Avtombil (Boyanma) – Boya qatının və şəffaf örtüyün çəkilməsi

350

Avtombil (Boyanma) – Boya qatının və şəffaf örtüyün çəkilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Avtomobilə şəffaf örtüyün çəkilməsi funksiyasını izah edə biləcək;
2. Şəffaf örtüyü çəkə biləcək.

Təcrübə materialları:

• Yandırıcı əsas boya, şəffaf boya və bərkidici maddə, filtr kağızı, toz filtri, yağ təmizləyici maddə, kağız dəsmal, suvaq lenti, suvaq kağızı, həlledici (uretan) maddə, təmizlik üçün (lak) həlledici maddə

Avadanlıq və alətlər:

• Boya spreyinin cilalama mərhələsi üçün A Boya qarışdırıcı maddəsi, kompressor, Rəng qarışdırıcı, rəngləmə sayğacı, qatılığı ölçən, saniyəölçən, elektron tərəzi, püskürtmə tapançası, püskürtmə tapançalı yuyucu, toz üfürücü hava tapançası, kimyəvi dayanıqlı rezin əlcək, eynəklər, püskürtməli qaynaq kabinəsi, örtük üçün avadanlıq

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri:

• Praktikadan əvvəl avadanlıqları, alətləri və materialları hazırlayın və boyaları yaxşıca qarışdırmaq üçün rəngləmə sistemində qarışdırıcıdan istifadə edin.
• Kompressorun həcmini yoxlayın və transformatorun tərkibindəki rütubəti aradan qaldırın.
• Püskürtməli tapançadan istifadə edərkən, hava transformatoru 3-4 kq/sm2 təzyiqi təmin edir və boyama üçün uyğun olan püskürtməli tapançanı seçir (Başlığın ölçüsü: 1.3 ~ 15 mm)
• Boyamazdan əvvəl havanın vurulması və səth təmizləyici maddə vasitəsilə boyanacaq səthini yağsızlaşdırın.
• Püskürtmə işi kabinə daxilində aparılmalıdır və iş vaxtı kimyəvi dayanıqlı rezin əlcəklərdən
və eynəklərdən istifadə edin.
• Bərkidici maddə zəhərli kimyəvi maddə olduğu üçün, dəri ilə birbaşa təmasına yol verməyin və dəri ilə təmas etdikdə dərhal su ilə yuyun.
• Əmin olun ki, kabinədə toz və kir yoxdur və müvafiq yolla filtrlənmiş boyadan istifadə edin.
• Həlledici maddə və boya istifadə olunmadıqda qapaqla örtülməli və boya döşəməyə axdıqda dərhal silinməlidir.
• Boya, bərkidici maddə və ya həlledici maddələr gözlə təmas etdikdə, gözünüzü axan su ilə
yaxşıca yuyun və dərhal göz həkimi ilə məsləhətləşin.
• Alətləri insanların yıxılmasına səbəb ola biləcək keçidlərdə qoymayın.
• Praktikadan sonra kompressorun tərkibindəki rütubəti aradan qaldırın və avadanlıqları və alətləri səliqə ilə saxlayın.

Əməliyyatların yerinə yetirilmə ardıcıllığı:
1. Şəffaf örtük boyası qarışığı

1. Şəffaf örtük boyasını və əsas boya olan bərkidici maddəni hazırlayın. Bu zaman boya istehsalçısının istismar təlimatlarına istinad edin və obyekt üçün uyğun olan həlledici maddəni yoxlayın.
2. Çəkinin ölçülməsi üçün plastik tərəzi gözünü hazırlayın.
3. Boyama əməliyyatında istifadə olunacaq boyanın miqdarını müəyyən edin.
4. Ölçmə üçün nəzərdə tutulmuş vinil tərəzi gözünə əsas şəffaf örtük boyasını qoyun.
5. Obyektin ölçülərinə uyğun olaraq, düzgün miqdarda şəffaf örtük üçün bərkidici maddəni əlavə edin. Bu zaman zəruri miqdarda boyadan istifadə etmək üçün elektronik tərəzidən istifadə oluna bilər.
6. Boya qarışdıran çubuqdan istifadə etməklə əsas və bərkidici maddəni yaxşıca qarışdırın. Bu zaman boya silkələyən qurğudan istifadə edə bilərsiniz.
7. Filtr kağızından istifadə etməklə, püskürtmə tapançasındakı şəffaf boyanın üstünə çəkiləcək son boyanı qarışdırın.
8. Şəffaf örtük boyası üçün həlledici maddənin qarışdıran növlər üçün istehsalçının təlimatlarına istinad edin və həllolma nisbətindən istifadə edərək, boyanın qatılığını tənzimləyin.

