Avtombil (Elektrik) – Elektrik dövrələrinin diaqnostikası/təmiri

360

Avtombil (Elektrik) – Elektrik dövrələrinin diaqnostikası/təmiri

İşin məqsədi: Tələbə bu modulu bitirdikdən sonra:

1. Avtomobilin elektrik/elektronik sisteminin quraşdırılması/yoxlanması yolu ilə avtomobilin elektrik/elektronik cihazlarının quruluşunu/adını/işləmə prinsiplərini izah etməyi bacaracaq.
2. Avtomobilin eletrik/elektronik sisteminin quraşdırılması/yoxlanması yolu ilə avtomobilin müxtəlif bəsit elektrik dövrələrini yoxlamağı bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1. Lampa
2. Müqavimət
3. Elektrik naqil
4. Batareya

Avadanlıq və alətlər:

1. Multimetr
2. Daşına bilən alət qutusu dəsti
3. Rele
4. İcra mexanizmləri
5. YANILI, SÖNÜLÜ keçiricisi

Təcrübə mərhələləri:

1. Müxtəlif elektrik dövrələrinin sınaqdan keçirilməsi
Neçə gərginlik?
•Aşağıda şəkildə göstərildiyi kimi dövrə meydana gətirdikdən sonra göstəriciləri ölçün.

Sual 1:

Avtombil (Elektrik) – Elektrik dövrələrinin diaqnostikası/təmiri

Sual 2:

Sual 3:

Avtombil (Elektrik) – Elektrik dövrələrinin diaqnostikası/təmiri

Sual 4:

Sual 5:

Avtombil (Elektrik) – Elektrik dövrələrinin diaqnostikası/təmiri

2. Sensorun Keçirici Dövrəsinin Sınağı

Neçə gərginlik?

Sual 1:

İzah:

Avtombil (Elektrik) – Elektrik dövrələrinin diaqnostikası/təmiri

Bu növ komponentlər:

Nəqliyyat vasitəsinin sürət sensoru
Durma vəziyyəti sensoru
Hidravlik gücləndiricili sükan idarə etməsinin keçiricisi azalma keçiricisi (A/T)

Sual 2-1:

Sual 2-2:

Avtombil (Elektrik) – Elektrik dövrələrinin diaqnostikası/təmiri

İzah:

Bu tip komponentlər:

Alışma keçiricisi;
A/C keçiricisi;
İnhibitor keçiricisi(A/T) P/E keçiricisi(A/T);
Həddən artıq yüklənmə keçiricisi(A/T)
Mövcud Hi-skan verilənləri ilə bu komponentləri yoxlamaq asanlaşmışdır.

Güc tranzistoru

Sual 1: Lampa nə vaxt yanır? Çeviri yanılı yoxsa sönülü mövqedə olduqda?

Avtombil (Elektrik) – Elektrik dövrələrinin diaqnostikası/təmiri

İzah: Gərginlik səviyyəsi?

İzah: Gərginlik səviyyəsi?

Avtombil (Elektrik) – Elektrik dövrələrinin diaqnostikası/təmiri

Diqqət:

Bu tip üsuldan istifadə edən komponentlər:
(Mühərrikin icra mexanizmlərinin çoxu)
Güc Tranzistoru
Injektorun nəzarət relesi yanacaq nasosunun relesinin BSA, addımlı mühərrik, ixraca nəzarət edən solenoid klapanı

Sual 2: Gərginlik səviyyəsi?

Sual 3: Gərginlik səviyyəsi?

Avtombil (Elektrik) – Elektrik dövrələrinin diaqnostikası/təmiri

Diqqət:

Bu tip metoddan istifadə edən hissələr (Differensiallı və əllə idarə olunan avtomatik ötürmələr qutusunun icra mexanizmləri):
Ötürməyə nəzarət edən solenoid klapanı – A;
Ötürməyə nəzarət edən solenoid klapanı– B;
Təzyiqə nəzarət edən solenoid klapanı;
Dempferin ilişmə muftasına nəzarət edən solenoid klapanı.

Avtomobilinizdə ideal təmizliyi təmin edəcək 14 hiylə

Əvvəlki məqaləAlbert Einsteindən günümüzdə aktual 7 stat
Növbəti məqaləBöyüklər üçün Yapon cizgi filimləri – hentay (anime) tarixi və inkişafı

Fikirlərinizi bildirin.