitəsini seçin>Nəqliyyat vasitəsinin növünü seçin>Mühərrikin növünü seçin>Sistemi seçin>Nasaz kod və sensor verilənləri axtarın>Nəticəni yoxlayın>Müvafiq addımlar atın.

Fəaliyyət üzrə tövsiyə

• Nəqliyyat vasitəsi və diaqnostika avadanlığı arasındakı fərqləri bilmək üçün nəqliyyat vasitəsinin müvafiq kitabçasına istinad edin.

Avtombil (Elektrik) – İdarəetmə təhlükəsizliyi sistemlərinin diaqnostikası və təmiri

4. Skannerin diaqnostik birləşdiricinin birləşdirilməsi: diaqnostika kabelini skannerin üstündəki DAN diaqnostik birləşdiricisinə birləşdirin və skannerin yanma düyməsinə basaraq işə salın.

Avtombil (Elektrik) – İdarəetmə təhlükəsizliyi sistemlərinin diaqnostikası və təmiri

5. Nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısını seçin.

(1) Nəqliyyat vasitəsi kommunikasiyasını seçdikdən sonra nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısının seçim ekranı göstəriləcək. Bu zaman nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısını seçmək lazımdır.

6. Modeli seçin.

(1) Nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısını seçdikdən sonra nəqliyyat vasitəsinin növünü seçmək üçün ekran göstərilir. Bu zaman nəqliyyat vasitəsinin istehsalçısını seçmək lazımdır.

7. Nəzarət blokunu seçin.

(1) Nəqliyyat vasitəsinin növünü, sonra isə nəzarət cihazını seçin. Bundan sonra, spesifikasiyaların seçimi ekranının pəncərəsində işçi həcmə uyğun olaraq müvafiq nəqliyyat vasitəsini seçin.

8. Diaqnostika funksiyasını seçin.

(1) Skannerin xarakteristikalarını seçdikdən sonra diaqnostik funksiya ekranı sıra ilə müxtəlif bəndləri göstərir.

Avtombil (Elektrik) – İdarəetmə təhlükəsizliyi sistemlərinin diaqnostikası və təmiri

Fəaliyyət üzrə tövsiyə

• Avtomatik diaqnoz rejimində nəqliyyat vasitəsinin yaddaşındakı nasaz kod seçilmiş nəqliyyat vasitəsi ilə kommunikasiya yolu ilə yaddaşda saxlanılır və ekranda göstərilir və əlavə olaraq, davamlı kommunikasiya nəticəsində yaradılan nasaz kod yaddaşda saxlanılır və göstərilir.

9. Nasaz kodu silin.

(1) Nasaz kodu silərkən, silməni təsdiqləmək üçün ekranda xəbərdarlıq göstəriləcək. Silmək istəyirsinizsə, nasaz nəqliyyat vasitəsi sisteminin bütün kontentini silmək üçün ENT düyməsini klikləyin. Bu zaman davamlı nasazlıq halında bütün nasaz kodlar davamlı şəkildə silinməyəcək.

10. Sensor göstəricilərini və sensor verilənlərinin göstəricilərini yoxlayın.

(1) Sensorun göstəricisi avtomatik diaqnostikadan sonra nasaz kod göstərildikdə, sistemdəki sensorun göstərilən dəyərlərini yoxlamaq funksiyasına malikdir. Bu funksiya sensorun vəziyyətini verilənlərin göstəricilərini yoxlayır.

Avtombil (Elektrik) – İdarəetmə təhlükəsizliyi sistemlərinin diaqnostikası və təmiri

Avto tuning üçün Carbon

Əvvəlki məqaləNiyə kişi pencəklərinin hamsının qollarına bir neçə düymə bərkidilir?
Növbəti məqaləHansı ölkələrdə və xalqlarda kişi kimi doğulmağa dəyməz?

Fikirlərinizi bildirin.