Avtombil (Boyanma) – Boya qatının və şəffaf örtüyü

2. Şəffaf astar boyası

1. Qarışdırma başa çatdıqdan sonra tərkibində boya olan qalıqları təmizləmək üçün püskürtmə tapançasını hazırlayın.
2. Pambıq parça hissəsindən istifadə edərək əsas örtüyün səthindən tozu və kiri təmizləyin.
3. Ümumi şəffaf örtük boyası 2-3 dəfə çəkilə bilər.
Boya istehsalçısından asılı olaraq, yüksək keyfiyyətli və bərk növlü şəffaf örtük istehsalçının tövsiyəsinə əsasən, bir və ya iki dəfə və ya 1.5 dəfə və ya daha çox çəkilə bilər.

4. İlkin boya işlərini yerinə yetirin.

(1) Əvvəlcə örtük çəkiləcək obyektin uclarını və səthindəki boşluqları boyayın.
(2) Səthin vəziyyətini yoxlamaq üçün şəffaf örtük maddəsinin miqdarını azaldın.
(3) Əsas örtüyün səthinə və uclarına bitişik böyük sahə yaradın və səthdəki ya və ya kənar maddələrin təsiri ilə çat qüsurlarının olub-olmadığını yoxlayın və meydana gəlməsinə yol verməyin.

5. Nazik örtük çəkilməlidirsə, onun qurumasını gözləmək lazım deyil.
6. İkinci boyama işlərini yerinə yetirin.

(1) Boyanı rütubətli və hamar şəkildə tətbiq edin.
(2) İkinci və üçüncü örtük çəkmə işləri astar örtüyünün qalınlığını formalaşdırdığı üçün örtük təbəqəsinin müvafiq qalınlığa çatana qədər qurumamış örtük ilə işləmək olar.
(3) Üçüncü boyadan daha az miqdarda boya tətbiq edin.
(4) Örtük çəkilən səthdə axıntı və ya qüsurların meydana gəlməməsi üçün diqqət etmək lazımdır.

7. Boyanın quruması üçün lazımi qədər gözləyin.

(1) Xüsusi quruma müddəti otaq temperaturunda 5 dəqiqədir, lakin maksimal olaraq 7-10 dəqiqə çəkir.
(2) Quruma müddəti örtüyün qalınlığından asılıdır, yəni, əgər örtük qalındırsa, quruma müddəti daha uzundur.

8. Üçüncü boyama işini yerinə yetirin.

(1) Örtük çəkiləcək səthin hamarlığını və parıltısını müəyyən etmək üçün örtük çəkmə işini səthdən sabit məsafədə üst-üstə düşmə sürəti ilə və püskürtmə tapançası ilə yerinə yetirin.
(2) Səthə püskürtülən boyanın vəziyyətini yoxlayaraq boyanı səliqəli şəkildə çəkmək çətin olur.

9. Boyama işi başa çatdıqda, vaxt təyin edin və örtüyün qurumasını gözləyin.

Avtombil (Boyanma) – Boya qatının və şəffaf örtüyü

Avtombil (Boyanma) – Boya qatının və şəffaf örtüyü

Avtombil (Boyanma) – Boya qatının və şəffaf örtüyü

Avtombil (Boyanma) – Boya qatının və şəffaf örtüyü

3. Quruma əməliyyatı

1. Quruma müddətini müəyyən edin
(1) Boyama işi başa çatdıqda quruma üçün müəyyən qədər vaxt verilir.
(2) Ümumilikdə quruma müddəti təqribən 10-15 dəqiqədir.

2. Quruma əməliyyatı

(1) Məcburi quruma 30 dəqiqə ərzində 60°C və 20 dəqiqə ərzində 80 °C temperatur tətbiq etdikdən sonra yerinə yetirilir.
(2) Boyanın növündən asılı olaraq, boya istehsalçısı tərəfindən tövsiyə olunan temperatur üzrə istismar təlimatlarına riayət etmək məqsədə uyğundur.

Fəaliyyət üzrə tövsiyələr

• Şəffaf boyaları qarışdırma nisbəti boyaların iş təlimatlarına uyğun olmalıdır.
• Sorma növlü püskürtmə tapançasının gözünə boyanı birbaşa qoymayın.
• Sensorlu boyama nədir?
Sensorlu boyama barmaq ucuna ehmalca barmaqla toxunduqda boya çıxmadan lentdə göstərilən barmaq izlərinin quruluq dərəcəsini göstərir.
• Quruma müddəti nədir?
Örtük çəkdikdən dərhal sonra örtük yaşdırsa və birbaşa yüksək temperatur tətbiq olunursa, astarda iynə deşiklərinə bənzər deşiklər şəklində qüsurlar meydana gələ bilə. Quruma müddəti bunun qarşısını almaq üçündür və püskürtmə kabinəsinin istiliyi yüksəlməzdən əvvəl astar lentindəki həlledicinin havaya buxarlanması məqsədilə astar lenti daxilində həlledici maddənin çəkilməsi üçün lazım olan müddətə istinad edir.

Avtombil (Mühərrik) – Qəbul/çıxış sisteminin yoxlanılması/təmiri

Əvvəlki məqaləƏldə siqaret tutmaq təzinə görə xarakteri müəyyən etmək mümkündür
Növbəti məqaləKöynək qolunun qatlanmasının 5 forması

Fikirlərinizi bildirin.