Aktivlik dərəcəsi-nə dərəcədə aktiv birisiniz?

1156
Aktivlik dərəcəsi-nə dərəcədə aktiv birisiniz?
Aktivlik dərəcəsi-nə dərəcədə aktiv birisiniz? – Psixoloji xarakterin müəyyən edilməsi.

Hər bir sualı diqqətlə oxuyun. Cavabları tərəddüt etmədən qeyd edin. Bu sualların real nəticəsi üçün çox önəmlidir.

1. Bərbərə getmək üçün həqiqəndə vaxt tapmaq sənin üçün çətindir?
2. Sənin gündəlik həyatın daha çox doludur (məşğuldur).
3. Bəzi insanların həyatı gözlənilməz hadisələrlə zəngindir. Bəs sən nə zaman belə hallarla rastlaşırsan?
4. Ətrafdakı insanlar üzəinə çox gəldikdə, səni çox yorduqda və ya əsəbləşdikdə aədətən sən:
5. Nəsə səni narahat edirsə və ya təxirə salınmaz işlərin olarsa sən:
6. Adətən yemək yemə sürətin necə olur?
7. İki işi eyni anda görmək halları (məs. həm yemək, həm oxumaq) çox baş verir?
8. Sən kimisə dinləyirsən, ancaq həmin insan uzun müddət fikrini tamamlaya bilmir. Bu zaman onu tələsdirmək istəyin yaranırmı?
9. Asta və yavaş-yavaş danışan insanın sözünü kəsərək, onun fikirlərini davam etdirmək halları səndə nə zaman baş verir?
10. Kiməsə nəyisə başa salanda çətinlik çəkirsənsə nə dərəcədə qıcıqlanırsan?
11. Eyni anda bir neçə işi görmək lazım olanda özünü narahat hiss edirsənmi?
12. Sən kimləsə, hardasa əvvəlcədən müəyyən etdiyin vaxtda görüşməlisən. Həmin adam 10 dəqiqə gecikir. Bu halda sən:
13. Növbədə durmağın gərəklidirsə sən:
14. Hər hansı bir idman oyunu oynayarkən siz:
15. Sənin haqqında rahat demək olar ki:
16. Öz ümumi aktivliyini necə qiymətləndirirsən?
17. Ətrafındakı insanlar sənin digərlərinə baxanda nisbətən az enerjili olmaqını düşünərsə razılaşarsanmı?
18. Sakit və rahat həyat yaşıdıqınız düşünmək olarmı?
19. Bütün işləri tələsik gördüyün fikri doğrudurmu?
20. Sənin xarakterinlə bağlı bunları demək olar:
21. Başınız nəyəsə qarışıqdır və sizi işinizdən ayırılar. Bu zaman siz:
22. Hər hansı bir işi görən zaman özünə vaxt müəyyənləşdirirsənmi?
23. Əgər işləyərək seçim imkanın olsaydı hansını seçərdiniz?
24. Özünü pis hiss edən zaman evdə qalmağa üstünlük verirsən?
25. Əgər işdən yorulduğunu hiss etməyə başlasan:
26. Kollektiv arasında olan zaman digərlərindən özünə qarşı lider gözləntilərinin olduğunu hiss edirsən?
27. Gündəlik işlərini ciddi şəkildə öncədən planlaşdırırsan.
28. Kimsə sənə qarşı ədalətsiz davranarsa, sən:
29. Səninlə eyni işi görən insanlardan sən fərqlənirsən?
30. Səninlə eyni işi görən insanlardan fərqli olaraq sən işi tez görürsən.
31. Digər insanlara nisbətən sənin işə münasibətin:

Xarakterini örgən Xoşgörülü olmaq-Acıqlı olmaq (rəqabət)Xarakterini örgən Anlaqlı olmaq-Özünü toparlamamaq (refleksiv, impulsiv olmaq)Xarakterini örgən Yeni təcrübələrə açıq-qapalı olmaqXarakterini örgən Neyrotizm-Emosyanal dözümlülük, Psychologist

Xarakter (yun. χαρακτηρ — əlamət, fərqləndirici xüsusiyyət, işarə) — şəxsiyyətin münasibət və davranış xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirən davamlı, nisbətən daimi psixi keyfiyyət strukturu. Xarakter konkret şəxsiyyət üçün tipik olan fəaliyyət və ünsiyyət prosesində formalaşan və təzahür edən, tipik şəraitdə üzə çıxan və şəxsiyyətin bu şəraitə olan münasibətilə müəyyən edilən özünəməxsus fərdi psixoloji xüsusiyyətlər məcmusudur.

Xarakter bir növ insanın yalnız özünəməxsus davranış formasını əks etdirir. Onun ən mühüm cəhəti şəxsiyyətin hər cür xüsusiyyətlərini deyil, mühüm və davamlı fərdi xüsusiyyətlərinin məcmusu olmasıdır. Digər tərəfdən xarakteri bir psixi fenomen kimi fərqləndirən başlıca cəhət onun həmişə fəaliyyət və ünsiyyət prosesində, insanın onu əhatə edən gerçək aləmə və insanlara münasibətdə təzahür etməsidir. Xarakter həyatda qazanılmış davranış formasıdır. Heç kim tənbəl və ya işgüzar, kobud və ya mehriban, qəddar və ya humanist, səliqəli və ya pinti, təvazökar və ya qeyri-təvazökar doğulmur. Bu kimi keyfiyyətləri həyat prosesində, tipik şəraitin, təlim və tərbiyəsinin təsiri altında qazanır. Bu əlamətlər həmin insanın xarakterini təşkil edən tipik əlamətlər kimi formalaşır və tipik şəraitdə dərhal özünü göstərməyə başlayır.

Bütün bunlarla bərabər insan xarakteri onun dünyagörüş və əqidəsilə də sıx bağlıdır. İnsanın münasibətlər sistemini təşkil edən dünyagörüşü və əqidəsi istər-istəməz onun xarakter əlamətlərinin formalaşmasına zəmin yaradır. Adətən, xarakter formalaşdıqdan sonra bu və ya digər davranış tərzini həyata keçirməyə təhrik edir.

Əvvəlki məqaləTOP 10 ən varlı aktyor
Növbəti məqaləMixael Şumaxer-TOP 10 fakt

Fikirlərinizi bildirin.