6 alternativ sexsuallıq növü

2026

6 alternativ sexsuallıq növü. Dünya get-gedə qəribələşərək 20 il əvvələ nisbətən daha qəliz olur. Bu gün sizə bəlkədə eşitmədiyiniz sexsuallıq növlərindən danışmaq istərdik.

Asexsuallıq

6 alternativ sexsuallıq növü

Bu termin digərlərinə qarşı ümumiyyətlə və ya çox az sexsual həvəsi yaranan insanları özündə birləşdirir. Sadə dillə desək, bu cür oinsanlar ümumiyyətlə seslə məşğul olmaq istəmirlər. Bu günə qədər alimlər və cəmiyyət asexsuallığın sexsual arientasya növü hesab edilməsi və ya ümumiyyətlə aşağı sexsual temperament kimi qəbul edilməsi ilə bağlı bir qərara gələ bilməmişlər.

Asexsuallar antisexsuallardan fərqli olaraq sexsə və sexslə məşğul olan insanlara qarşı neqativ münasibətlər bəsləmirlər. Onlar sadəcə bu kimi məsələlərə qarışmaq istəmirlər.

Qoyunlar üzərində aparılan araşdırmalara əsasən qoyunlar arasında sadəcə 2-3% qoyun digər qoyunlara qarşı heç bir maraq hiss etmir. Siçanlar üzərində aparılan digər araşdırmalarda isə, 12% erkək dişilərə qarşı heç bir maraq hiss etməmişlər. Lakin, bu müşahidələr yalnız asexsuallıqla bağlı önəmli hesab edilə bilər.

Böyük Britanyada keçirilən rəy sorğusuna görə, iştirakçıların 1%-i ümumiyyətlə heç kimə qarşı sexsual maraq hiss etmədiklərini dilə gətirmişlər.

Antisexsuallıq

6 alternativ sexsuallıq növü

Bu insanlar sexsi siqaretdən və ya spirtli içkidən asıllıq kimi qiymətləndirirlər. Onların fikrincə, sexsə görə insanlar düşünülməmiş addımlar atır və özlərinə ziyan edirlər.

Antisexsual insanlardan rəy soruşulduqda onlar sexsi adekvat pozuntu hesab etdiklərini bildirirlər. “Sex- klassik senari ilə gedişata malik narkomaniya kimi olub, lomkalar və nəzarətdən kənar hərəkətlərlə müşahidə edilir. Sex həvəskarları ilə narkamanların yeganə fərqi həvəskarlarda narkotikin təbii yolla bədən tərəfindən ifraz edilməsindədir. Sevgi isə axmaqlıqdır.

Demiseksuallıq

6 alternativ sexsuallıq növü

“Demi” – insanlar emosyanal hislər bəsləmədiyi adamlarla cinsi əlaqəyə girə bilməyənlərdir. Night stand bu şəxslər üçün keçərli deyil. Yatağa girmək üçün mütləq sevməlidirlər.

Hetroflexsibillik

Hetroflexsibil insanlar – ən çox hetrosexsualar olurlar. Yəni, bu insanlar həyatlarının çox hissəsini əks cinsləri ilə sexsual münasibətlərdə olan insanlardır. Lakin, bəzən alternativ variantları da təcrübədən keçirirlər. Buna baxmayaraq, bisexsual insanlardan da seçilirlər. Onların fikrincə arada eyni cinsləri ilə cinsi əlaqədə olsalarda, daimi maraqları yaranır.

Pansexsuallıq

Pansexsuallar cinsindən aslı olmayaraq bütün insanlara həvəslənə bilərlər. Yəni, pensexsualları ilk növbədə insanın şəxsiyyəti maraqlandırır, cinsin önəmi olmur.

Autosexsuallıq

6 alternativ sexsuallıq növü

Digər adı narsissizm adlandırılır. Başqa sözlə fetişizmin bir növü hesab edilərək, öz bədəni üzərində icra edilir. Yəni, autosexsuallıq zamanı yalnız bir insan iştirak edir – özü. Öz lüt bədənləri, güzgüdə əksi və ya bədəninin hər hansısa konkret hissəsi bu insanları ehtiraslandırır.

Yüksəklikdə sex: təyyarədə sexlə necə məşğul olmalıŞam yeməyindən sonra sex: rahatlaşdıran 4 duruşSEX yaşla necə dəyişir

Əvvəlki məqaləNazik penisi olanlara 5 ideal poz
Növbəti məqaləKinomatoqrafiya tarixində təbii zorlanma səhnələri

Fikirlərinizi bildirin.