Avtombil (Boyanma) – Kuzovun rənglənməyən hissələrinə qoruyucu örtüyün çəkilməsi

251

Avtombil (Boyanma) – Kuzovun rənglənməyən hissələrinə qoruyucu örtüyün çəkilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Hər boya işində avtomobilin rənglənməyən hissələrinə çəkilən qoruyucu örtüyün funksiyasını izah edə biləcək;
2. Hər boya işində qoruyucu örtüyü çəkə biləcək.

Təcrübə Materialları:

• Qoruyucu lent, qoruyucu örtük kağızı, qoruyucu vinil material, qoruyucu örtük süngəri
• Təmizlik üçün maye vasitələr, kağız dəsmallar
• Peşə Təhlükəsizliyi və Sağlamlığı (MTMV)

Avadanlıq və alətlər:

• Örtük kağızı mexanizmi
• Kəsmə dəzgahının bıçaqları
• Qəlib qaldırma qurğusu

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• İşə başlamazdan əvvəl həmişə qoruyucu geyimlər geyinin.
• Material təhlükəsizliyi üzrə məlumat vərəqələrini (MTMV) oxuyun və təsdiqləyin.
• Məhsulun üzərində qeyd olunan təhlükə işarələrini və xəbərdarlıqları oxuyub başa düşdüyünüzdən əmin olun.
• Tozlu, işıqlı və yaxşı havalandırılan məkanlarda işləyin.
• Boya istehsalçısı tərəfindən hazırlanmış avtomobil təmiri üzrə texniki məlumat vərəqələrinə (TMV) istinad edin.

Əməliyyatların yerinə yetirilmə ardıcıllığı:

1. Ümumi qoruyucu örtük çəkmə üsulu
1. İş geyimi və vinil eynəklər kimi qoruyucu geyimlərdən istifadə edin.
2. Qoruyucu örtük kağızını və lentini örtük çəkmə qurğusuna quraşdırın.
3. Qoruyucu örtük çəkiləcək səthləri təmizlik vasitəsi ilə təmizləyin.
4. Qoruyucu örtüyün çəkiləcəyi səthləri ölçün.
5. Örtük kağızı elə çəkilir ki, çəkilən tərəf üstdə qalsın.
6. Örtük lentini yapışdırarkən örtüyün çəkiləcəyi səthə yapışdırmayın.
7. Örtük lentini yapışdırarkən, lentin eninin ½-i DM örtük kağızına və qalan ½-i qaşınacaq səthə yapışdırılmalıdır.
8. Bir əllə ehmalca örtük lentinə basarkən digər əllə lenti tutun.
9. Təkərə, təkər tağına və digər hissələrə örtük çəkilməsi plastik örtüklərlə yerinə yetirilir.
10. Qapını, kapotu, kuzovu, A-pultu və arxa qapını süngər örtüklərdən istifadə edərək örtün.
11. Örtük süngərini çıxararkən yapışqanın kuzovda qalmaması üçün uzununa istiqamətdə çəkərək çıxarın.
12. Qapı rezininə örtük çəkərkən plastik örtük lentindən istifadə edin.
13. Ön və arxa qapının rezin qəliblərinə kəsilmiş örtük lentindən istifadə edərək örtük çəkilir.
14. Avtomobilə qoruyucu örtüyü tam çəkərkən tank üçün nəzərdə tutulmuş nazik təbəqədən (örtükdən) istifadə edin.

15. Qaynaq alətinin qığılcımlarının nəqliyyat vasitəsinin daxili hissəsinə sıçramasının qarşısını almaq üçün və şüşə və plastik boyama səthlərini alovdan qorumaq üçün örtük çəkmə işi tərkibində yapışqan vasitə olan və qaynaq alovunun qarşısını alan xüsusi örtük kağızından istifadə etməklə aparılır.
16. İnfraqırmızı lampadan istifadə edərək sürətli işləmək istəyirsinizsə, plastik və kauçuk hissələrinin deformasiyasının qarşısını almaq zəruri olduqda, istiliyi əks etdirmək məqsədilə istiliyi əks etdirən nazik örtük təbəqəsindən istifadə olunur.

