Avtombil (Boyanma) – Zamaska və dolğunun vurulması

732

Avtombil (Boyanma) – Zamaska və dolğunun vurulması

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Zamaska və dolğu vurmanın funksiyasını izah edə biləcək;
2. Zamaska və dolğu vura biləcək.

Təcrübə Materialları:

1. Örtükaltı boyalar (poliefir zamaska, lak zamaska) və bərkidici maddə;
2. Yağsızlaşdırıcı vasitə;
3. Kağız dəsmal;
4. Qoruyucu örtük lenti;
5. Qoruyucu örtük kağızı;
6. Təmizlik üçün lak.

Avadanlıq və alətlər:

1. Cilalama kabinəsinin kompressoru;
2. Elektron tərəzi;
3. Mala (plastik və rezin);
4. Toz üfürücü hava tapançası;
5. Təhlükəsizlik eynəyi;
6. Tozlama yolu ilə rəngləmə kabinəsi;
7. Qoruyucu örtük çəkilməsi üçün mexanizm;
8. Elektrik soba və infraqırmızı quruducu.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• Tapşırığa başlamazdan əvvəl kompressorun dolma miqdarını yoxlayın və hava transformatorundakı rütubəti aradan qaldırın.
• Püskürtmə tapançasından istifadə edərkən, hava transformatorunun nominal hava təzyiqi
3-4 kq / sm2olur.
• Tozlama işi boyama kamerasında həyata keçirilməlidir və kimyəvi davamlı rezin əlcəklər və təhlükəsizlik gözlükləri və həlledici buxarının nəfəs yollarına keçməsinin qarşısını almaq üçün respirator geyilməlidir.
• Həlledici və boya qablarının qapağı istifadə edilmədikdə bağlı saxlanılmalıdır və boya və ya digər vasitələr yerə dağıldıqda dərhal silinməlidir.
• Əgər TOHO bərkidici vasitəsi, həlledicisi və s. gözünüzə düşsə, onu axar su ilə yaxşıca yuyun və dərhal göz həkimi ilə məsləhətləşin.
• Düşmə ehtimalı olan və ya işə mane ola biləcək alətləri və s. nəzarətsiz qoymayın.
• Praktikadan sonra kompressordakı rütubəti aradan qaldırın və dəzgahları və alətləri səliqə ilə yığın.

Əməliyyatların yerinə yetirilmə ardıcıllığı

1. Panelin üfüqi hissəsində işləyin
1. Zədələnmiş sahəyə (mərkəz) yüngülcə güc tətbiq edin.

2. Əl daha sürətlə hərəkət edir və bu sürət normadan 2 dəfə sürətlə hərəkət etsə, zədənin daha geniş olduğuna işarə edir.

3. Örtüyü elə çəkin ki, ikinci zamaska səthinin ½-1/3 hissəsini örtsün.

4. Bütün zədələnmiş yerlərə tələb olunan qalınlıqda zamaska çəkin və elə çəkin ki, kənarlarda (örtük) qat əmələ gəlməsin.

5. Qüsurları aradan qaldıraraq işi başa çatdırın.

Avtombil (Mühərrik) – Mühərrik blokunun diaqnostikası/təmiri

Əvvəlki məqaləBu üç poza cinsi orqanı qıra bilər
Növbəti məqaləDünyanın 5 qəribə qara bazarı

1 COMMENT

Fikirlərinizi bildirin.