2. Boyanan səthə qoruyucu örtük çəkilməsi

1. Kənarlardakı lövhələrə birlikdə qoruyucu örtüyün çəkilməsi
(1) Mühərrikin yerləşdiyi bölmənin kapotunu açın və sabitləyin.
(2) Qanada, kapota, yanacaq çəninin boğazlığına və ön şüşə hissələrə qoruyucu örtük çəkin.
(3) Kapot və qanad arasındakı boşluğu qoruyucu örtük süngəri ilə örtün.

(4) Mühərrikin yerləşdiyi bölmənin kapot hissəsinə qoruyucu örtük çəkin.
(5) Mühərrikin yerləşdiyi bölməni tam şəkildə qoruyucu örtüklə örtün.
(6) Qapı lövhəsi ilə arxa qanad lövhəsi arasına süngər köpüyündən hazırlanmış qoruyucu örtük lentini yapışdırın.
(7) Qoruyucu örtük kağızından istifadə edərək, bütün kənar lövhələrin daxili səthlərinə örtük çəkin.
(8) Arxa qapı ilə arxa qanad lövhəsinin arasında süngər köpüyündən hazırlanmış qoruyucu
örtük lentini yapışdırın.
(9) Qoruyucu örtük kağızından istifadə edərək, bütün lövhənin daxili səthinə örtük çəkin.
(10) Kənar qapıları bağlayın və təkər tağını, faraları və bamperin kənarlarını qoruyucu örtük lenti ilə ayırın.
(11) Avtomobili tam şəkildə örtmək mümkündür, avtomobilin ön hissəsindəki üst təbəqə lentini avtomobilin arxası istiqamətində dartın.

(12) Qoruyucu örtük təbəqəsi yaxşıca dartılmalıdır ki, örtük çəkiləcək hissədə hava qatı meydana gəlməsin.
(13) Qoruyucu örtük lenti ilə işi başa çatdırın və lenti qatlamamağa fikir verin.

2. Kapot lövhəsinə qoruyucu örtüyün çəkilməsi işi

(1) Kapotun, yanacaq çəninin boğazlığının, qanadın və külək şüşəsinin birləşdiyi nöqtəyə qoruyucu örtük çəkin.
(2) Kapot və qanad arasındakı boşluğu süngər köpüyündən hazırlanmış örtük lenti ilə örtün.
(3) Kapotdakı yuma dəliyini qoruyucunu və külək şüşəsi hissəsini qoruyucu örtük lenti ilə örtün.
(4) Kapot daxilindəki hermetik lenti qoruyucu örtüklə örtün.

(5) Bamperin bəndlərinə qoruyucu örtük çəkin.
(6) Qanad hissəsinə qoruyucu örtük çəkin.
(7) Qoruyucu örtük kağızının titrəmədiyindən əmin olun.
(8) Qoruyucu örtük lentinin lövhənin daxili hissəsindən xarici səthinə yapışdırın və qoruyucu örtük kağızını lentlə yapışdırın.

3. Ön qanad lövhəsinə qoruyucu örtüyün çəkilməsi

(1) Kapotun, yanacaq çəninin boğazlığının, qanadın və külək şüşəsinin birləşdiyi nöqtəyə qoruyucu örtük çəkin.
(2) Qoruyucu örtük kağızını yanacaq çənini boğazlığının ətrafına yapışdırın.
(3) Ön qapının daxili səthinə qoruyucu örtük kağızını çəkin.
(4) Ön qapını bağlayın və xarici səthinə qoruyucu örtük kağızını çəkin.
(5) Arxa qapı və kuzovun arxa yan tərəfləri antistatik vinil təbəqəsi ilə örtülür.
(6) Nəqliyyat vasitəsinə enli örtük təbəqəsi ilə uzununa istiqamətdə qoruyucu örtük çəkilir.
(7) Təkərə qoruyucu örtük çəkin və qoruyucu örtük lentini təkər tağına yapışdırın. Boyanın təkərə və təkər tağına düşməsinin qarşısını almaq üçün örtük təbəqəsini də örtük lentinə yapışdırın.

4. Ön / İki | Qapı, arxa kənar lövhələr (qoruyucu örtük çəkmə işi)

(1) ‘A’, ön qapının dayağına və kənarlarına qoruyucu örtük çəkin.
(2) İlgəyə qoruyucu örtük çəkin.
(3) Kuzov hissəsinə qoruyucu örtük çəkin.
(4) Arxa qapının boşluqlarına süngər köpüyündən hazırlanmış qoruyucu örtük lentini yapışdırın.
(5) Arxa qapının daxili səthinə qoruyucu örtük çəkin.
(6) Qapı dəstəyinin daxili hissəsinə qoruyucu örtük çəkin.
(7) Arxa qapının pəncərə hissəsinə və pilləkən hissəsinə qoruyucu örtük çəkin.
(8) Ön qapının pəncərə hissəsinə və pilləkən hissəsinə qoruyucu örtük çəkin.
(9) Ön və arxa qapının arasına qoruyucu örtük çəkin.
(10) Ön pilləkən hissəsinə qoruyucu örtük çəkin.
(11) Ön qanad hissəsinə qoruyucu örtük çəkin.
(12) Vinil qoruyucu örtük çəkilmiş lövhəni rəngləməyin, təkəri təkər üçün nəzərə tutulmuş örtük ilə örtün və ya boyanın avtomobilin daxili hissələrinə düşməsinin qarşısını almaq üçün qoruyucu örtük lentindən və kağızından və ya örtük təbəqəsindən istifadə edin.
(13) Boyanın birbaşa təmas etdiyi səthləri örtmək üçün qoruyucu örtük kağızından istifadə edin ki, boya nüfuz etməsin.

3. Qoruyucu örtük çəkilmiş sahələrin yoxlanması və təsdiqlənməsi

1. Təmir boyasının zəruri olmadığı hissələrə qoruyucu örtüyün çəkilmədiyindən əmin olun.
2. Qoruyucu örtük işinin kənar hissələrdə və ya boşluqlarda yerinə yetirildiyindən əmin olun.
3. Həlledici vasitənin və ya boyanın nüfuz avtomobilin digər hissələrinə daxil olmasının qarşısını almaq məqsədilə qoruyucu örtük lentinin kip yapışdırıldığından əmin olun.
4. Qoruyucu örtük işi elə yerinə yetirilməlidir ki, qoruyucu örtük lentini çıxararkən sərf olunan vaxt azalsın.
5. Qoruyucu örtük işinin xüsusi sahələrin örtülməsi üçün uyğun olan xüsusi lentlərlə yerinə yetirilib-yetirilmədiyini yoxlayın.
6. Qoruyucu örtük lentinin qoruyucu örtük kağızı ilə üst-üstə düşdüyü hissəyə yapışdırıldığını yoxlayın.
7. İnfraqırmızı lampadan istifadə edərkən, istiliyin təsiri ilə deformasiyaların meydana gəlməsinin qarşısını alacaq şəkildə qoruyucu örtüklərin çəkildiyini yoxlayın.
8. Boyanın daxil olacağından əmin olmaq üçün lövhələr arasındakı boşluğa süngər lenti ilə çəkilmiş qoruyucu örtüyü yoxlayın.
9. Kuzovun hermetik çərçivə ilə birləşdirilmiş, lövhələrə çəkilmiş qoruyucu örtüyün qırılmadığından əmin olun.
10. Boyanın sıçramadığından əmin olmaq üçün ön və arxa şüşənin, təkərlərin və şinlərin müvafiq şəkildə örtüldüyünü yoxlayın.
11. Əyri hissələrdə qoruyucu örtük lentinin qopub-qopmadığını yoxlayın.

Fəaliyyət üzrə tövsiyə

• Qoruyucu örtük həddən artıq dartılıbsa, əyilmiş hissə qopur.
• Köhnə təbəqədən pillələri azaltmaq üçün tərsinə örtük çəkin.
• Nüfuzetmə riski mövcud olduqda ikiqat qoruyucu örtük çəkin.

Avtombil (Mühərrik) – Mühərrik blokunun diaqnostikası/təmiri

Əvvəlki məqaləGülməklə press əldə etmək olarmı?
Növbəti məqalə5 uğursuz tuning proyektlər

Fikirlərinizi bildirin.